باور کردن به دروغ، ازکثرت استعمال آنست!

یکی از پادوهای رجوی به میدان فرستاده شده که تکرار مکررات کند!
باوجودی که فرط استعمال تلویزیونی، محلی برای دروغگویی درمورد برنامه گلریزان رجوی باقی گذاشته نشده بود، با این وجود باند رجوی برای محکم کاری بیشتر، دست به دامان گماشته های خود زد که درعالم مطبوعات اینترنتی هم دروغ بگویند تا این دروغ ها از سر کثرت استعمال به باور تشکیلاتی بدل شود!
اما موضوع جنبه ی دیگری هم دارد وآن عبارت ازاین است که تبلیغاتی که دروغ بودنش اظهرو من الشمس باشد، به ضد خود تبدیل میشود وباند مستاصل رجوی توجهی باین مقوله ندارد!
این برگمارده شده از طرف رجوی چنین مینویسد:
“در این سه روز دگر بار نشان داده شد که مقاومت به‌حق مردم ایران درکجای تاریخ خونبار و شرحه شرحه سرزمینمان ایران ایستاده و چگونه در قلب و روح آزادیخواهان این مرز و بوم ریشه دوانده و پشت و حمایتش به چه کسانی گرم است. هر کلامی، شوق و شور اهدای کمکهایی نه”ناقابل” که بسیار ارزنده بود،”برگ سبزی است تحفه درویش”. همه شرمنده از”ناچیز” دانستن کمک‌هایشان که این خود”همه‌چیز” بود. آنچه که چشمگیر می‌نمود،”نجابت” یاران مقاومت از کم‌کاری و کم گذاشتن در عین حماسه آفریدن بود”.
ماها که درداخل ایران زندگی میکنیم، آزادیخواهی راسراغ نداریم که قلبی برای تپیدن به فرقه ی مرتجع وتبهکار رجوی داشته باشد. الا اینکه در بیمارستان های روانی مستقر شده تا شاید موفق شویم حرف هایی درتایید این بچه مرشد رجوی بشنویم!
متن کلام هایی که از سیمای ضد آزادی رجوی شنیده شد، قبلا دراختیار هواداران بی پرنسیب رجوی قرار داده شده بود که عین سخنان مجریان جادو جنبل کار سیما باشد واین هنری نیست واگر فرض شود که هنر است، ازجنبه ی پررویی وازخود بیگانگی گوینده ی معلوم الحال آنست!
ونیز:
” این گل‌ریزان به قول برادر مسعود تماما”افتخار دست دراز کردن به‌سوی مردم و گدایی از خلق قهرمان ایران” بود تا که بی نیازازگدایی دیگران شود”.
نام واقعی این عمل” دروغ ریزان” است وگرنه کیست که نداند رجوی دسترسی به مردم ندارد و اگر چنین خوشبختی باو روی آورد که بتواند دست گدائی بسوی مردم دراز شود، این دست با نفرت تمام پس زده میشود!
میدانید که ما را نخواهید توانست فریب دهید و پول های عربستان و… را بدست مردم” پولشوئی” کنید!
میزان کمک های مالی اعلام شده ازطرف کسانی که مجبور شده بودند پای تلفن نشسته واین رقم های حیرت انگیز را اعلام کنند، با نحوه ی زندگی هیچ پناهنده و یا مهاجر ایرانی در خارج از کشور، خوانائی ندارد ومثلا یک هوادار نمیتواند صدها هزار دلار پول داشته ودرخیمه شب بازی های همیاری هرسال، 5 تا 50هزار دلار آنرا به رجوی ببخشد!
مگراینکه اعلام کنید که ثروتمندانی که درخط براندازی هستند، به فرقه ی رجوی کمک میکنند که اینهم با اما اگرهای زیادی مواجه بوده وشنونده ی ساده اندیش، قضاوت خواهد کرد که قول باند رجوی درمورد جامعه ی بی طبقه، کشک است وگرنه ثروتمندان اینقدر احمق نیستند که بنع دارنده ی این برنامه ها، چنین مبالغ هنگفتی را هزینه کنند!!
بنابراین این جنجال سازی ها صرفا به درد استمرار فریبکاری که برعلیه اسرای رجوی درجریان است، میخورد که البته تداوم زیاد طولانی نخواهد داشت!
همچنین:
” همیاری در این سال همزمان بود با پیروزی‌های مقاومت در بسیاری از عرصه‌ها ازجمله سالروزانتقال فاتحانه اشرفیان مجاهد از زندان لیبرتی به کشور آلبانی،… بن‌بست برجام، تصمیم دولت آمریکا برای نامگذاری کلیت سپاه تروریستی پاسداران در لیست تحریمهای وزارت خزانه داری این کشور و اجرایی شدن آن”.
بعد ازترک اجباری اشرف، لیبرتی یک مکان ایده آل برای رجوی بود که عزم جزم خانواده ها، این مکان قرار گرفته درجوار ایران، ازدست او گرفته شد وبطوری که بارها معروض افتاده، انتقال به آلبانی یک پیروزی برای خانواده ها ویک شانس برای زنده ماندن وتعیین تکلیف برای اسرای رجوی بود!
درمورد برجام شما حق اظهار نظر درمورد پیروزی ها وناکامی های آنرا ندارید که سخت مخالف آن بودید!
ما ضمن عمل به تعهدات بین المللی خود، مسئول کارهای دیوانه وار دیگرانی نخواهیم بود که مشکلات داخلی خود را باطرح این مسائل کتمان میکنند!!
گذشت زمان نشان خواهد داد که این تحریم های یکجانبه چه نتایجی خواهد داد وما ازحالا نمیتوانیم درمورد عواقب نقض توافق بزرگی که مورد تایید شورای امنیت است، قضاوتی بکنیم!
وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا