انجمن نجات گیلان

دفترانجمن نجات گیلان میزبان خانواده محمد قادری گروگان فرقه رجوی

محمد قادری جورکویه فرزند ذبیح الله بشماره شناسنامه 756 اهل خشکبیجار از توابع شهرستان رشت وهم اکنون عضو اسیر در لیبرتی میباشد. سالیان پیشتر درسال 1366 درهنگامه خدمت به مملکتش و در مقابله با نیروهای بعثی به اسارت دشمن درآمد ودوسالی را دراردوگاههای مخوف صدامیان به سختی گذراند و با فریب ونیرنگ فرقه رجوی که دراردوگاههای صدام نفوذ داشت ؛ به غلط پنداشت که درصورت پیوستن به صفوف مجاهدین زودی به اروپا ویا ایران فرستاده خواهد شد. ولیکن باورغلط بسا قیمت ازمحمد گرفت وچیزی حدود 28 سال است که ازخانه وخانواده ودنیای آزاد وبه معنای دقیق کلمه از" زندگی " به دورومحروم گشته است.
ده سال تمام است که با این خانواده رنجکش شالیکاردرارتباط وشاهد و ناظرفعالیتهای بی وقفه آنان هستم. آنان مصر هستند که میشود محمد را ازاسارت رجوی رهانید ونجاتش داد وبرهمین مبنا ازهیچ کوشش وتلاشی درتحقق آرزویشان کوتاهی نکردند وبقول خودشان منبعد هم کوتاهی نخواهند کرد. مادرشان را بالغ بریک دهه است که ازدست داده اند وحال پدرسالمند وبیماردر انتظاردرآغوش کشیدن جگرگوشه اش آخرین نفسهای زندگی اش را به نظاره نشسته است.
یک فرزند خانواده درهنگامه جنگ تحمیلی دراثربمباران شیمیایی صدمات جبران ناپذیر دیده است ولیکن برای رهایی برادرش محمد مدام با دیگر برادرش عبدالله با انجمن نجات گیلان درارتباط است ودرجلسات انجمن با جداشده ها شرکت فعال دارند.
امروز نیزدو برادر یادشده جهت دیدار حضوری با آقای اسماعیل فلاح رنجکش آخرین عضوجداشده ازرجوی دردفترانجمن حضوریافتند ودوساعت تمام باهم صمیمانه به گفتگونشستند واززبان عضوجداشده خاطراتی ازمحمد را به گوش وجان شنیدند وآرزوکردند که با بازگشت محمد به وطن وکانون خانواده ؛ روح وروان پدر رنجدیده و بیمارهم راضی وخشنود گردد.
پوراحمد
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا