وارونه نمایی

مریم رجوی و سیل زدگان آذربایجانی!

با تاسف فراوان، سیل ویرانگری که 15 سال خشکسالی گذشته در بوجود آمدن آن نقش مهمی داشت، جان ده ها نفر از هموطنان ما دراستان های آذربایجان غربی، شرقی، زنجان وسنندج را گرفته وبستگان آنها راغرق در ماتم نمود.
درکنار این تلفات انسانی، مسلما خسارات مالی ای هم بوجود آمد که خوشبختانه این یکی به اندازه ای نیست که دولت در رفع آن مشکلی داشته باشد.
ما بنوبه ی خود ازوقوع این بلای طبیعی تلخ اظهار تاسف نموده ومراتب تسلیت خود رابه خانواده های مصیبت دیده وتمامی مردم ایران، اعلام میداریم!
اما مسئله ی دیگری که اتفاق افتاده، سوء استفاده ی مریم رجوی – که خود ازدشمنان اصلی مردم ایران وبخصوص آذربایجانی ها بوده – ازاین حادثه می باشد!
اوکه درکمپ آلبانی 3000 برده وگوش فرمان دارد، برعکس و درتضاد با آن، درایران، موجودی بطور کلی ناشناخته وبطور خاص (ازجانب خانواده های اسرای رجوی) چهره ای منفور شناخته می شود، برای کمک رسانی به این مردم خسران دیده فراخوان داده ودراصل خواسته است که ازآب گل آلود ماهی گرفته و برای چند صباحی هم که شده، ذهن ما خانواده های گرفتار مناسبات رجوی را ازسرنوشت دردناک وبی مثال فرزندان خود غافل نگه دارد!
غافل ازاینکه او مسئولیتی دربرابر مردم داخل کشور نداشته اما دربرابر آنچه که براین اسیران گذشته، ابتدا مسئول درجه دوم، ودرحال حاضر درجه اول است وزمانی حسن نیت اش دربرابر ما روشن می شود که کمک کند که حقوق این اسرا رعایت شده وبدان ها اجازه داده شود که سررشته ی زندگی خود را، بدست خود داشته باشند!
 دراثنای این دلسوزی های توام با جار وجنجال مریم رجوی، آقای احمد هوشی که همشهری گرفتار ما در تشکیلات رجوی است، مجبور به حضور در سیمای ضد آزادی رجوی شده وبرای مردم دلسوزی کرده که البته مهمترین قسمت صحبت اش همان تبلیغ مریم رجوی است!
احمد هوشی دراین شوی تلویزیونی گفت که این دولت جمهوری اسلامی است که باعث این خرابی های سیل شده وبراحتی میتوانست از ورود خسارت جلوگیری کند!
اوکه اهل تبریز است، مثل تمامی تبریزی ها، از جریان سیل تاریخی تبریز که درگذشته این شهر تاریخی وبزرگ را درهم کوبید، اطلاع دارد ومیداند که هم جمهوری اسلامی سرکار نبود وهم تلفات فعلی درمقایسه با آن سیل صدها باز ناچیز است، آن صداقت رانداشت که بزرگ نمایی نکند!
در خسارات سیل اخیر ممکن است که تمامی دولت های صد سال گذشته، کوتاهی هایی داشته باشند اما اگر کلاه مان را قاضی کنیم، مردم اطراف مسیل ها درطول این دهه ها هم با بی توجهی به خطرات احتمالی، معمولا هشدارهای دولت ها را درنظر نگرفته وبدون رعایت حریم لازم مسیل ها، اقدام به خانه سازی ویا درختکاری درحریم مسیل ها کرده اند!
حالا اگر فرضا دولت به این افراد فشار میآورد که این خانه ها ودرختها را برچینند ویاخود اقدام به این کار میکرد، آیا این مریم رجوی بازهم سروکله اش پیدا نمیشد واز سرکوب مردم آه وفغان قلابی براه می انداخت واشک تمساح برای کسانی که متخلف بودند، نمی ریخت؟!
مگر دفاع جانانه ی او ازقاچاقچی ها و تلاش شبانه روزی او برای ساختن پرونده ی حقوق بشری برای ایران – که معمولا دود این پرونده ها به چشم مردم میرود تا جمهوری اسلامی- بحد کافی روشن نیست؟!
اوازسلطه گران که نام آنها را جامعه ی جهانی میخواند، مدام میخواهد که بخاطر تنبیه این قاچاقچیان – که ما آرزو میکنیم بزودی شکلی غیر ازاعدام داشته باشد- ایران را درتنگنای اقتصادی قراردهند واگر دست داد حمله ی نظامی کنند تا  مثلا درایران اعدامی صورت نگیرد!!!
بله تلاش برای کم کردن اعدام لازم است اما نه به قیمت تشویق دشمنان خارجی به تجاوز به ایران که ماحصلش کشته شدن صدها هزار برابر این اعدامی ها خواهد بود وزمین سوخته ای ازایران باقی بماند!
با این اوصاف سرکار علیه خانم رجوی!
به کار اصلی خودتان که رها کردن این سه هزار نفر ازاسارت جسمی وبردگی فکری است، مشغول شده و کمک رسانی به حادثه دیدگان سیل را – که این حوادث با شدت بیشتری در باامکانات ترین کشورها هم اتفاق میافتد – وظیفه ی دولت ومردم ایران بدانید وباورداشته باشید که دست زدن باین تشبثات احمقانه علاج رفع منفوریت شما دربین ما خانواده ها نخواهد شد!
جمعی از خانواده های اسرای رجوی
آذربایجان شرقی- ایران

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا