برای کسب آزادی، ممکن نیست که به عهد برده داری برگشت!

بعد از خوابیدن آب هایی که خواسته شد ازپاسارگاد جاری شود که کم رمق بود وجاری تر نشد، نکیسا بامداد نامی از اصحاب باند رجوی، مطلبی برای نوشتن پیدا نکرد ودوباره به سراغ عهد عتیق رفت تا ضمن انجام وظیفه ی محوله، بر بیکاری خاص این افراد فرقوی غلبه کرده باشد!
او درنوشته ای با نام " پاسارگاد پیامی بسوی آزادی " آورده است:
" … واقعیت این است که شور انقلابی و عشق به آزادی علیرغم همه تدبیرهای ریز و درشت حکومتی در رگ زنان و مردان آزادیخواه جریان داشته و دارد. توده های مردمی که مترصد جرقه ایی هستند تا شعله های قیام را برافروزند. مردمی که تا کنون شجاعانه و هوشیارانه در سرفصل های مختلف حاضر بوده اند و نشان داده اند که با این نظام در تمامیتش در تعرض اند، از نمونه های بارز آن می توان به خرداد ۶۰، کوی دانشگاه و قیام اعتراضی ۸۸ و همچنین به تجمع هفتم آبان امسال در پاسارگاد اشاره کرد ".
هرحرکتی قیام نیست وقیام زمانی میتواند مفید به حال اکثریت مردم باشد که باتحلیل سنجیده وعبرت آموزی ازگذشته (نقد دقیق گذشته) انجام گیرد وگرنه زمام شورش های کور، عمدتا بدست اراذل واوباش افتاده وآنها نیز دودستی تقدیم نیروهای قدرتمند ارتجاعی میکنند!
بااین وصف، باند رجوی که هرقیامی را مثبت می پندارد، دراصل طرفدار ایجاد نا امنی و بلبشو بازی است که این مسئله نه تنها علاج  درد مردم نیست، بلکه بضرر آنهاست!
اتفاقا خود این بچه مرشد رجوی هم با ذکر نمونه (سی خرداد 60)، بطور ناخواسته نشان داده که اینگونه قیام ها چه ضرباتی به اتحاد عمل مردم زده و  چه عوارض مهلکی برای کشور داشته وچگونه به تهدید آزادی های حاصل انقلاب، کمک کرده است!
درادامه:
"…برجسته ترین ویژگی تجمع بزرگ هفتم آبان، سالروز کوروش بزرگ، حضور چشمگیر جوانان و شعارهای سرنگونی طلبانه آنان بود. شعارهایی چون "حکومت آخوندی فقط جنگ، فقط ظلم"، " آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه"، "سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن" و یا "ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست" صراحتا سران حکومت را نشانه رفتند و آشکار ساختند که حکومت آخوندی یک حکومت ضد ملی و ضد ایرانی است ".
 اگر کوروش پدر ما باشد همه ی شاهان وبخصوص کسانی که دست به اصلاحات نسبتا قابل توجهی زده وسرآمدتر ازکوروش بودند،  نیز پدر ما هستند؟!!
بطریق اولی، اگر شاهان پدر ما هستند، چرا ما مردم ایران برای براندازی یا محدود کردن سیستم 2500 ساله ی آنان، مبارزات سخت یکصد ساله ای را انجام دادند؟
آیا مردم ایران اینقدر جاهل بودند که به "عاق والدینی " دست زده و مرتکب یک گناه کبیره شوند ویا نه موضوع عبارت ازاین است فرقه ی رجویه شاه پرست شده  وبدین وسیله  از بنیانگذاران سازمان مجاهدین ضد سلطنت، اعلام برائت میکند؟!
ضمنا باید توجه داشت که داشتن ریش وپشم و… منافی آزادی نیست، همانطور که هیتلروار میتوان فوکل کراواتی هم بود و 50 میلیون مردم جهان را به خاک وخون کشید!
 با این حساب، میتوان گفت که طرح این شعار وتبلیغ آن ازطرف باند رجوی، نشان از افکار چاله میدانی طرفین قضیه دارد!
همینطور:
" حضور پرشور جوانان در پاسارگاد در واقع بیانگر عشق به آزادیی است که هزاران سال پیش کوروش بزرگ مبشر آن بود ".
ما بارها این موضوع علمی را مطرح کرده ایم که درایام برده داری، کسی که شاه هم باشد، نمیتواند مبشر آزادی باشد واگر کوروش بوده، برای اثبات حسن نیت خود، میتوانست دست ازپادشاهی – بعنوان سمبل استبداد- بکشد که این کار را نکرد!
درضمن برابر برخی تحقیقات انجام یافته، تعلق این منشور به کوروش، محل شک و تردید فراوان است!

ایضا:
"… اینکه کوروش افتخار ماست شکی نیست ولی این افتخار کهن را باید تبدیل به یک پرنسیب اجتماعی و سیاسی روز نمود تا کارکرد روزمره داشته باشد و تجمع هفتم آبان حاصل چنین برداشت و پیامی است ".
بدست آوردن آزادی درقرن 21، به راهکارهای مربوط به همین قرن نیاز دارد وما نمیتوانیم با بازگشت به دوران برده داری، آزادی خود را بدست آورده یا آزادی موجود خود را وسعت وعمق بیشتری دهیم!
ازاین امام زاده هم معجزه ای بنفع شما ظهور نخواهد کرد، هموطنان اسیر درچنبره ی فرقه ی رجویه!
ودرنهایت:
"… البته دشمن مثل همیشه سعی کرد با فرستادن عوامل حکومتی به این تجمع و سردادن شعارهای نژادی و انحرافی… این اعتراض ملی را لوث کرده و از هدف اصلی اش دور نماید و صحنه را طوری نشان بدهد که گویی مردم صرفا سالروز کوروش را گرامی می دارند در حالیکه شعارها حکایت از سرنگونی نظام ملاها داشت ".
نه عزیز برادر!
 ما بعنوان ساکنین وطن، بارها شاهد بوده ایم که درمیان این تظاهر کنندگان وتظاهرات مشابه ونامشابه دیگر، حضور نیروهای  " پان " همواره مشهود است وشما ازراه دور نمیتوانید گناه این " پان " ها را بحساب دیگران بگذارید!
وحید

منبع

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا