اسرای رجوی هم از تلگرام استفاده کنند!

علیرضا خالوکاکایی که یکی ازنوباوگان باند رجوی بوده وهر ازچند گاهی مطلبی در رسانه های این فرقه ی مخرب و زندانبان فرزندان وخویشان ما می نویسد، این بار به بهانه ی اعتراضاتی که گویا تعدادی ازمسئولین کشور به بی محدودیت بودن” تلگرام” کرده اند، دست به قلم برده وگفته است که این وسیله ی اینترنتی جوانان را آنقدر روشن کرده که عنقریب است که بپا خاسته و با بزیر آوردن حکومت مستقر ایران، لابد مسعود رجوی را از سوراخ موش خارج کرده وبه همراه شهبانویش مریم، به تخت پادشاهی درتهران برسانند!
البته ما کاری نداریم که چه کسانی دربیرون ویا خارج از حکومت از حضور” تلگرام” نگرانند وآنچه عملا میبینیم، عبارت ازاین است که اکثریت مردم ایران ازاین وسیله استفاده میکنند و نهادهای دولتی وشخصیت های گوناگون حکومتی نیز شامل این قاعده هستند!
” تلگرام” هم مانند هروسیله ی دیگر، درارتباط با استفاده کننده اش میتواند مورد استفاده ی بهینه ویا نامناسب وحتی خلاف رسوم مثبت جامعه مورد بهره برداری قرار گیرد وحتی دردست باند رجوی باشد تا بوسیله ی آن به دروغ پراکنی ها، تهمت زنی ها، رواج ادبیات خشن و… بپردازد که عملا هم چنین میکند ودرمقابل کسانی هستند که توسط آن بهترین وکم یاب ترین کتاب ها ومطالب علمی و… را بسادگی وبازحمت کم بدست میآورند وباسرعت مبادله میکنند!
آرزوی ما این است که درکنار سوء استفاده هایی که باند رجوی ازاین وسیله ی مفید میکند، اسرای این فرقه در آلبانی هم بدان دسترسی داشته وبتوانند حرف دلشان را با خانواده های خود، دوستان وهرکس دیگری که لازم باشد درمیان بگذارند!
وقتی پادوی این فرقه به حکومت ایران این ایراد را میگیرد که ازکاربرد” تلگرام” توسط جوانان هراسان است، آیا می پذیرد که این قاعده شامل خودشان نیز هست؟
اگر نیست چرا این وسیله که درداخل ایران دردسترس هرطفل 7 ساله ای هم هست، دردسترس افراد رجوی که پیدا کردن یک میانسال 40 ساله در درون آن ها سخت است وهمگی پا به سن ولابد رشیدوبالغ وجایزالتصرف، قرار نمیگیرد؟!
اگر مدعی هستید که استفاده از” تلگرام”، رژیم را بطرف سرنگونی میبرد، چرا این وسیله را دردسترس بندی های کمپ تیرانای آلبانی قرار نمیدهید تا این استراتژی تان زودتر عملی شود؟!
فرقه ی محترم رجوی یا سازمان مجاهدین خلق!
ازشما میخواهیم که این وسیله را دراختیار فرزندان ما هم قرار دهید که با ما و هرکسی که لازم باشد درتماس باشند وحتی انتقادهایی درآن سطح ازآنها بکنید که رژیم ایران از ما – که ازاین وسیله استفاده میکنیم – میکند!!
اگر ترسی از بنیادهای تشکیلاتی وفکری خود ندارید وفکر میکنید ازنظر سعه ی صدر بالاتر ازحکومت ایران قرار دارید، خودتان را دراین خصوص محک بزنید!
پس منتظر نمانید وبه خواست این چنین صریح وساده ی ما خانواده ها جوال مثبت بدهید!
گروهی از خانواده های اسرای رجوی
تبریز

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا