فرقه رجوی و سوء استفاده از مراسم سنتی چهارشنبه سوری

در قرارگاه اشرف چند روز قبل از چهارشنبه سوری فرماندهان قرارگاه، اعضاء را برای برای جمع کردن چوب و هیزم و لاستیک خراب و راه اندازی مراسم چهارشنبه سوری در گوشه ای که زمین فوتبال بود مجبور میکردند و مدت 2 الی 3 روز این کار از نفرات وقت میگرفت. سپس در کل زمین فوتبال بساط آتش زدن بوته ها را فراهم میکردند. زمانی که تازه به مجاهدین پیوسته بودم و از آنجایی که سال اول بود که در سازمان می بودم و مراسم چهارشنبه سوری را این گونه ندیده بودم خیلی از این حرکت سازمان خوشحال شدم که به نفرات خود اهمیت میدهد و برای سرگرمی و ایجاد روحیه نشاط دست به این کار زده است. صبح روز چهارشنبه سوری در اقدامی که خیلی عجیب به نظرم میرسید من و تعداد چندین نفر که مثل خودم جدیدالورود بودند را جمع کردند و به ما لباسهای شخصی یا همان لباسهای عادی دادند و به ما گفتند بعد از ظهر و غروب شما این لباسها رو به تن کنید برای من و دوستانم عجیب بود که از روز ورودمان فقط لباس نظامی دیده بودیم و لباس شخصی مرز سرخ بود وقتی سوال کردیم گفتند شما همین لباسها رو بپوشید تا شب بیشتر خوش بگذرونیم.


در منتهای تعجب به محل استراحت رفتم و بعد از ظهر همه در محل آتش بازی جمع شدیم و آتش روشن کردیم و فقط ما که لباس شهری پوشیده بودیم از آتش میپریدیم و به ما میگفتن فقط شعارهای ضد نظام بدهیم و میگفتند باز هم تکرار کنید و چند نفر به صورت مستمر از ما فیلم و عکس میگرفتند و باز مثل فیلمها کات میدادند و تکرار میکردیم. بعد خانمهای مسئول آمدند و گفتند با این دستمالها صورت خود را بپوشونید و شعار ضد رژیم بدهید!
واقعا برایمان تعجب برانگیز بود ولی از آنجایی که ما هم جوان و پور شور بودیم کارهای گفته شده را انجام میدادیم.
یک روز بعد از عید که در سالن نشسته بودیم اخبار تلوزیون سازمان خبر درگیری در ایران توسط جوانان پور شور را نشان داد عکس و فیلمهای تجمع جوانان زنجانی در اعتراض به رژیم و دادن شعار را پخش کرد که خیلی جالب بود آن جوانان که در زنجان شعارعلیه رژیم میدادند و از آتش میپریدند خیلی شبیه به من و دوستانم در اشرف بودند. من حتی چند بار عکس فردی که به من خیلی شبیه بود را در تلوزیون دیدم حتی دستمال بسته شده بر روی صورتش هم با دستمال روبند من یکی بود.
بعد از مدتها هر صحنه ای که در رابطه با اعتراضات ایران در درون کشور میدیدم فیلم برخی از دوستان و هم قرارگاهی خودم در آن دیده میشد. حتی با برخی از دوستان به شوخی میگفتم کی از داخل اومدی! عملیات کردی یا نه. فیلمت رو دیدم خوب شعار میدادی. خوب شد دستگیر نشدی…
متاسفانه فرقه مجاهدین با هر ترفندی که شده میخواهد خودش را تاثیر گذار در حوادث ایران نشان بدهد و اینطور به نیروها و مزدوران خودش بقبولاند که مردم ایران حامی وی بوده تا بتواند با دجالیت تمام هر روز بیانیه ای برای اعمال خرابکاری در داخل ایران بدهد.
متاسفانه امروزدر سایت فرقه دیدم برای چهارشنبه سوری فراخوان داده که واقعا ادبیات و نگارش این فراخوان لایق و برازنده خود همین فرقه بدبخت و مفلوک رجوی است.
رجوی و دیگر سردمداران این فرقه ضد انسانی و ضد میهنی باید بدانند که مردم ایران صرف نظر از عقاید و دیدگاه های مختلف در مقابله با مزدوران و کاسه لیسان اجنبی چون صفی مستحکم ایستاده اند و این فرقه پا به گور هیچ آینده ای در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران ندارند.
حسینی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا