هوچیگری فرقه بدنام رجوی درخصوص راهپیمایی روزقدس ایرانیان

برحسب انتظارامسال نیزفرقه بدنام وضدمیهنی رجوی با کوفتن برطبل تو خالی دروغگویی، مزورانه مدعی شد که راهپیمایی روزقدس درسراسرایران ازجمله در رشت بسیارکساد بوده و بطورمشمئزکننده و وارونه گونه ای مدعی شدند که مردمان آن دیار حتی برای خرید مایحتاج زندگی ازخانه بیرون نیامدند.!!

من بعنوان یک شهروند که درکنارهمنوعانم درراهپیمایی روزقدس مشارکت داشتم باید اذعان کنم که ازقضا راهپیمایی امسال با حضورگسترده اقشارمختلف میهن، پرشورترازسال قبل با طنین شعارمرگ براسرائیل برگزارشد و پاسخ دندانشکنی بود به امریکا که قبله اول مسلمانان جهان خاصه مردمان فلسطین را بعنوان پایتخت رژیم غاصب اسرائیل معرفی کرده بود.
راهپیمایی در رشت از مسیرهای چهارگانه میدان شهدای ذهاب(شهرداری)، خیابان امام خمینی، میدان فرهنگ، میدان مصلی و ورزشگاه شهید عضدی، خیابان نامجو، خیابان پرستار، میدان فرهنگ و میدان مصلی و سپاه پاسداران، میدان پاسداران، خیابان آزادگان، میدان فرهنگ و میدان مصلی و همچنین مسجد جامع کاسه‌فروشان، خیابان مطهری، چهارراه قدس، میدان فرهنگ و میدان مصلی با شوروحرارتی وصف ناپذیربه جریان افتاد.
شخصا ازموضع پژوهش در یک مسیر ماندگار نشدم و درتمامی مسیرهای چهارگانه سرک کشیدم تا عمق حضورفعال و استکتبارستیزی مردمانم را ببینم وبه تصویربکشم. واقعا سیل جمعیت درگرمای 30 درجه و با دهان روزه بی نظیر و تحسین برانگیز بود. طوریکه به موجب ازدیاد جمعیت و انسداد خیابانها حضوربا خودرو امکان پذیرنبود وازکوچه و پس کوچه های شهرخودم را به مرکزاجتماع درمیدان توشیبا یا همان میدان مصلای شهررساندم تا جمعیت چهارگانه مسیرهای راهپیمایی که درآنجا ختم ومتمرکزمی شدند را نظاره گر باشم.
با غرور و افتخار که درکنار شهروندانم دریک روز تاریخی حضور فعال داشتم باید به تمام دشمنان و معاندان ایران وایرانی خاصه به گروه داعش گونه افراطی و وطن فروش رجوی بگویم دیدید که دیگربار بورشدید و سنگ عوام فریبانه حمایت ازخلق برسرو روی خودتان که مزدور و آویخته امریکا وآل سعود و صهیونیسم هستید ؛ فرود آمد و روسیاه ترازقبل نمایان شدید.
بدانید که مردمان ایران زمین یکپارچه ومتحد و قویتر ازقبل درقبال دشمنان خود و در حمایت ازآب وخاک و وطن خود خواهند ایستاد و درلحظه ضروری به خلق حماسه خواهند پرداخت که سابقه تاریخی هم داشته و دارد.
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا