پیشاپیش تبریک و هزاران تبریک !!!

پیشاپیش هرچه که در آینده بر سرمان بیاید ، پیروز آن میدان خواهید بود و به یمن انقلاب مریم پاک رهایی !!! درنوک قله خواهید بود !!! هزاران تبریک … صد هزاران تبریک … میلیاردها تبریک …
مسعود رجوی ! این مردک زن باره و شیاد ! همیشه در اول ، وسط ، آخر و هر جای پیام که حرفی برای گفتن پیدا نمی کند ! شروع می کند به هزاران بار تبریک گفتن !
انگار تمام رشته کارهای دنیا در دست این پفیوز است ! برای همه چیز از قبل تبریکاتش را گفته و شعرهایش را سروده است!
پرروئی و وقاحت و بی شرمی و بی شرفی ، در این کلاه بردار هزار رنگ ! تمامی ندارد !
حتی در زندان های اشرف ! نیز از دست این تبریک های مسخره خلاصی نداشتیم !
چند روز مانده به آزادی از زندان انفرادی 6 ماهه در آخرین بازجوئی ها بود که به من یک مهر دادند که می گفتند مهر خود مسعود است و برادر شخصا ، برگشت تو را به مناسبات پاک مریم رهائی ، تبریک گفته است و هزاران تبریک گفته که تو را از دهن “خمینی ” بیرون کشیدیم !!!
به راستی ؛ دشمن مردم ایران کیست ؟
چه کسی باید برانداخته شود ؟
چرا باید ماهها و سالها در پادگان اشرف ، مردان و زنان ، به زندان انفرادی انداخته شوند ؟
کسانی که بساط زندان و شکنجه را به اسم آزادی و آزادیخواهی در عراق و اشرف ، برای هر چه اسیرتر کردن جوانان ایران ، راه انداختند ، بی شک دشمنان مردم ایران هستند !
راستی چرا هیچ کس تا به امروز نتوانسته تا انتها با سازمان و فرقه انحرافی رجوی همسویی کرده و بماند ؟
فرقه های انحرافی بدلیل رفتارهای شرم آورشان ! به قدری خطرناک و مضر هستند که در مسیر سرنگونی آن ها ، هر کس قدمی بردارد ، لایق بهترین سپاس ها و تقدیر هاست !
در عملیات خائنانه ی فروغ، سازمان شکست بسیار سنگینی متحمل شده و مجبور به عقب نشینی به آغوش صدام شد . اما مسعود همه را غرق تبریک کرد !
در خلال سالهای 70 و 71 صد ها نفر به رجوی پشت کرده و رفتند ، رجوی باز هزار تبریک گفت!
در سال 75 دهها نفر در جریان نشریه 380 مناسبات را ترک کردند ! رجوی باز هم هزاران تبریک فرستاد !
مجاهدین توسط نیروهای ائتلاف خلع سلاح شدند ، مسعود هزاران تبریک فرستاد .گفت که سازمان به پیروزی رسید!
در سال 82 صدها نفر مناسبات را ترک کردند باز هم رجوی تبریک فرستاد !
در خلال سالهای بعد دهها نفر در جریان حمله مردم عراق به اشرف کشته شدند ،مسعود باز هم پیام تبریک فرستاد !
مریم رجوی در فرانسه به جرم شرکت در کارهای تروریستی وپولشوئی دستگیر شد ، مسعود باز هم پیام تبریک فرستاد!
خلاصه همه بدبختی ها در سازمان از نظر مسعود جای تبریک دارد !
جوانان این مرز و بوم را می کشد ! بعد تبریک فرستاده و می گوید این خونها برانگیزاننده است !
رجویسم می گوید : یک فرد تا موقعی که به ما اظهار وفاداری می کند و در اردوی ماست ! دوست محسوب می شود ! لایق هزاران تبریک من است ! بعد از این هر چه هست دشمن است و لایق نفرت و نفرین !
خدا را بسیار شاکرم که خداوند دشمنان ما رانیز احمق و نادان خلق کرده است !
مسعود رجوی همواره از عقبه خودش فراری است و در تاریکی مطلق تبریک گویان ! به سوی آینده ای نامعلوم در حال گریز است !
من هم امروز از طرف همه اسرای آزاد شده و نشده ! هزاران بار به رجوی تبریک می گویم که رفته و گورش را گم کرده است …
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.