اسناد افتخار آمیز رهبر بریده و خائن ، آقای مسعود رجوی !!!- قسمت سوم

لو دادن یاران و همکاری با ساواک و رسم مجدد کروکی منزل…
ای کاش رجوی شهامت داشت ، در جمع مجاهدین و بخاطر خیانت به بنیانگذار سازمان و دیگر اعضای مرکزیت ، از خود انتقاد می کرد و یا حداقل با یک روحیه بدهکارانه ، از آزار و اذیت زندانیان سیاسی که بعد از آزادی به سازمان پیوسته بودند دست برمی داشت !
طبیعت شکنجه و زندان ، فشار و سختی است و از هیچکس انتظار نمی رود وقتی شکنجه می شود مثل سنگ خاموش بماند! گوشت و استخوان در مقابل داغ و درفش دوام نمی آورد و از هیچ کس انتظاری غیرمعمول نمی رود ، ولی وقتی مسعود رجوی خود ادعای مقاومت قهرمانانه در زندان می کند و بقیه را خائن و بریده می نامد و بعدها چنین اسنادی به دست می آید ، دل آدمی از این همه دجالیت و فریب به درد می آید!
محمد علی رحیمی با نام مستعار سپهر در سازمان که من افتخار دوستی با او را داشتم ، کسی بود که به خاطر پروسه زندان که داشت ، بارها در تشکیلات مورد هجوم و هجمه رجوی ها قرار گرفت !
چون رجوی به جز خودش همه کسانی که پروسه زندان در ایران داشتند را بریده و خائن می نامید و با شکنجه و زندان از آنها استقبال می کرد !
البته این رجوی بی مایه ! هیچ وقت رنج و سختی هیچ کاری را به جان نخرید و برید گی و مزدوری به بیگانگان در ذات پلیدش ، نهادینه است !
اما دنیا حساب و کتاب دارد ، خداوند ، بسیار دقیق و ظریف و با عدالت خاصی اعمال ما را نظارت می کند ، رجوی شاید چند صباحی سر عده ای پاکباز و پیروان صادقش را شیره بمالد! اما اگر ذلالت امروز رجویها را خوب بنگریم ، آیاتی از عدالت خداوندی را در آن خواهیم دید!
نمونه زیر سند دیگری از همکاری رجوی با ساواک به قصد جان به در بردن خودش از اعدام است:
سند شماره 3 :


مسعود رجوی ، همه مرزهای انسانی را رد کرده وهمواره طلبکار بقیه هست که چرا در حاکمیت نیست ! چنین شخصیتی همان بهتر که صدایش از زباله دان تاریخ بگوش برسد و لعن ونفرین نثارش شود.


سند بخوبی گویاست و هر حرفی در مورد آن زاید است!!!
تاریخ چه زیبا و شکوهمند ، بریده های واقعی را به تصویر می کشد !!!
افشای اسناد برید گی مسعود رجوی در قسمت های بعدی
ادامه دارد …
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.