عملکرد سازمان مجاهدین خلق

10 شهریور یادآور خیانت مسعود رجوی در حق اعضاء نگون بخت فرقه

با آغاز بکار فرقه رجوی و روی کار آمدن مسعود رجوی که با خباثتهای خاص خودش همراه بود، بسیاری از افراد بعد از مدتی که در این فرقه حضور داشتند و با اهداف شوم آن آشنا شدند، برای برون رفت از ان تلاش نمودند و حتی به نقطه ای رسیدند که از ادامه راه انصراف دادند که در این بین سرکرده خائن فرقه با خود اندیشید که داشته های ذهنی این افراد از فرقه رجوی چه میشود؟! که بهترین راه از بین بردن فرد ناراضی بود و از همین راه نیز تعداد زیادی از افراد ناراضی در داخل فرقه رجوی کشته شدند و براحتی آب خوردن از سر راه سرکرده سازمان ضد بشری مجاهدین کنار گذاشته شدند که مسعود رجوی بعنوان سرکرده این سازمان مخوف و آدمکش از این روش برای ایجاد رعب و وحشت برای اعضایی که خواستار جدا شدن بودند استفاده نموده و آنها را یک قدم به عقب راند و در این میان هیچ نهاد و ارگان بین المللی نیز خواستار رسیدگی به کشتارهای داخل فرقه نشده و نمیشود.
بعد از آنکه دولت وقت عراق در چندین نوبت به سران فرقه رجوی اخطار داد تا تمامی این نیروها به اردوگاه لیبرتی منتقل شوند، سرکرده فرقه رجوی اما فکر شومی به سرش زد و آن بهترین فرصت برای از بین بردن اعضاء ناراضی و منتقد خودش بود و در عین حال سوءاستفاده از اجساد آنها برای تبلیغات گسترده حقوق بشری و غیره… که با همین ترفند نیز 100 نفر از عناصرش را برای حفاظت از برخی آهن پاره های خود در پادگان نظامی اشرف باقی گذاشت تا 80 درصد از افرادی که در این نگهبانی شرکت داشتند را براحتی از سر راه خود کنار بگذارد که البته تا حدودی موفق هم شد و آن تخلیه نکردن پادگان اشرف و متوسل شدن ارتش عراق به زور بود که 52 نفر از این عناصر در این بین کشته شدند و چندین نفر نیز زخمی که این برنامه مهندسی شده دقیقا همان چیزی بود که مسعود رجوی خائن و همسر عفریته اش بدنبال آن بودند که با خلق چنین تراژدی بلافاصله تبلیغات سوء خود را شروع نمودند و نسبت به خونخواهی افرادی که تا دیروز هیچ ارزشی برای آنها نداشت در بوق و کرنا دمیدند و تمامی ملل جهان را برای مظلوم نمایی خود فرا خواندند که صد البته دیگر مردم جهان با ترفندای آنها آشنا بوده و در اکثر موارد خود او را محکوم نمودند و مسبب این کشتار را خود مسعود رجوی خائن قلمداد نمودند.
و اما امروز که 5 سال از این قضیه میگذرد و این کشتار برای مادران افرادی که در این برنامه مهندسی شده سرکرده فرقه رجوی کشته شده اند گران تمام شده و هیچ ارگانی نیز جوابگوی شکایتهای آنها نشده، فرقه رجوی انگار سر خود را در آخور نموده و به امورات روز مره خود که همانا خیانت علیه کشورمان و مردمان غیور آن میباشد مشغول نموده و برای گذراندن زندگی نکبت بار خود به پاچه خواری حامیان تروریستی خود مشغول شده ولی تاریخ هیچ گاه خیانتهای سرکرده جانی فرقه رجوی و آدمکشیهای او را از یاد نخواهد برد و روزی خواهد رسید که این خیانتکار و دشمن بشریت به تمام اعمال کثیف خود پاسخگو خواهد بود و آن روز دیر نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا