دراین خیمه شب بازی جدید رجوی ها، چیز تازه ای مطرح نشده!

برابر اعلام رسانه های باند رجوی، با ابتکار عمل کمیته فرانسوی دمکراسی برای ایران و با همکاری کمیته حقوق بشر در ایران؟؟!!، یک کنفرانس بین المللی در پاریس برگزار شد.
 با وجود اینکه جریان این کنفرانس تکراری که روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را بهانه قرار داده بود، بطور مکرر از سیمای ضد آزادی رجویه پخش شد ودررسانه های اقماری آن به قلم فرسایی های مبسوطی  دراین مورد پرداخته، برای صدباره کاری، جریان این کنفرانس رسوا را اززبان راست ترین رسانه ها بازگو کرده ودررسانه های مختلف اش به رخ کشیده است!
نام خبر مربوطه که مورد توجه ما قرار دارد " بازتاب گسترده کنفرانس بین المللی پاریس در رسانه های معتبرعربی و منطقه یی " نام دارد که دربخشی ازآن آورده شده است:
" تلویزیون اسکای نیوز در گزارش دیگری از این کنفرانس گفت: در پاریس گردهمایی اپوزیسیون ایران برگزار شد و اقدامات قانونی و سیاسی مورد نظر برای محاکمه رژیم ایران در مقابل جنایتهایی که در ایران وسوریه مرتکب می شود مورد بحث قرار گرفت. در این گردهمایی مخالفین سوریه و سیاستمداران عرب و پارلمانترهای فرانسوی و اروپایی شرکت داشتند ".
همین که مخالفین سوریه وکسانی که درخدمت اهداف دولت صهیونیستی دست دردست واپس گرایانه ترین نیروهای جهانی ومنطقه ای سرگرم ویران کردن وکشتار مردم سوریه اند تا ازدل این جنایات،  سوریه ودیگر کشورهای خاورمیانه تکه پاره شده و طرح جنایتکارانه ی خاورمیانه ی بزرگ محقق شود، دراین گردهم آیی شرکت داشتند، دلیل قاطعی ازماهیت این گردهم آئی بدست میدهد!
علاوه برآن، باند رجوی رسواترین بخش اپوزیسیون ایران است و تشبثات آن مورد نفرت قاطبه ی اهالی ایران قرار دارد!
دوباره:
"…اغلب کسانی که در این جمعیت شعار می دهند (جمعیت شعار اسقاط نظام را می دهند) زبان عربی را بلد نیستند ولی معنی این شعار را خوب می دانند. آنها بدین صورت تمایل شان برای تغییر رژیمی را نشان می دهند که ظلم های زیادی به آنها ازجمله همسایگانشان، کرده است".
اینها چند نفر بودند واساسا ظرفیت سالن مورد استفاده چه میزان جمعیتی را میتوانست پذیرا باشد ودرمیان این حاضرین چند نفرشان ایرانی بودند تا مثلا ازطرف ملت 80میلیونی اقامه ی دعوا کنند؟!
ضمنا معنی کلمه ی " اسقاط " را همه میدانند واحتیاجی به دانستن زبان عربی نیست واصلا آوردن این عبارت بی مفهوم وسفیهانه، کاملا بیمورد بوده است!
 همچنین:
" مریم رجوی گفت: «همه باید بدانند که هرگونه راه حل برای پایان دادن به جنگ و از بین بردن کابوس داعش مشروط به متوقف کردن دخالت های رژیم ایران در منطقه و بخصوص در سوریه است. همکاری با آخوندها برای مقابله با داعش یک فاجعه است ".
ادعای این خانم درشباهت کامل با این شعر که میگوید " گنه کرد دربلخ آهنگری/ به شوشتر زدن گردن مسگری " دارد!
داعشی که نتیجه ی سیاست های آمریکا دردرجه ی اول واقدامات اسرائیل وافسران اطلاعاتی ارتش صدام و دولت های مرتجع منطقه و… دردرجات بعد بوده، چه ارتباطی با ایران وملایان آن دارد؟؟!!
درادامه:
" … پارلمانترها ومسئولین سابق غرب وعرب به شاهدین جوانی گوش دادند که از ایران آمده بودند، جوانانی که سالها به اتهام عقیده و مخالفت شان با رژیم در زندانهای ایران بودند یکی از این جوانان شبنم مدد زاده است که در دانشگاه دستگیر شده و پنج سال زندانی و شکنجه شده و رژیم ایران در مقابل چشمان او، برادرش را شکنجه کرده است".
فرقه ی رجوی با جذب افراد استخوان داری مانند عباس داوری، ابریشم چی، خیاباتی ها و…، چه غلطی توانست بکند که با جذب علنی دختر خانمی بنام شبنم مددزاده که مبارزاتش  ظاهرا در شعر وشعار گویی خلاصه میشد ودرقفا طومارهای جعلی بنفع سازمان رجوی انتشار میداد، چه غلط تازه ای خواهد کرد؟!
دراین میان رسوایی باین خانم ماند که باوجود اتهام قضائی اش دایر بر وابستگی به مجاهدین همواره برآن گردن نمی گذاشت وبا انتشار نامه های غزل گونه وسیر درعلم پرندگان و آسمان وبطور کلی در عالم هوائی، خود را مدافع حقوق انسان های زمینی معرفی میکرد!
رسوائی دیگر برای سازمان رجویه بود که کارش بجایی رسیده که با علنی کردن این جوجه سیاسی های ایده آلیست، برطبل افتخار وپیروزی زده ونشان میدهد که چقدر دراستیصال قراردارد!
درست است که این خانم همشهری ما با روسری کمی بازتر ازمریم و ندیمه هایش حضور یافت و وابستگی اش را به سازمان قبول نکرده وخود را مدافع حقوق بشر ومخصوصا زنان مورد تجاوز قرار گرفته شده معرفی کرد، اما همه ی عاقلان میدانند که یک مدافع راستین حقوق بشر هرگز گذارش به همایش های مریم رجوی- بعنوان نماینده ی یک جریان فرقوی وضد حقوق بشر- نمی افتد!
بازهم:
" شبنم مدد زاده گفت: به اتهام عقیده ام مرا دستگیر کردند و سالها زیرشکنجه فیزیکی و روانی بودم و چهره واقعی رژیم را شناختم وتصمیم گرفتم که صدای زندانیان باشم ".
در این مورد باید گفت که با وجود اصرار دلسوزانی که میخواستند شبنم اززندان آزاد شود، این خانم هرگز وابستگی به باند رجوی را محکوم نکرد وبه همین اتهام نیز زندانی بود وبطور طبیعی وموافق عقل وعرف، یک زندانی مبلغ یک گروه فرقوی خطرناک وخشونت طلب وآزادی کش، یک جنایتکار شناخته میشود ونه یک زندانی سیاسی عقیدتی!
اگر وابسته بودن به باند رجوی تبهکار، دارای بار عقیدتی قابل حمایت باشد، آنگاه هیتلر ها هم براحتی میتوانند ادعا کنند که به خواست عقیده ی شان اقدام کردند وقابل مذمت ومجازات نیستند!!
رسانه ی راستگرای دیگر مورد عباقه ی باند رجوی چنین گزارش میدهد:
"… تلویزیون اورینت در گزارش دیگری از این کنفرانس گفت: مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران همبستگی کاملش با مردم سوریه در پایداریش علیه رژیم اسد و رژیم ایران را اعلام کرد".
اکثزیت مردم سوریه وهمینطور رژیم ایران از بشار اسد – بعنوان رئیس جمهور قانونی این کشور- حمایت میکنند و البته مریم رجوی هم  با آگاهی ازاین مسئله که راه جهنم نیز با حسن نیت سنگ فرش شده، این اختیار را دارد که ازاقلیت سلفی و دشمن اکثریت مردم سوریه دفاع کند!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا