حضور گرم خانواده داریوش نجفی در دفتر انجمن کرمانشاه

خانم گرجی باوند پور مادر داریوش نجفی و آقای جهانبخش نجفی برادر داریوش در دفتر انجمن کرمانشاه حضور پیداکرد و اعضای انجمن پای صحبت های این خانواده بخصوص درد دلهای مادر اسیر داریوش نجفی نشست.


مادر این اسیرگفت پسرشان سال 80 جهت کاریابی به ترکیه رفته ودریک کارگاه نجاری درترکیه مشغول به کارشده وبه ما زنگ می زد تا اینکه ارتباطش بعد ازیک سال از طرف یک خانم صورت گرفت وگفت پسرشما در کارخانه برادرمن کارمی کند نگران نباشید وبعداز آن دیگر ارتباط ها قطع شد.
خانم باوند پور درادامه گفت مدتها گذشت تا اینکه فهمیدیم اینگونه پسرم به دام فرقه رجوی افتاده است وآنها فرزندم را به اسارت برده اند. اکنون بیش از دو دهه است که پسرم نتوانسته با خانواده اش حتی یک ارتباط ساده تلفنی برقرارنماید.
این مادر رنج کشیده گفت پسرش اصلأ اهل سیاست واین سازمان نبوده وسرنوشت او را رجوی خراب کرده وهیچ گونه انتخابی برایش باقی نگذاشته است.
آقای جهانبخش نجفی نیز از پروسه طولانی تلاش های پدرشان درهمین رابطه گفت.
پدرشان براثر رنج ومرارت دوری واسارت داریوش دوسال پیش فوت شده است وهمه ی این دق مرگ های پدران ومادران که فرزندان وعزیزانشان درگروگان رجوی هاست برگردن مسعود ومریم جنایت کاراست. اوهمچنین با تحلیل ها وارزیابی هایش برپوچی وبی آیندگی این فرقه صحه گذاشت.
درپایان این دیدار این مادر وفرزند عهد کردند تا رهایی عزیزشان از چنگال رجوی از پا ننشینند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا