عملکرد سازمان مجاهدین خلق

فرقه مجاهدین درمقطع کنونی از چه شعاری بیشترین دافعه را داد؟

درمقطع کنونی اعتراضاتی به وقوع پیوست که زمینه همه آنها مشکلات اقتصادی و معیشتی بود. فرقه مجاهدین برای سوء استفاده فرقه ای وموج سواری مدعی رهبری ومدیریت ومهندسی این اعتراضات شد و در راستای آن مقوله ای مضحک بنام کانون شورشی و کانون های شورشی مطرح کرد تا بگوید درمیان ملت ایران نیرویی دارد وبرهمه چیز اشراف و کنترل دارد.

بگذریم از اینکه عده ای مزدور صهیونیستی – عربی – امریکایی خود را قاطی مردم کرده. اما موضوعی بنام کنترل ومدیریت فرقه رجوی ها چیزی مسخره بوده و مرغ پخته را هم به خنده وا می دارد.

درجریان اغتشاشات واعتراض های اقتصادی مردم عده ای شعار” روحت شاد رضا شاه” سر دادند. رجوی ها سراسیمه شدند وبه هم ریخته وکاملا هیستریک شدند که چگونه درایران حتی یک شعار از سوی یک نفر به سود فرقه آنها نیست و رقیب لس آنجلسی آنها در شعارها از آنها پیشی گرفته. لذا رهبری فرقه آن شعار را ساخته و پرداخته رژیم و وزارت اطلاعات دانسته و تبلیغ می کند.

این شعارهر چند پوشالی وساخته امریکاست اما آنچنان زیرپای رجوی را خالی کرد که دافعه شدید خود را بدون کنترل وحساب وکتاب بیرون ریخت.

رجوی همیشه آرزو داشت و دارد که دشمنی بین او و رژیم فقط دو سر داشته باشد و ضلع سومی درکار نباشد و شعاری غیر از شعار تروریستی رجوی در کار نباشد واز خدا می خواهد رژیم هم سرسوزنی نرمش ومدارا نه با فرقه بلکه با مردم هم نداشته باشد تا محمل خشونت واقدامات تروریستی برای رجوی کماکان محفوظ بماند.

به همین دلیل این شعار اخیر تابوی عجیبی برای رجوی شده وتمام ارکان فرقه را به لرزه درآورده. مریم رجوی در تمامی حرکات بوزینه وارش واکنش هیستریک خود را دراین خصوص به سمت جداشدگان – رژیم – اطلاعات و… پخش می کند تا هراس خود را بپوشاند.

خوب یادمان هست که در سرفصل روی کار آمدن خاتمی. رجوی درنشست خطی – سیاسی درحضور همه گفت درگذشته حائل بین ما و رژیم بنی صدر بود که اورا از سرراه برداشتیم. اکنون خاتمی هم همان نقش را بازی می کند بایستی شعار اصلاحات و… را از بین ببریم چون رژیم یک سره به سود ما است نه دو سره و کمی مدارا. بلکه بایستی رژیم را به سمت خشونت وسرکوب ببریم تا مشروعیت مبارزه خود را حفظ کنیم.

رجوی مشروعیت وحیات وممات خود را نابود شده وسوخته شده می بیند. و دلیل این همه بالا وپایین پریدنش درچنین شرایطی همین است.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا