در تحلیل اوضاع ایران، باند رجوی متوهم تر ازهمه است!

آقای اسماعیل محدث نیز از گماشتگان قلم بدست رجوی است که هرازچند گاهی، اقدام به ارائه ی تحلیل های آنچنانی میکند واین بار هم در تحلیل گونه ای بنام " محافظه کار- اصلاح طلب- پراگماتیگ های تهران و توهم غرب "، مردم وغرب را نصیحت کرده که هوشیار باشند و رسانه های رجوی، این تحلیل را که منتشر کرده
ازجمله:
"…در دهه های اخیر شاید هیچ واژه ای به اندازهٔ اصلاح طلبی مورد سوء استفاده قرار نگرفته باشد، به همین دلیل تقریباً به طور کامل از معنا تهی شده است. در فرهنگ لغت «تِره کَنی» واژهٔ رفرمیسم اینگونه معنا می شود: هر عمل سیاسی که با طرد شیوهٔ انقلابی و محافظه کارانه و تنها از طریق اصلاح قدم به قدم و ارگانیک دست به تغییر نظام سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه بزن ".
این فرهنگ لغت مورد استناد شما هرچه که بنویسد، نظر غالب،عامه وتجربه شده  براین است که هرگام کوچک وبزرگ درراستای تمشیت امور جامعه را " اصلاحات " مینامند وپرواضح است که اصلاحات میتواند به تغییر عمده یا کوچک سبب شود که به ترتیب رادیکال و  یا مدنی نامیده میشوند!
تعمیر یک خانه ی محقر هم نوعی اصلاحات است ونام آنرا تغییر ارگانیک نمینامند!
اصلاحات و رفرمیزم میتواند نتایج درخشان ویا حداقلی داشته باشد که بازهم نمیتوان اعمال مرتبط با اصلاحات را " غیر اصلاحات " نامید!
امیر کبیر بعنوان یک فرد وفادار به دربار ناصرالدین شاه، یک اصلاح طلب بود وکسی نمیتواند بگوید که این اصلاح طلبی او دگرگون کردن حکومت قاجار را درپیش روداشت وبرعکس، اقدامات او درداخل حکومت قاجار بوده و تغییر نظام سیاسی را درسرلوحه ی کارش قرار نداده بود!!
آقای محدث مینویسد:
" از خامنه ای تا رفسنجانی، از احمدی نژاد تا روحانی و از خاتمی و موسوی و بقیهٔ افراد رژیم ولایت فقیه خودشان را به قانون اساسی رژیم، که به رغم آنها از قوانین الهی نشأت می گیرند، متعهد می دانند و هرکدام به نوبهٔ خود بارها اعلام کرده اند که هیچ قصدی برای تغییر آن ندارند ".
یعنی میشود از سران فعلی و سابق نظام انتظار داشت که به قانون اساسی کشور لاقید باشند؟
هرکدام ازآنها میتوانند با این یا آن اصل قانون اساسی موافق نباشند ولی متعهد وملتزم به اجرای آن هستند والبته درمواردی هم برای تغییر اصول آن دست به رفراندوم میزنند واین کار عملا درایران انجام گرفته ودراصل پذیرفته شده که قانون اساسی همانطور نیست که شما خودسرانه تفسیر کرده اید وبخصوص اینکه مراجع شیعه، اختیارات زیادی درتفسیر فروع دین دارند ودستی بازتر برای ایجاد تغییرات متناسب با نیازهای زمان وما این مسئله را در " احکام ثانویه " مشاهده کرده و تجربه نموده ایم.
درهرصورت، برخورد مسئولین کشور با قوانین، نسبتا دینامیک بوده و ازانعطاف کم وبیشی برخوردار است که ای کاش این انعطاف در رجوی ودرمورد قانون های خود نوشته رجوی- که به تایید قاطبه ی اهالی ایران نرسیده-  وجود داشت که ندارد!
با این تفصیل، شما دیگر چرا این صحبت ها را مطرح میکنید وباوجود خوردن فراوان رطب، منع رطب میکنید؟!
ونیز:
"… متوهمین اصلاح طلبی رژیم ولایت فقیه می توانند همچنان رؤیای تغییر رفتار این رژیم را در سر بپرورانند؛ اینان می توانند کماکان به فکر پرکردن جیبهای گشادشان باشند؛ می توانند همچنان در گرسنه نگه داشتن مردم ایران و به خاک و خون کشیدن خاورمیانه شریک شوند؛ اما به جایی نخواهند رسید طرفی نخواهند بست. تغییر واقعی در ایران تنها از طریق سرنگونی رژیم آدمخوار آخوندی و برقراری حکومت مردم و انتخابات آزاد متصور می باشد. افتخار این تغییر در اختیار فرزندان ایران زمین می باشد. مقاومت ایران در این مورد و در بارهٔ آیندهٔ ایران در روز ۹ ژوئیه در پاریس، با حضور ده ها هزار ایرانی تبعیدی و صدها تن از نمایندگان پارلمانهای بسیاری از کشورها از جمله ایتالیا جلسه برگزار میکند. این مقاله در روز ۲ ژوئیه ۲۰۱۶ در روزنامهٔ سراسری ایتالیائی اُپینیونه به چاپ رسید ".
 با وجود اینکه مسببین حوادث جنایت بار ودهشتناک خاورمیانه بخوبی شناخته شده، چرا رجوی و قره نوکرهایش خود را به نفهمی میزنند؟!
دیگر اینکه شما ازاصلاحات صحبت کرده بودید و منهم گفتم که اصلاحات میتواند تنها به تغییر کمی منجر شود و تغییر واقعی درصلاحیت اجباری این مقوله نیست وشما که خود را طرفدار تغییر واقعی معرفی کنید،  پیشنهاد میکنم برای نشان دادن حسن نیت خود ابتدا این تغییرات را درخود ایجاد کنید:
1- با تشکیل جلسات وبا حضور حداکثری اعضاء، کارهای مسعود رجوی را مورد نقد وبررسی قرار دهید وازناظران بیطر درجلسه- که رسم کنگره هاست- بخواهید که نظر بدهند وآنگاه باتجمیع نطرها، اگر باین نتیجه رسیدید که او خلاف وخیانت کرده، عزلش کرده وکنگره، کمیته ی مرکزی رااحیا نموده و با قید وبندهای محکم اساس نامه ای، این کمیته ی مرکزی را وادار به اطاعت ازخرد جمعی و ارجح شمردن منافع عالیه ی کشور برمنافع شخصی وسازمانی کنید.
2- دراین کنگره، مسئله ی سلب حق ازدواج از تمام اعضا و انحصاری ونامحدود کردن این حق به شخص رجوی را  مورد بررسی قرار داده وحکم مربوطه را صادر نمایید.
3- ارتباطات جاسوسی رجوی با هر سازمان ودولت را با دقت کامل بررسی نمایید  و… و…
4- با مطالعه ی اوضاع واحوال تشکل های موجود درجهان، مطلع شوید که رجوی درنقض ابتدائی ترین حقوق اعضای خود، نظیر وهمآوردی نداشته ودراین خصوص اورا به چالش بگیرید!
5- با انجام موارد فوق، حضورایا مجازا با مردم به گفتگو بنشینید وآنگاه است که میتوانید ادعا کنید که صلاحیت طرح حرف های خارج ازگنجایش و  آقای محدث را دارید!!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا