بخشی از این 10 ماده را درتشکیلات رجوی اجرا کنید

سینا دشتی که ازمریدان دست بقلم رجوی است، طی یادداشتی در رسانه های این فرقه ی مخوف و ضد ملی، ضمن برشمردن نابسامانی های موجود کشور – که این نابسامانیها دقیقتر ازنوشته ی او درمطبوعات داخلی نشان داده میشود- در بخشی ازنوشته اش آورده است:

” تفاوت کیفى تعداد شرکت کنندگان و وزن سیاسى تجمعات مقاومت ایران، در حمایت از خانم رجوى و برنامه‌ی ده ماده‌ای ایشان، الان در مقابل همه‌ی چشمهاى هست که باز هستند.”

تفاوت کیفی ازچه جهت؟!

چرا شما شرکت کنندگان همگون سیاسی را که همواره حاضرند در مقابل دریافت دلارهای باد آورده چند دقیقه ای حرف بزنند که مریم را خوش آید، بحساب تفاوت کیفی میگذارید؟

روسپیان سیاسی ای که درمقابل دریافت پول، حاضر به انجام هرکاری هستند. بخصوص که دادگاه و محکمه ای برای جلوگیری ازکار آنان در جهت دخالت درامور داخلی کشورها وجود ندارد.

البته اگر صحبت ازکمیت بود میشد گفت که این بار چند نفری اضافه شده بود یا کم شده بود.

دیگر اینکه برای ثبوت اعتقاد به این برنامه ی ده ماده ای، بهتر است که مریم خانم، اقلا بندهایی ازآنها را درداخل مناسبات مجاهدین رجوی اجرا بکند تا ما التزام عملی او را به این برنامه مشاهده کرده ونگوییم که ای حقه باز شارلاتان!

چرا که وقتی خود ناقض این برنامه دردرون خودشان است، کسی به ادعای صرف اش، توجهی نمیکند.

همچنین:

” این صداى رساى کانونهاى شورشى ایران است که اکنون در میدان داگ هامر شولت، در مقابل سازمان ملل متحد در نیویورک طنین خواهد افکند. چرخ حرکت تغییر رژیم در تاریخ و اجتماع ایران به راه افتاده است، هیچ نیرویی توان مقابله با خواست مردم و مقاومت ایران براى رسیدن به یک ایران آزاد را ندارد.”مگر میشود خورشید را کشت؟ مگر میشود بهار را از آمدن باز داشت”؟

اشاره به مسافرت اخیر رئیس جمهور ایران برای شرکت موفق در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد بود که امریکا برای منزوی کردن ایران برپا داشته بود که ازبدی حادثه، خود باین سرنوشت دچار شد.

طبیعی بود که عناصر برانداز ازجمله مجاهدین رجوی برعلیه او تظاهراتی با شرکت یک دوجین افرادش ویا کسانی که پول ومولی دریافت کرده بودند، برپا کنند که کردند و رغبتی رابرنیانگیخت.

قدرت این تظاهرات ناچیز بوده و تناسب خوبی با” کانون های شورشی” داخل کشور که آنها هم در مقیاس دوجینی قرار میگیرند، داشت ومانع طرح مظلومیت مردم ایران ازطرف آمریکا توسط دکتر روحانی نشد.

ضمنا وضعیت موجود نشان میدهد که نارس بودن حرکات اعتراضی و حمایت مغرضانه وخائنانه ی سران امپریالیستی از آن، اگر پاشنه ی درب براین سیاق بچرخد، چیزی جز شورش کور ومخرب  که با سرنگونی فرق دارد، از لابلای آن ظهور نخواهد کرد.

این درست است  که برای همیشه ممکن نیست که با مردم مقابله کرد، اما حرکت مردم بدان درجه ای که الزامات خاص خود را داشته باشد، نرسیده و مهمتر اینکه این حرکات ربطی به مقاومت رجوی ندارد.

ضمنا خورشید وبهار، ارتباطی با آنچه که رجوی میکرد واکنون مریم میکند، ندارد و مسعود باسرنوشت مبهمی که دارد، درادای این کلمات، صرفا لفاظی کرده و این لفاظی او اعتباری ندارد که کم سوادان یا چشم وگوش بسته هایی مثل سینا دشتی اینهمه تکرار میکنند، ارتباطی با زندگی زمینی نداشته و شعر وشعار گونه ی ازنوع اظهارات نوجوانان عاشق پیشه است.

سیروس غضنفری

عضو جدا شده از فرقه ی رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا