ماشین تبلیغاتی مجاهدین

حرکات میمون وار مریم قجر زوجه مرحوم رجوی در مراسم بورژه پاریس

مانند هر سال از مدتها قبل سران فرقه سعی می کردند فیلی دیگر هوا نموده و دست به قدرت نمایی بزنند تا طرفهای غربی و منطقه ای متوجه شوند و بتوانند روی این فرقه به لحاظ خیانت و وطن فروشی حساب ویژه ای باز کنند.
البته در سنوات گذشته بعد از مراسم مشخص می شد که تمام هم و غم مسئولین فرقه آوردن نفرات غیر ایرانی از کشورهای مختلف بوده که با دادن وعده پول و گردش در پاریس آنان را به تجمعات خود دعوت می کردند تا حداقل پرچمی به دست گرفته و تکان داده و سالن را پر کنند.
البته امسال سران فرقه در سالن دیگری یعنی در شهر بورژه دست به این شوی مسخره زدند و به مانند همیشه باز هم با دروغگویی محض اعلام کردند که یکصد هزار نفر!! در این شو شرکت نمودند ادعایی که حتی مرغ پخته را به خنده وا می دارد البته کاملاً روشن است وقتی فرقه ای در کشتار مردم کشورش حدی قائل نیست دیگر دروغ گفتن برای او امری عادی می شود در اینجا هم می توان به ذهن پوک مریم قجر این زن داعشی و تکفیری اشاره ای نمود که شاید وی شمارش اعداد را بلد نیست که اینگونه هر ساله روی عدد یک صدهزار قفل شده است.
حال جدای از همه این دروغگویی مریم قجر این زن داعشی چیزی که در این شوی مسخره وی کاملا نمایان بوده است حرکات میمون وار و جلف وی بود که با تکان دادن پرچم سلطنت طلبان سعی می کرد اینگونه قدرت نمایی کند، حال سئوال این است کدام یک از کسانی که ادعای ریاست جمهوری در کشورهای مختلف را دارند اینگونه حرکات نمایشی در می آورند؟ به حدی حرکات نمایشی وی تکراری شده دیگر کسی را نمی تواند فریب دهد از بس این حرکات مسخره را در اشرف از سوی مریم قجر را دیده بودیم این حرکت جلف اصلاً دور از انتظار نبود و حالتهایی که می گرفت انگار در دنیای سیاست کسی او را تحویل می گرفت او باید بداند اگر جرات دارد پول نفرات شرکت کننده در مراسم نمایشی خود را قطع کند بعداً مشخص می شود که کسی از روی شکم سیری در مراسم وی شرکت نمی کند. بهتر نبود به جای این همه خرج کردن و دادن رشوه به نفرات شرکت کننده از کشورهای مختلف به فکر انتقال افراد از عراق به کشور آلبانی می بودید تا نفرات کمتری در عراق کشته می شدند؟ برای مریم قجر و شوهر دومش مرحوم رجوی اصلاً جان افراد مهم نیست مهم راه انداختن شوهای مسخره و نشان دادن قدرت پوشالی فرقه می باشد تا رسانه های غربی از رجوی تروریست تعریف کند.
البته در این شوی مسخره مریم قجر این زن داعشی و تکفیری کاملاً ماهیت فرقه را نشان داد که برای رسیدن به آرزوهای خیالی خود اکنون در کنار شیوخ شکم پرست عربی دلش را خوش کرده تا شاید از این شیوخ مرتجع آبی گرم شود ولی باید بداند این شیوخ هم مانند صدام خواهند سوخت چرا که رجوی تروریست با هر کسی دوستی کرده بعد از مدتی از دور خارج و نابود شد.
هادی شبانی
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا