نه به مریم رجوی، نه به نقض حقوق بشر در جهان

حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند میشود.


اصل پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، انسانی قرار گیرد.»
اصل بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید:”هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد.”
ایده هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده اند، ایده هایی چون رهایی از محرومیت و ترس، آزادی بیان و عقیده، آزادی مذهب، حق پیشرفت و خوشبختی و…

-مطلع شدم مریم رجوی وهیئتِ همراهش به پارلمان اروپا رفتند.
-باخبر شدم فرقه مجاهدین مضحکانه در روزجهانی حقوق بشراعلام راهپیمایی در پاریس نمودند.
همیشه این خطر وجود داشته و دارد، افرادی که قدرت تئوری بافی (دراینجا فرقه رجوی) چه با قدرت مجسم وچه با کسب ثروت آن را ابزاری نموده و بر انسانهای دیگر ستم میکنند.

blank
درمصاحبه آقای مهدی خوشحال وسایت ایشان مطلع شدم”روز چهارشنبه ششم دسامبر، گروهی از جداشدگان از فرقه رجوی به دعوت پارلمان اروپا در سمیناری تحت عنوان پناهندگان و حقوق بشر، حضور یافتند. جلسه از ساعت شانزده الی هفده و سی دقیقه به طول انجامید. پس از اتمام سمینار که دو تن از اعضای ایران فانوس عازم کشور مقصد یعنی آلمان بودند هنگام خروج از دربهای پارلمان مورد تهاجم وحشیانه اوباشان مریم قجر قرار گرفتند”.
روز چهارشنبه ششم دسامبر 2017مریم رجوی وستادش سرکوب وکتک کاری وحشیانهِ چندتن ازمجاهدین سابق وجداشدگان قهرمان افشاگرِامروز، را فرماندهی وکنترل کردند.
حضورآزادانه مریم رجوی فرقه گرا ودیکتاتور و ناقض حقوق بشر در فرانسه مهد دموکراسی چرا!؟
مریمی که همچنانه وروزانه به جنایتِ محبوس کردن و مغزشویی انسانها در فرقه اش و بویژه درتیرانا آلبانی ادامه می دهد وبراین سیاست سرکوب نوین اصرار می ورزد!!!
مریم باید پاسخ دهد چرا رها شدگان از فرقه اش بویژه آقای مهدی خوشحال را مورد ضرب، شتم، شکنجه وحشیانه قرار داده است؟!
هرچند این فرمان شکنجه وهجوم وحشیانه به جداشدگان فرقه رجوی فرمان اعلام شده از قبل میباشد که توسط شخص مسعود رجوی جنایت کار رهبری میشود.

blank
آقای مهدی خوشحال این انسان مهربان و با عواطف بسیار انسانی که نویسنده کتاب”کنترل نیرو” میباشد. انسانی که از زمان خروج از فرقه رجوی تا کنون فقط سر و کارش با قلم و فرهنگ بوده است.
blankمقالات جناب مهدی خوشحال درسایت فانونس که مسئول آن نیز خود ایشان میباشد مرا همیشه تحت تاثیر قرارمی دهد.
مریم رجوی دیکتاتور نیز دقیقا به این دلیل که آقای مهدی خوشحال شخصیت فرهنگی وادبی میباشد وازفرقه بدنامش جدا شده است وی را مورد قهر، غضب، هجومِ حشیانه وشکنجه قرارداده است.
در سال ۱۹۹۳ جامعه بین الملل در وین قانونی تصویب کرد که در آن اصولی برای همکاریهای بین المللی در زمینه دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان گنجانده و تاکید شد که حقوق بشر حقوقی جهانشمول است، حفاظت از این حقوق وظیفه قانونی جامعه بین الملل است. بدین ترتیب میتوان در سراسر جهان کسانی را که حقوق بشر را نادیده میگیرند، مجازات کرد و این بهانه که در”امور داخلی کشوری دخالت شده است”، پذیرفتنی نیست.

حال ازهمینجا ندای خود را ازطریق سایت ها وشبکه های مجازی سر می دهم که اینجانب و انسانهای بسیاری در این فرقه توسط این سازمان به دستور شخص رجوی و مریم قجر شکنجه شده ایم و این رفتار ونقض حقوق بشر همچنان در این فرقه برقرار می باشد.
این فرقه با تئوری” علی الدوام” که توسط مسعود رجوی تئوریزه شد وآنرا برای اعضاء سازمان مجاهدین خلق بعنوان یک قانون اجباری اعلام کرد. اکنون مجریِ این سیاست وتئوری ضد بشری مریم رجوی شده است.
مریم رجوی پشت پلاکارد حقوق بشر پنهان شده وماهیت دیکتاتوری وضدبشری خود را مخفی می نماید ولی ما جدا شدگان از فرقه رجوی ماسک انسان دوستی وپرچمداری ازآزادی ها وحقوق زنان را از چهره مریم کنارمی زنیم وپاره می کنیم وبه جهان هشدارمی دهیم که هرگز چون ما فریب ترفند های مریم رجوی ضدبشر را نخورند.
البته با تو دهنی خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی پارلمان حقوق بشر به مریم رجوی اثبات شد پارلمان های رسمی وقانونی حاکمبر جهان به مریم رجوی دیکتاتور نوینِ عشوهِ گر،هرچقدر کلمات زیباسخن بگوید وچهره خود را باعمل زیبایی و بوتاکس رنگ ولعاب و بزک کند وخود را مترقی نشان دهد نه و پاسخ منفی میدهند.
بیش از 30سال است که رجوی مسعود ومریم کوشیدهاند خود را در پشت مفاهیمی چون ایجاد دموکراسی و دست یافتن به حقوق بشر پنهان میکنند.
باید هرچه زودتر مسعود ومریم رجوی محاکمه ومجازات شوند، باید بساط اشرف 3 زندان نوین برای اسارت فیزیکی وروحی انسان در تیرانا آلبانی برچیده شود.
زهرا سادات میرباقری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا