مشروعیت دادن به انتخابات شاه از طرف فرقه ی رجوی!

دشمنان مردم ایران، ازطیف های متعددی تشکیل شده اند که رذل ترین آنها سازمان مجاهدین رجوی وسلطنت طلبان میباشند!
سلطنت طلبان که انتظار ایجاد این حماسه ی بزرگ را ازطرف مردم ایران نداشت، عصبی هستند وبرخوردهای بدی با مردم دارند!
حتی اینجانب در صف خرید نان دیدم که یکی دوتن ازاین پیرو پاتال ها به مردم میگفتند که رضا شاه نفت را ملی کرد؟؟!! اما جمهوری اسلامی دراین 40سال هیچ کاری نکرده است!
البته با صدای بلند ودرجواب این پیر خرفت گفتم که ای مردم بدانید وآگاه باشید که نام اصلی رضاخان، مصدق بوده است!!
سوی دیگر قضیه، مجاهدین رجوی هستند که البته دررسانه های خود فعالند وشب وروز ندارند تا علیه این انتخاب بزرگ مردم، لجن پراکنی کنند!
عزیز پاک نژاد یکی از مریدان مشهور رجوی است ودر مقاله ای با تیتر " مخلوط کردن رنگ و ننگ در مهندسیِ انتخابات " نوشته است:
"مهندسیِ انتخابات رژیم حاکم بر ایران، امری است که قدمت آن به ظهور نابجای بنیانگذار آن، خمینی، برمی گردد ".
من بدون اینکه قبول کنم که انتخابات اخیر مهندسی شده است، این ادعای مرید فوق الذکر رجوی را تحریف تاریخ وکسب برائت برای رژیم ستم شاهی میدانم که وکلای مجلس به توصیه ی فرماندهان ارتش انتخاب میشدند!
آقای پاک نژاد درقسمت دیگری از سخنانش آورده است:
" و نیز هدف اینست که تبلیغ کنند، در میان کشورهای منطقه، آنها در امر رعایت «دمکراسی» و لابد اعمال اراده و خواست مردم ایران، پیشرفته تر از بسیاری از کشورهای عربی هستند. اکثر دیپلمات های رژیم در محافل مختلف این «حرف» را همواره فریاد می کنند تا بعنوان یک مولفه، در پیشبرد سیاست خارجی آن در نظر گرفته شود. این ترفند رژیم، در سالهای حاکمیتِ «سیاست مماشات» بر عرصه بین المللی، طرفدارانی داشت که توسط آنها بدور از پرنسیپ های انسانی، بر علیه مردم ایران به کار گرفته می شد ".
نه ما ونه خود حکومتگران ایران ادعا ندارند که همه چیز درایران روی ریل دموکراتیک وکامل است، اما با این وجود ازشما می پرسم:
آیا دراینکه انتخابات ایران بسیار پیشرفته تر ودموکراتیک تر ازکشورهای عربی است، شکی دارید؟!
ندارید وتنها مجبورید دروغ بگویید ونعل وارونه بزنید!
دردوران صدام، اویگانه کاندید ریاست جمهوری میشد وبا بیش از99درصد آرا انتخاب میگردید!!
عربستان، کویت و… که ازاین مسائل دور هستند، درمصر که دهه ها حکومت نظامی بود و…
درمورد نحوه ی برخورد غرب با انتخابات ایران باید گفت که آنها میلی به برگزاری دموکراتیک این انتخابات ندارند و تصور هم نمیکنم که منافع شان هم دراین راستا باشد!!
اگر این اتنخابات را مهم میدانند، ازنظر " توانستن " های دولت وحکومت است یعنی غرب نتایج لازم را از شرکت مردم درانتخابات گرفته و رفتارش را با این تحلیل خود میزان میکرد ومیکند و مماشات و ازاین چیزها جایی دراین محاسبات سران غرب نداشت و ترامپ هم علیرغم قول های انتخاباتی، درمقابل نئولیبرالیست ها – با وجود چموشی کم وبیشی که  هنوز نشان میدهد – زانو زده واگر نئولیبرالست ها مماشاتگر بودند، ترامپ نیز چنین خواهد بود با تفاوت هایی که طبعا میتواند باشد واین تفاوت ها عمده نخواهد بود!!
درادامه:
" آنهایی که در مقام اپوزیسیون رژیم، با ادعای سخیف حفاظت از «ایران و ایرانی» منافع مادی خود را در آشتی با این نظام ضد انسانی می جویند و «خطر جنگ» و حفظ «منافع ملی» را نشخوار می کنند، خائنانی هستند که در جنگ با مردم ایران، رژیم و ارگانهای سرکوبگرش را انتخاب کرده اند و در آن صف قرار دارند ".
درست هم همین است!
اگر ما چهره و طرز تفکر فردی در دولت یا حاکمیت را دوست نداریم وحتی کلیت اش را، حق برباد دادن منافع ملی را نداریم و محق بدان نیستیم که ازنیروهای متجاوز خارجی دعوت کنیم که با حمله ی نظامی وتحریم های گسترده ی خود، کشورمان را دچار تنگناهای خطرناک بکنند!
منافع ملی وحفظ کشور، مقدم برهر حکومت و رژیمی است و اگر کسی – ولو درلباس اپوزیسیون – این موارد را رعایت میکند، کار درخور احترامی انجام میدهد و اقلا وطن فروش نیست!!
ونیز:
"… جوانان و دانشجویان و دیگر اقشار مردمی که با شعارهای روشن در طرد همه باندهای رژیم، در تلویزیونها و شبکه های اجتماعی، در خیابانها و مراکز مختلف، بعد از اتمام این نمایش به میدان آمدند، دروغها و دغلهای ولی فقیه را رسوا کردند ".
این به خیابان آمدنها، نشانگر شور وشوق جوانان وبرگزاری جشن های گسترده بخاطر برگزاری شورانگیز وامید آفرین انتخابات بود وشما که دستی ازدور برآتش دارید، نمیتوانید ما شاهدان عینی را باین باور برسانید که چشمان ما جریان انتخابات را درست ندیده است!!!
پاک نژاد بنحو بی شرمانه ای مطرح میکند:
" برگزاری چنین نمایشی با این نتیجه، نه تنها مردم ایران را فریب نمیدهد، بلکه مایه ریشخند صاحبان «سیاست جهانی» نیز شده است. جواب دندان شکن و خصمانه ای که «شرکای» سابق بین المللی او بلافاصله در ابعاد گوناگون به او دادند، تلخی این شکست را چند برابر کرده است ".
مردم بلحاظ حضور عملی و وسع شان، بهتر از شما از نتایج درخشان این انتخابات باخبرند وفریبی درکار نیست زمانی که خودشان هم بصورت رای دهنده وهم درشکل ناظران و برگزار کنندگان صدها هزارنفری این انتخابات حضور داشتند!
دیگر اینکه منظور نویسنده از شرکای سابق ابدا روشن نیست تا جواب دندان شکنانه ی آنها مورد بررسی قرار گیرد!
بنظر می رسد که این عزیز خان  ما، بخاطر لنگیدن پای منطق اش، دراین مورد حرفی مفت زده و پشتوانه ای نداشته این حرفش!!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا