وارونه نمایی

رجویست ها! نترسید، مذاکره ای در کار نیست

درزمانی که ترامپ از برجام خارج شده و پمپئو با صدور فرمان 12 ماده ایش که دقیقا حکم تسلیم ایران است و ازاین رو راه بر هرنوع مذاکره ای بسته شد، دلواپسی باند رجوی کماکان ادامه دارد وبازهم خیالش ازاین بابت که ممکن است مذاکره ای با آمریکا انجام گیرد، راحت نیست.
چرا باند رجوی ازبابت مذاکره ای که دردسترس نیست، اینهمه هراسان است؟
دلیل این امر آنست که میپندارند که با مذاکره، حمله ی نظامی آمریکا به ایران سر نمیگیرد وتمام امیدهای این فرقه ی خیانت پیشه که تمام تخم مرغ هایش را درسبدی بنام حمله ی نظامی به ایران ریخته، برباد میشود.
اما چطور شده که باند رجوی تخم مرغ هایش را تنها دریک سبد ریخته است؟
دلیل اش واضح است: رجوی ها با ان جنجال های دروغین، درته دل خود میدانند که هیچ شانسی ازبابت حمایت مردم ایران ازخود ندارند وناچار به تنها گزینه ی حمله ی نظامی خارجی دل بسته است.
باند رجوی، نگرانی خود ازاین بابت را، طی یادداشتی چنین بنمایش میگذارد:
” در شرایط کنونی که نظام در بحران سرنگونی گیر افتاده است، مشکل اصلی دیگر این نیست که مذاکره بکند یا نکند، کوتاه بیاید یا کوتاه نیاید و خلاصه این‌که مذاکره یا عدم‌مذاکره تعیین‌کننده‌ اصلی سرنوشت آن نیست”.
البته دراین پاراگراف چیزی جز تعارف وجود ندارد. چرا که اگر نویسنده ی آن به گفته اش اعتقاد داشت، این موضوع را مطرح نمیکرد.
اوکه نتوانسته گفته ی فوق الذکر خود را تایید کند، درادامه به اصل مسئله میپردازد:
” به فرض این‌که نظام بتواند در زمینه روابط خارجی فرجه‌ای پیدا کند، این فرجه برای آن به‌هیچ‌وجه تعیین‌کننده نیست، بلکه تعیین‌کننده مردم قیام‌کننده و مقاومت سازمان‌یافته این مردم است که عزم جزم کرده‌اند، تا بنای ویران حاکمیت را تا خشت آخر خراب نکنند، از پای ننشینند”.
اگر فرجه ی خارجی تعیین کننده نیست، اینقدر به آب وآتش زدن های شما ازباب وکیل بیآر و سناتور ببر، کارناوال بینداز و میتینگ برگزار کن، چه معنایی دارد؟
ملاحظه میکنید که به آنچه که مطرح میکنید، اعتقاد ندارید؟
ازنظر راقم این سطور هم، حرف نهائی را مردم میزنند ولی هنوز اکثریت این مردم دراین مورد به نظر مشترکی نرسیده اند واگر زمانی برسند وکاری بکنند، لابد کاری مردمی خواهند کرد که این کار هیچ سودی برای رجوییه ی ضد مردمی ندارد.
شما علی القاعده، باید بیشترین هراس را ازخیزش مردم داشته باشید که با بی شرمی خاص خود، این قضیه را پنهان کرده وتظاهر به چیز دیگری میکنید.
درمورد مذاکره با آمریکا باید گفت که این کار هم سخت است وهم آسان.
سختی اش بخاطر سوابقی که آمریکا درپیمان شکنی ها دارد ازیک طرف و درخواست تسلیم شدن بجای مذاکره ازطرف دیگر است.
اما اگر آمریکا به تعهدات بین المللی خود وفادار میماند، دیگر مناقشه ای دربین نبود تا احتیاج به مذاکره داشته باشد و آسانی مذاکره ازاین بابت است..
وحید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا