درد دل عضو اسیر ناراضی از آلبانی با آقای پوراحمد

متعاقب دیدارعنصرجنگ طلب امریکایی جان مک کین از مریم قجر و اعضایش درآلبانی که رسوای عالم وآدم شدند وسرسپردگی ومزدوری فرقه رجوی به دامن امپریالیسم را صد چندان عیان نمود ؛  یک عضو ناراضی واسیررجوی در آلبانی در صفحات مجازی با آقای پوراحمد ارتباط برقرارنمود ونامه روشنگرایانه ای نوشت که عینا جهت استفاده عموم بقرار زیر اطلاع رسانی میشود.
م. ن: آقای پوراحمد باردیگرخدمت تان ارائه عرض ادب و سلام دارم وخواهان سلامتی شما هستم. واقعا ما جداشده ها باید غمخوار همدیگر باشیم وازهم حمایت کنیم. هیچکس دیگردرفکرما نیست ونخواهد بود. هرچند درحال حاضرازاعضای مجاهدین درکمپ تیرانا هستم ولی خودم را یک جداشده میدانم وصرفا بخاطرمشکلات مالی وحقوقی جدایی ام را رسمی وعلنی نکردم. ازشما هم خیلی ممنون ومتشکرم که خانواده خاصه مادرم را به من وصل کردید. خدا خیرتان بدهد انگارکه یه دنیا را به من داده اید وبنوعی بعد از سالیان دوری و بی خبری  زنده ام کردید. سپاس ازشما
اینبار مطلبی را که میخواستم باهاتون درمیان بذارم در مورد دیدار مشمئزکننده جان مک کین آن عنصرجنگ طلب ضد ایرانی با مریم رجوی وجمع اعضا درسالن بسیار شکیل و زیبا درتیرانا بود. آقای پوراحمد شما بیشترازمن ازعوامفریبی و دوز و دغل تشکیلات واقفید و از سناریوی آنان برای انجام یک سخنرانی مسعود رجوی دراشرف مضمحل شده خبر دارید. انگار که میخواستند مسعود را برای سخنرانی بیاورند. از یک هفته قبلتر همه مان را گروه گروه و دسته دسته و النهایه سرجمع دریکجا جمع آوری کردند وهریک ازمسولین ازاحمد واقف (مهدی براعی) گرفته تا مژگان پارسایی ودیگرسران احمق تشکیلات ؛ مارا توجیح کردند ونسبت به اهمیت دیدار مک کین از کمپ مان صحبت کردند و مشخصا اشاره کردند که این دیدار چند گام و مرحله اساسی ما را به امریکا و ترامپ و النهایه به سرنگونی! نزدیک و نزدیکتر میکند!
آقای پوراحمد وضعیت عموم بچه ها به هم ریخته بود وهیچکس دلخوشی ازاین دیداربا مک کین نداشت وبرایمان تهوع آور بود. بچه ها درمحفل های کوچک خودشان انزجار خودشان را از مریم قجر و مک کین علنا ابراز میکردند و خیلیهایشان گفتند که ما در روز مراسم شرکت نمی کنیم.
بدترازهمه روزمراسم وتجلیل ازمک کین بود. حال آدم بهم میخورد از اینهمه سرسپردگی ومزدوری وچاپلوسی به یک آدم جانی وجنگ طلب که موجب و بانی خون بنا حق ریخته بسیاری از مردمان مظلوم درعراق وافغانستان وسوریه ویمن وسایرسرزمینهای مظلوم منطقه است. مریم قجردر تجلیل ازمک کین چیزی کم نگذاشته بودند طوریکه مک کین ازاین همه تجلیل ومهمان نوازی شوکه شد و چند بار متقابلا ازمریم رجوی تقدیر و تشکرکرد وحتی گفت که شما یک زن نمونه هستید ودرتهران ومیدان آزادی باید ازشما تقدیروتشکر نمود!
هنگام سخنرانی مک کین روی تابلوی وایت اسکرین پرچم امریکا بارها وبارها نشان داده شد ومتاسفانه ماها روبرویش خط کشیده بودیم وتشویق میکردیم واین خیلی برایمان دردناک بود.
آقای پوراحمد اگرمشکل مالی اعضای ناراضی حل وفصل بشود اساس نیروهای رجوی ریزش میکنند و پی زندگی خودشان میروند و نزد خانواده هایشان بازمیگردند. من به عینه اضمحلال نهایی رجویها را می بینم ویقین دارم رجویها زیاد درآلبانی دوام نخواهند آورد وازهم خواهند پاشید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا