ماشین تبلیغاتی مجاهدین

از دروغ بافیهای رجوی در خصوص زندان و زندانیان ایران

سایت رسمی وسایرمنابع اطلاع رسانی کذایی رجوی ها مملو از هرزه درآیی ودروغ بافی های مضحک وخنده آوراست.

اینبارهم سایت رسمی رجوی ازجانب شماری اززندانیان زندان گوهردشت کرج خطاب به عاصمه جهانگیرگزارشگرویژه به اصطلاح حقوق بشردرایران نشخوارکرده است

” مدیریت زندان دست به اقدامات ضدانسانی برای بازرسی بدنی زندانیان و عزیزان‌شان طی ملاقاتهای هفتگی زده است. بازرسیهای ملاقاتهای کابینی هفته چنان توهین‌آمیز است که نمی‌توان آن را بازرسی معمولی تلقی کرد. هر هفته زندانیان و همسران‌شان و دختران‌شان از این رفتارهای به‌شدت توهین‌آمیز به خشم می‌آیند و نسبت به این بازرسیهای بدنی غیرعادی‌شان شکایت دارند.”

اول اینکه چنانچه اکاذیب مورد ادعا درخصوص بازرسی های سفت وسخت درزندان گوهردشت کرج وطبعا سایرزندانهای جمهوری اسلامی دراقصی نقاط کشورصحت وسقم داشته باشد ؛ چگونه است که وقت وبی وقت سایت دروغپردازرجویها اقدام به درج شکوایه ها ونامه های جورواجورزندانیان درسایت هایشان وسایررسانه های تحت حمایت غربی ها وآل سعود میکند وسوال اینجاست که چگونه وبا چه مکانیسمی به رغم کنترل شدید زندان وزندانیان ؛  اخباردرون زندان به بیرون درزپیدا نموده وبه سرعت به دست رجوی های مقیم خارج مرز می رسد!!

درثانی وقتی صحبت ازبازرسی های توهین آمیزوهمچنین تحقیرآمیزخاصه ازبعد جنسی اش به میان آمد خاطره ای ازاولین بازرسی شدیدا جنسی اعضای نگون بخت دراولین جلسه عمومی تحت سرپرستی شخص رجوی درسالن دوبلکس مقرمضمحل شده اشرف برایم تداعی شد و بی نهایت آزارم داد.

درآغاز بهار1366 خبردیداربا رهبری (بخوانید زوج توتالیتروجاه طلب) درجای جای اسارتگاه اشرف پیچید و به واسطه بالا دستها مقدماتش به سرعت تدراک وچیدمان انجام گرفت.

یکان به یکان از زن ومرد به جانب سوله دوبلکس که با اندک تغییراتی به سالن بزرگ تبدیل شده بود روان شدند و جملگی با دیدن پدیده ی جدیدی بنام ” بازرسی بدنی ” دچارشوک شدند.

ساعتها وساعتها  کاربازرسی بدنی طول کشید طوریکه روند وفرآیند ترتیبات جلسه مختل وبا تاخیرشروع شد.

با وجود شروع جلسه؛ اغتشاش موج میزد وگروه گروه ازجمعیت تمایل به شرکت درجلسه نداشتند وبیرون ازسالن جلسه دراعتراض به کم وکیف وشکل چندش آور”بازرسی بدنی ” محفل ها درجریان بود. به تدریج با وساطت مسولین ترتیب جلسه جماعت سرخپوست غضبناک ومعترض به داخل جلسه هدایت شدند ومسول جلسه که شخصی جزرجوی نبود با دجالگری خاص جهت تبرئه خودش ازاین ماجرای تشنج آفرین بازرسی بدنی گفت ” والله بالله من خبرازبازرسی شمایان درهنگامه ورود به جلسه نداشتم.الان هم متعاقب درجریان قرارگرفتن امر؛ مسولین شما را توبیخ کردم وسفارش اکید کردم که درجلسات آتی ؛ مطلق امربازرسی آنهم ازبعد جنسی صورت نگیرد.”

لازم به ذکراست که درتمام جلسات رجوی امربازرسی حتی شدیدترازقبل برغم مخالفت اعضای نگون بخت صورت می گرفت وادامه داربود وآنچه که رجوی دراین خصوص بلغورمیکرد صرفا جهت تبرئه خود ازپاسخگویی به این معضل تشکیلاتی بوده است ولاغیر.

پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا