عملکرد سازمان مجاهدین خلق

سازمان مجاهدین، سازمانی فراتر از فرقه گری

همانطور که می دانید فرقه توسط یک پیشوا و رهبری که خود را قدیس و عاری از هرگونه گناه میداند تاسیس و با جذب نیرو و کنترل ذهن و مانیپوله کردن مطلق افراد به حیات خود ادامه می دهد، رهبر فرقه یا فرقه ها اکثر بدون هدایت کسی عقاید و اهداف شخصی شوم و پلید خود را با ساختن چهرۀ مجذوب و کاریزماتیک از خود به نیروهای خود القاء می نماید و با شعارهای فریب دهندۀ مذهبی، سیاسی و اجتماعی به  عضوگیری گسترده ای جهت اثبات عقاید و حفظ جایگاه خود می پردازند و همچنین برای حفظ جان خود و فرار از محاکمه از نیروهای هوادار و عضو فرقه به عنوان سپر انسانی استفاده می نماید که معمولا رهبر فرقه بدون اهداف تروریستی و عدم وابستگی به کشور و یا گروهی، فقط با سوء استفاده از اعضای خود به حیات خود ادامه میدهد و این ادامه حیات فقط با حبس نیروها و کنترل ذهن آنها و در نهایت تبدیل نیروها به مریدان مطیع بی چون و چرا محقق میگردد.
اما سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی با وابستگی شدیدی به کشورهای امپریالیسم و حامی تروریست در پوش یک فرقۀ مخرب پیچیده و نوین، مورد استفاده و ابزار این کشورها قرار گرفته و کشورهای تروریست پرور با جلوه دادن اینکه سازمان مجاهدین فقط یک فرقه می باشد و تنها گناه آن حبس افراد تشکیلات خود است اذهان عمومی را منحرف و اهداف تروریستی خود را توسط این سازمان تروریستی فرقه نما دنبال می نمایند  در صورتیکه فرقه ها به دور از دنیای سیاست و خیلی محدود و ایزوله هستند اما سازمان مجاهدین در شکل یک فرقه و تقلید کارهای فرقه ای به جاسوسی و مجهز به سلاح های سبک و سنگین و ادوات نظامی به عملیات های نظامی علیه یک کشور و ملت، ترور دولتمردان و فتنه گری جهت براندازی حکومت ها نقش داشته است که عملیات نظامی مشترک با دیکتاتور صدام علیه مخالفان قوم کرد که به کردکشی و یا انفال مشهور بود و همچنین ترور دولتمردان ایرانی، عملیات نظامی مشترک با دیکتاتور صدام علیه دولت و ملت ایران، جاسوسی هسته ای و آشوب در کشور ایران  از جمله خواص منحصر به فرد و وجه تمایز سازمان با فرقه و فرقه ها می باشد و در ادبیات امروزی می توان گفت سازمان تروریستی موسوم به مجاهدین خلق یک فرقۀ مخرب تروریستی می باشد که کشورهای پشتیبان آن با زیرکی او را فقط یک فرقۀ معمولی معرفی می نمایند اما با افشاگری های گسترده جهانی جداشدگان این سازمان تروریستی تعداد محدودی از کشورهای حامی آنها برای اینکه ژست مدافع حقوق بشری بگیرند نام تروریست خوب را برای سازمان رجوی انتخاب نموده اند اما بدرستیکه تنها تعریف واقعی و جامع  از سازمان تروریستی رجوی را در کتاب " فرقه ها در میان ما " میتوان جویا و پیدا نمود.
بیژن
 

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا