خانواده ها

افشاگری خانواده آیت فلاحی

بنام خداوند عقل وخرد

اینجانب نصرالله فلاحی برادر آقای آیت فلاحی دررابطه با مطالبی که دریکی ازسایت های  سازمان مجاهدین خلق ازطرف برادرم نوشته شده اعلام می کنم که:

•              خداوند بزرگ را شاهد می گیرم که ازطرف اعضای بازگشتی وبخصوص آقای علی اکرامی دررابطه با موضوع برادرم هیچگونه عمل غیراخلاقی وتهدید وفشاری به من وخانواده ام صورت نگرفته وبرعکس ازهمان روز اول جدایی آیت ازسازمان مجاهدین بعد ازسالیان بی خبری با تلاش وکمک های دلسوزانه ایشان توانستیم ارتباط مان با آیت برقرار و با  ایشان خود وخانواده ام صحبت کنیم.

•              ایشان ودیگر دوستان جداشده دراستان خوزستان بارها به ما تاکید کرده اند که آیت را برای تصمیم گیری درمورد مسیرزندگی آینده وحق انتخاب محل زندگی آزاد بگذاریم وحق انتخاب را به ایشان بدهیم.

•              خداوند بزرگ افرادی راکه بدون دلیل وعلت به ایشان ودوستانشان که به وظیفه انسانی خود برای آزادی دیگرانسانهای گرفتارتلاش می کنند اتهام زده و آزارواذیت می کنند را نخواهد بخشید.

•              من به نمایندگی ازخانواده اعلام می دارم که تمامی مطالب واتهامات نشرشده درسایت سازمان مجاهدین خلق وازجمله آزارواذیت، تهدید وتحت فشار قراردادن خانواده ما کذب محض است وبدینوسیله آن را تکذیب می کنم.

•              اینجانب به سهم خود وخانواده بابت این اتهامات واهی ودروغ که ازجانب برادرم منتشر شده ازاعضای بازگشتی وشخص ایشان یعنی آقای علی  اکرامی عذرخواهی کرده وطلب بخشش می کنم.

با احترام

نصرالله فلاحی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا