هذیان گویی فرقه رجوی بعد از دریافت تو دهنی از سوی مردم ایران

وقتی مردم ایران در آذرماه ماه گذشته اعتراضات صنفی خود را خیابانی کردند طبق معمول سوداگران خارجی به توهم افتادند که می توانند ازاین فرصت برای پیشبرد اهداف شوم خود بهره ببرند، ازجمله ترامپ رئیس جمهورآمریکا که تا قبل ازآن با شرمی تمام ملت ایران را ملتی تروریست خطاب می کرد به یکباره خود را حامی مردم جا زد، دولت های مرتجع عرب منطقه هم به طمع افتادند،گروههای مختلف فصیل شده خارجه نشین هم برای عقب نماندن از قافله وارد شده و خواستند خودی نشان دهند،فرقه رجوی هم که اکنون درآلبانی درحال فصیل شدن و مراحل ورود به زباله دان تاریخ را طی می کند میمون وار به صحنه آمد و خودی نشان داد تا مثلا به دیگرکشورها بگوید ما در راه اندازی اعتراضات خیابانی مردم نقش اساسی داشتیم! رهبرکنونی فرقه مریم قجر هم با بزک کردن ظاهر خود مرتب به تلویزیون فرقه اش می آمد و طوری حرف می زد و مثلا مردم را به قیام دعوت می کرد که گویی مردم ایران خیانت های او و همسر مفقودش را فراموش کردند و از طرف دیگر با جوسازی و جعل اخبار از طریق رشوه بگیران خود برای سران کشورها پیام می فرستاد که باید در معادلات سیاسی ایران به فرقه او توجه کنند.خلاصه چنان از اتفاق رخ داده در ایران متوهم شده بود که بنظرم حتما هم به نیروهایش دستورآماده باش برای رفتن به ایران داده بود که ظاهرا یادش رفته همه آنها در فرسنگ ها فاصله از ایران دوران کهولت خود را سپری می کنند.


اما بنازم به مردم ایران که با هوشیاری بالا سریعا به سوء استفاده کنندگان از اعتراضات تو دهنی محکمی زدند. اما فرقه رجوی که هنوز در گیجی و سر درگمی ضربه ای که از مردم ایران دریافت کرده از سربلاهت به هذیان گویی افتاده! بطوریکه علیرغم گذشت بیش ازیک ماه ازآن در سایت ها و تلویزیون خود همچنان به جعل اخبار درباره اعتراضات مردم می پردازد مثلا سایت وتلویزیون فرقه با نشان دادن صحنه های قدیمی ازاعتراضات مردم مدعی است که این اعتراضات جدیدا صورت گرفته است! و طبق معمول هم به دروغ عنوان می کند کانون های شورشی فرقه درراه اندازی آن نقش داشتند، مسئولین فرقه را هم یک به یک به صحنه تلویزیون خود می آورند تا با گرفتن ژست های سیاسی به تحلیل های آبکی درمورد اعتراضات مردم به نفع فرقه بپردازند، یا ازاتاق بغلی استودیو تلویزیون خود فردی با صدای بم که مثلا نمی خواهد شناخته شود با سیمای فرقه تماس می گیرد و اخبار داخل را ملتهب و به سود فرقه عنوان می کند وازطرف دیگر برای بازار گرمی به دروغ عنوان می کند کشورهای خارجی ازسرمایه گذاری درایران منصرف شدند.
بد نیست خاطره ای از دورانی که خود درفرقه بودم ازنحوه جعل اخبار مربوط به اعتراضات مردم ایران درسال 78 را بیان کنم.سال 78 جریان کوی دانشگاه واعتراضات دانشجویان پیش آمده بود که بلافاصله مسئولین فرقه همه ما را به سالن غذاخوری دعوت کرده و با جار وجنجال زیاد گفتند مردم ایران به خیابانها ریختند وسرنگونی رژیم درحال محقق شدن است و گفتند که درسالن بمانید چون هر لحظه خبرهای جدیدی ازایران به همراه پیام های رجوی می رسد خلاصه ازصبح تا شب درسالن بودیم وفیلم نگاه می کردیم و دم به دقیقه پیام می خواندند! همه متناقض شده بودیم که اگر اوضاع داخل ایران اینقدر ملتهب و بهم ریخته است پس چرا نشستیم و نمی رویم آماده حرکت شویم؟! روزبعد همه به کارهای عادی خود برگشتیم ومسئولین فرقه برای سرکوب تناقضات اعضا برنامه نشست های عملیات جاری را داغ تر کردند.
هذیان گویی این روزهای فرقه رجوی همراه با جعل اخبار حکایت از آن دارد که اینبار هم فرقه تو دهنی جانانه ای از مردم ایران دریافت کرده است بطوریکه حتی اعضای سالخورده فرقه ساکن درآلبانی هم با شناخت سابقه دروغ پردازی های سران فرقه متوجه این موضوع شدند و به همین خاطر روزبه روز برتعداد آنها برای جدایی از فرقه افزایش می یابد.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا