همنوائی پرویز خزاعی و ترامپ با مردم ایران!

پرویز خزایی در نوشته ای که آنرا”سخن کوتاه” معرفی کرده، پرحرفی تمام عیاری را بنمایش گذاشته که منتقد مربوطه برای رعایت حال خوانندگان خود، چاره ای جز خلاصه کردن ونقد آنرا نداشته ومن نیز چنین کردم!
او که مطلبش در رسانه های رجوی منتشر شده، آورده است:
” هموطن آزادیخواه! ایرانی اصیل و وطن پرست!- عکس العمل دولت جدید ایالات متحده در مقابل رژیم ضد ایران… دو قسمت مجزا داشت: نخست: مسئله تروریسم و اشغاگری منطقه ای و فرا منطقه ای غاصبان سرزمین و کشور ایران و برباد دهنده دار و ندار آن در این تحرکات تروریستی کشور گشایانه آبروباخته”.
چه تغییری در ماهیت این رطب خورده که جهانی را به ویرانی وفقر وفاقه کشیده ودهها میلیون نفر ازمردم اقصی نقاط جهان را کشته، بوجود آمده تا با تروریزم مخالفت کرده وبه عملکرد وگذشته ی یک قرنی خود تف بیاندازد!
ایران که خود درگیر مشکلات داخلی خود است، چگونه توانسته به اشغالگری منطقه پرداخته واشک چشمان این جهانخوار عابد شده را درآورد؟!
درادامه:
” دوم، کنترل و فشار بر ملایان غاصب سرزمین ما برای قطع کامل کارزار بمب اتم سازی شان. حالا چه در برجام پر حفره و سوراخ باشد و چه توسط هر مکانیسمی که بتواند دست این نظام ایران سوز و ملت ستیز را، برای ساختن بمبی، که تنها برای نگاهداری خود و نظامش از خطر سرنگونی بدنبال آن است، قطع کند”.
اولا مسئله ی بمب سازی درایران مطرح نیست واین موضوع مورد تایید اکثریت مردم جهان ودولت هایشان میباشد!
ثانیا اگر این رژیم سلطه گر(عمو سام) میخواهد با بمب سازی مقابله نماید، ابتدا ازخودش شروع کند و از روسای پادگان نظامی اش درمنطقه- اسرائیل – بخواهد که بمب های حاضر وآماده اش را تحویل دهد!
ثالثا بعنوان تنها کشور استفاده کننده از بمب اتمی درتاریخ جهان، خود را بدست عدالت بسپارد وبعد ازتنبیه شدن، حقی درحد دیگر کشورهایی که ازاین وسیله استفاده نکرده اند، بدست آورده وآنگاه اظهار نظر نماید!
رابعا، بمب اتمی قادر به سرنگونی هیچ رژیمی توسط مردم خودش نیست و ممکن است تنها حربه ای برای جلوگیری ازحمله ی دیگران باشد که سران کشور تولید آنرا حرام میدانند وموضوع منتفی است!
آقای خزائی براستی هم نمیداند که حفظ یک رژیم رابطه ی محکمتری با کسب رضایت نسبی ورفاه وامنیت مردم آنجا دارد وبه همین سبب بود که قدرت اتمی شوروی سابق، ابدا نتوانست سیستم آنجا را برجا نگهدارد!
یک ادعای مسخره:
” اما ما برای رفع یک فتنه، که اتفاقا مادر تمام فتنه ها در منطقه و جهان است، نزدیک به چهل سال است که درتمام سطوح داخلی و منطقه ای و بین المللی میجنگیم”.
اتفاقا موضوع برعکس است وشما درعرض این 40 سال موجودیت فتنه گرانه ووطن فروشانه ی خود، با فتنه گر اصلی جهانی که نظام سلطه گر آمریکا باشد، نجنگیده اید وحتی در سطح نوشتن یک مطلب آگاه کننده اقدامی ننموده اید که هیچ، بلکه ازابتدای این 40 سال، موضوع را مسکوت گذاشته وبتدریج به بلند گوی تبلیغاتی وتوجیه گر جنایات این مفتن کبیر تبدیل شدید!
همچنین:
«و ابولفه» بقول لرها، شمایان فتوکپی هفتاد پنج سال بعد همانها هستید! یکی شان میگفت (به بی.بی.سی)، که بله مگر آمریکا خودش چنین و چنان نکرده….. که ترجمه آن این بود که پس خامنه ای حق دارد در منطقه چنین و چنان کند….. و دیگری از آنها ناله میکرد که آی هوار اگر پاسداران تروریست از شش کشور منطقه خلع ید شوند، ایران تجزیه میشود!! بخوانید آلمان و ایتالیا و اسپانیا و ژاپن تجزیه میشود”.
در اینجا ودرمیان قلم بدستان مردمی، کسی ازحکومت ورهبر آن نخواسته که کارهایی شبیه آمریکا بکند!
شما با طرح این چنینی موضوع، دراصل میخواهید ارباب را اززیر ضرب خارج کنید!
ایران 200 سال عقب نگه داشته توسط استعمار، به این زودی ها هرگز موقعیت آمریکا را نمیتواند بدست آورد تا بتواند کارهایی شبیه آن هم بکند!
پیش کشیدن موضوع آلمان، ایتالیا وژاپن، یک قرینه سازی تاریخی ناموفق است:
بلافاصله بعد از شکست نازیسم آلمان، قدرت به خانواده ها وشرکتهایی داده شد که هیتلر را شیر کرده وبجان مردم جهان انداخته بودند تا درتقسیم جدید جهان، سهم شیر مال آنها باشد!
درژاپن که ارتش اش درهم شکسته بود، آمریکا به سازماندهی وتقویت آن پرداخت وبعنوان ژاندارم منطقه ایش بکارگرفت!
بنابراین حتما توجه دارید که ایران نه موقعیت کشورهای یاد شده را دارد ونه شرایط تاریخی همانست که آن موقع بوده است!
پس میتوان گفت که سوراخ تحلیل را گم کرده ای عمو!
اگر قصد نیکی داری بهتر است، کمی مطالعه کنی واینقدر بی گدار به آب نزنی!
ونهایت اینکه:
” باز آری!: «حقیقت این است که بی سوادی ازمیان نرفته است، فقط این روزها بی سوادها خواندن و نوشتن یاد گرفته اند!».
متاسفم که این قاعده، بیشتر از مورد اشاره هایش، شامل حال خود پرویز خزائی شده و نوشته ی مورد نقدش هم، دلیل بیینه ای برآنست!
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا