خانواده ها

برادرم متعلق به وطن و خانواده خودش هست

محمود دهقان از اسرای گرفتار در فرقه بدنام رجوی ساکن زندان مانز رجوی در آلبانی بالغ بر 30 سال است که در دوری و بیخبری از خانواده و دنیای آزاد، با به هدر دادن عمر و جوانی خود از تمام لذایذ معمول زندگی محروم مانده است.

مهندس احمد دهقان از  برادران محمود دهقان عضو اسیرتشکیلات مافیایی رجوی در دیدار صمیمانه خود با مدیرانجمن اظهار داشت:” بیخبر از اخبار و وقایع دارودسته ی رجوی نیستم وبواسطه دلبستگی به برادرعزیزم وامید به رهایی وی اززندان رجویها، اخبار فعالیتهای این گروه وطن فروش درآلبانی و متمسک شدنشان به قوای جنگ طلب امریکاییها وآل سعود ازبرای کسب قدرت پوشالی وکذایی درایران را هم دنبال میکنم.”
آقای پوراحمد ضمن استقبال از حضور سبز مهندس احمد دهقان، ازوالدین بدرود یافته محمود اسیر یاد کردند وبه روان پاک شان درود فرستادند و یادآور شدند:” من شاهد اولین وآخرین دیداروالدین شما، مرحوم حاجی قربان دهقان ومرحومه طیبه حامی با فرزندشان دراشرف مضمحل شده درسال 1382 بودم که چگونه ازنزدیک عزیزشان را درآغوش گرفتند وبرای فقط ساعاتی البته درکنترل گماشته های رجوی با محمود دیدارخاطره انگیز داشتند.”
مهندس احمد دهقان در خصوص دیدار یاد شده با محمود اسیر افزودند:” ازقضا من ودایی ام نیز پدر و مادرم را درمسافرت به عراق ناامن واشرف دهشتناک همراهی کردیم وحضورداشتیم وهیچ وقت هم خاطره دیداربا برادرعزیزم را فراموش نمی کنم وبه یاد همان لحظات شیرین است که کماکان به یاد محمود هستم ومصرانه برای رهایی وی ازاسارتگاه رجوی تلاش کردم ومیکنم وهمینک نیز مقدمات یک زندگی راحت وآسایشی را برایش درصورت بازگشتش به ایران فراهم کردم.”
درخاتمه این ملاقات بسیاردوستانه، حول راهکارهای ارتباطی با آلبانی وانجام فعالیتهای خیرخواهانه درراستای رهایی اعضای گرفتار در فرقه مافیایی رجوی تبادل نظرصورت گرفت.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا