به ما واضح بگوئید که شما و فرقه تان نسبت به حجاب و زن چه دیدگاهی دارید

چند روز پیش یکی از پاچه خواران رجوی ، به نام خانم همت آبادی! در هرز نوشته ای ! با عنوان ” زن و حجاب ” چنین آورده است که :
“حق انتخاب یا چگونگی نوع پوشش نیز مانند بسیاری دیگر از حقوق اولیه انسانی از جمله انتخاب مذهب، محل زندگی، شغل، باور و…در زمره ی حقوق ابتدایی و اولیه بشر بوده و سالهاست با تصویب سازمان ملل به رسمیت و ثبت قانونی رسیده است”

زنان در فرقه رجوی

انگار این خانم ، از همه جا بی خبر، تشریف دارند !
شما و رهبر مفقود و فراری تان پر از تناقض هستید !
از یک طرف درمناسبات تان اجازه نمی دادید یک تارموی دختری بیرون بزند و هزار بار تذکر می دادید که روسری اش را جلو بکشد مانند این نمونه :
“از زبان یک زن جداشده : وقتی وارد قرارگاه اشرف شدیم و لباس و روسری و … تحویل مان دادند و هر بار یک تارمویمان بیرون می زد ، تذکر می دادندکه روسریت را جلو بکش و این برای من که در اروپا بزرگ شده بودم ! بسیار عجیب بود که این ها که مدعی انقلابی گری هستند ! به اجبار یا روسری یا توسری می گویند … ( نقل به مضمون ) ”
از طرفی هم مریم در محضر مسعود تان ، دستور کشف حجاب و بازکردن روسری ها را صادر می کرد و در سالن ” زد ” مریم پس از دادن حوله و لباس زیر و لوازم آرایش به دختران جوان ، آنان را به خلوت گاه مسعود برده و مسعود از آنان کامجوئی کرده و با ناموس دیگران به عیش و نوش می پرداخت ! مثل نمونه زیر :
” (اسم گوینده محفوظ است) … مسعود رجوی با تشویق همسرش مریم رجوی به ما تجاوز جنسی می کرد!! مریم مرا فرا خواند و گفت: “امشب شب عروسی و شب معراج توست!!” به هنگام شب به محل اقامت مسعود رفتم و مریم مرا تا اتاق خواب او همراهی کرد و مسعود با من همبستر شد و رابطه جنسی برقرار کرد. اینجا بود که مریم رجوی دیگر زنان را تشویق می کرد تا لباس های خود را از تن بیرون کنند و در مقابل همسرش مسعود عریان و لخت برقصند!! و گفت: «چرا شما خودتان را برای مسعود نمی کشید و باهم رقابت نمی کنید و از او نمی خواهید تا به شما اجازه بدهد به تنهایی وارد اتاق خواب او بشوید و با مسعود تنها و همبستر شوید؟!»…”
حالا خانم ناهید همت آبادی ! من قسم روباه را باور کنم ! یا دم خروسی را که از زیر قبا بیرون زده است ؟؟؟
از یک طرف اجازه نمی دهید یک تار مو از کسی در مناسبات بیرون بزند ، از طرف دیگر در خلوت گاه تارمو که سهل است آن کار دیگر می کنید …
در هرزنوشته خود هم مدعی آزادی حجاب و … می شوید ! شما خوانندگان مطالب را در چه جایگاه سخیفی فرض می کنید که این چنین با چشم و گوش بسته ! سخن می رانید !
راستی آیا در فرهنگ اسلامی شما گفته شده است زنان حق صحبت با مردان را ندارند . در فرهنگ اسلامی شما نوشته شده که افراد و ناظران صلیب سرخ اجازه بازدید از محل زندگی” زنان نظامی” را ندارند. پس حتماً در آن فرهنگ اسلامی شما نوشته شده است . زنان حق مادر شدن ندارند ، زنان حق ازدواج ندارند . زنان باید در یک پستو قایم شوند و هر بلایی را هم می توان بر سر زنان آورد و آنها را مخفیانه کشت و صدایش را هم در نیاورد… ( مهری موسوی– مینو فتحعلی – زهرا فیض بخش – مرجان اکبریان و….. قربانیان این جناین کثیف رجوی هستند) شما بایستی شرم کنید ویک تکانی بخورید !
در لیبرتی می گفتید :
“مراجعه مردان (تحت عنوان ناظران يا مأموران حفاظت ناظران) به محل استراحت زنان! اين برای زنان مجاهد مسلمانی که در ليبرتی هستند به هيچ وجه قابل قبول نيست و هيچ بهانه يی نمی تواند اين را توجيه کند. نقض سنتهای فرهنگی و مذهبی و اصول مسلم انسانی و حقوق بشر و حقوق ويژه زنان، طبق قوانين و کنوانسيونهای بين المللی بسيار نفرت انگيز است”
خانم همت آبادی ! امثال شما ! نان به نرخ روز خورانی هستید که فقط برای دمی بیشتر چریدن و نشخوارکردن، مانند رهبر لعنت شده‌ تان مسعود ومریم ، با دجالیت و عوام‌فریبی می‌درید و می‌کشید و این حرف‌ها از آلودگی‌ها و کثافت درونتان است که به بیرون تراوش می‌کند و نه واقعیت !!!
آیا شما و بیرقی که زیر آن سینه می زنید ، واقعا طی سالیان ، به حقوق اولیه انسان ها ، احترام گذاشتید ؟ که الان مدعی آن هستید؟
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.