ماشین تبلیغاتی مجاهدین

فرقه رجوی از دو هفته جلوتر در انتخابات ایران شرکت نمود!

فرقه مجاهدین و تیم مریم رجوی از چند هفته پیش شروع به رأی دادن به فتنه کرده اند. رای به خواسته جناح جنگ طلب امریکا – رای به خواسته غربی هایی که استراتژی جنگ و اشغال ایران در سر می پرورانند – رای به تاکتیک ها وخط دهی های صدای امریکا – بی بی سی و رادیو اسرائیل دادند.
مریم و دوروبری هایش از هفته ها پیش بسیج شده ودر لفت و لیس سناتورها و دشمنان ملت ایران هستند و مدام از سایت ها و فضای مجازی خود غلط های آنها را نشخوار می کنند.
این فرقه ضد انتخاب و عقب مانده محمل های دمکراسی وانتخابات و نمایش فرمالیستی رژیم و… را بهانه کرده وبا همان ها برای غربی ها سینه زنی می نماید.
یادمان نرفته وقتی در مناسبات تشکیلاتی ضد آزادی رجوی بودیم در سرفصلی که برای اولین بار یاسر عرفات در فلسطین انتخابات انجام داد رجوی درجلسه عمومی فرقه ای به طعنه و مسخره گفت رفیق یاسر گیج می زند آخر یک سازمان وگروه انقلابی بعد از سی سال تجربه انتخابات می کند؟ انتخابات یعنی خیانت و باند بازی! ماها باید (منظورخودش وفرقه ها) انتصاب کنیم و ازطریق رهبری و شورای رهبری افراد ذیصلاح را نصب وعزل کنیم تا کسی با پارتی بازی روی کار نیاید.
رجوی عمرأ و اخلاقأ به انتخابات اعتقادی نداشت و آنرا ضد ارزش انقلابی می دانست. اووقتی کسی را به عنوان مسئول اول فرقه یا سایر مسئولیت های فرقه ای انتصاب می کرد دریک دقیقه از جمع می خواست موافقین دست بالا کنند ودست آنها را نگه می داشت و ازجمع می خواست اگر کسی در کنارشان دست بالا نکرده اسمش را یادداشت کنند سپس می گفت حالا مخالفین دست بالا کنند. احدالناسی جرأت دست بالاکردن نداشت.
درواقع قانون رای گیری در فرقه رجوی اینگونه بود که کاندید انتصاب شده دریک ثانیه قبل از رای گیری به جمع معرفی می شد و آنگونه که گفته شد با فشار و هژمونی دیکتاتوری دست ها را بالا می آورد وقضیه خاتمه می یافت.
از ابتدای انقلاب تا کنون رجوی در هر انتخاباتی در ایران چند عدد نخود به داخل دیگ انتخابات می اندازد ونخودهایی را می فرستد تا سریعأ قابل شناسایی باشد و بدین ترتیب بلف و قمپز در کند که من انتخابات را ناامن کردم و هوادار اجتماعی دارم که انتخابات را تحریم کردیم.
درواقع این کار رجوی به قول تحلیل های خودش صورت را با سیلی سرخ کردن است ودرپایان هرانتخاباتی درجمع بندی هایش غرزدن به عناصر بالای خودش برکسی پوشیده نبوده.
درهرحال هرسال و درهرانتخابات مراحل جوسازی رجوی تمام شده وروسیاهی برای مسعود و مریم مانده وبس.
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا