وارونه نمایی

اعتصاب رانندگان و بازاریان از ادعای رجوی ها، تا واقعیت ها

از روز اول مهرماه جاری، فرقه رجوی در یک تلاش مذبوحانه و یک توطئه از پیش برنامه ریزی شده، شروع به گزارش از یک اعتصاب ساختگی نمود:
– روز اول مهرماه: 112 شهر کشورمان شاهد شروع اعتصابات رانندگان زحمتکش شد!
– روز دوم مهرماه: 156 شهر کشورمان شاهد ادامه اعتصابات رانندگان زحمتکش شد!
– روز چهارم مهرماه: 169 شهر کشورمان شاهد ادامه اعتصابات رانندگان زحمتکش شد! (در سومین روز! به ادعای فرقه رجوی!- باید اعلام می شد: چهارمین روز که در سایت های رجوی قید شده: سومین روز!)
.
.
.
– روز 16 مهرماه: 320 شهر کشورمان شاهد ادامه اعتصابات رانندگان زحمتکش بود!
سئوال اول این است که چرا سوم مهر اعتصابات رانندگان به قول رجویها،” زحمتکش” تعطیل اعلام شده بود؟! چرا اعتصاب را تعطیل کردید؟
سئوال بعدی این است که با چه حساب و کتابی به آمار شهرها افزوده می شود؟
– روز اول 44 شهر اضافه شد!
– روز دوم 13 شهر اضافه شد!
.
.
.
– روز شانزدهم به 320 شهر رسید!
یعنی بطور متوسط هرروز 13 شهر را فرقه رجوی به آمار اعتصابی”رانندگان زحمتکش” اضافه کرده است.
ما در ایران 1148 شهر داریم. اگر فرقه رجوی هر روز 13 شهر به آمار اعتصاب کنندگان راننده اضافه کند. ما 88 روز دیگر شهرهایمان تمام خواهد شد.
به آمارسازان زحمتکش! فرقه رجوی پیشنهاد می کنم، بعد از 88 روز که دستشان خالی شد، از کشورهای همسایه” شهر” وارد کنیم.
به کجا چنین شتابان؟!
به کجا چنین فراوان؟!
اما درادامه…
از روز 16 مهرماه مجددا یک آمار سازی جدید، از طرف فرقه رجوی، اما این بار از یک جبهه دیگر با عنوان! اولین روز اعتصاب” بازاریان و کسبه شجاع” استارت خورد.
– روز 16 مهرماه، 37 شهرکشورمان، شاهد شروع” اعتصابات بازاریان و کسبه شجاع”! بود.
– روز 17 مهرماه، 50 شهر کشورمان، شاهد ادامه” اعتصابات بازاریان و کسبه شجاع”! بود.
اگر دقت کنید، 13 شهر در یک روز دوباره به آمار اضافه شده است.
عجب تصادفی!!! دوباره عدد 13 تکرار شد.
یعنی برحسب تصادف! در اعتصابات رانندگان و اعتصابات بازاریان، هر روز 13 شهر به آمار اضافه باید بشود!
این بار یک دم خروس دیگرهم بیرون زد، توجه فرمائید:
” خانم رجوی با درود به بازاریان اعتصابی گفت:
“… از صبح امروز بنا به فراخوان قبلی،…”
با چه سرعتی اخبار از شهرها به پاریس می رسد؟ هنوز بازاری ها خواب هستند، یا صبحانه می خورند، اما در فرانسه اعلام اعتصاب می شود!
در آمار اعلامی 50 شهر، اسم تبریز هم بود! دقیقا دروغ بود که بازاریان تبریز هم به اعتصاب پیوستند.
بازار شهر تبریز، ساعت 10 صبح باز بود! این خبر را تلفنی از تعدادی آشنایان در بازار تبریز گرفتم. که در صحت آن شکی نیست و بعد هم خودم شاهد بودم که بازار باز بود.
این بار سازماندهی فرقه رجوی، بهتر از قبل بود. چرا که قبل از بیدارشدن بازاریان، مریم اطلاعیه هم داد! مریم قبل از اقدام بازاریان به میدان آمده بود. حتی در بازارهای ایران خبری نبود! اما مریم عضدانلو، شتابان و دست پاچه به میدان آمده بود.
راستی چرا، تا بوی کباب به مشام” مریم”، می رسد، رانندگان می شوند،” رانندگان زحمتکش”! بازاریان می شوند،” بازاریان و کسبه شجاع”!
ما از این القاب در فرقه رجوی زیاد راجع به خودمان هم شنیده بودیم! تا اخبار ریزش و فرار زیاد می شد.مریم و مسعود، خطاب به ما می گفتند: گوهران بی بدیل! زمردهای درخشان! پیشتازان خلق قهرمان! و…
اما یک ثانیه بعد از اعلام جدائی، شدیم خائن، مزدور، مامور وزارت اطلاعات و…
سران این سازمان، نان به نرخ روز خور واقعی هستند و نباید خام حیله های مکارانه سازمان شد.
مریم عضدانلودر قسمتی دیگر از پیام آشوب طلبانه اش گفته:
” اعتصاب بازاریان در ادامه اعتصاب رانندگان زحمتکش از خواست عموم مردم برای تغییر خبر می‌دهد.”
واقعیت این است که تمامی اقشار جامعه بدلیل زنده بودن، همیشه مطالبات و خواست های برحقی دارند و خواهند داشت. این جریان حیات و تلاش برای زندگی بهتر که حق همه انسان هاست همیشه ادامه خواهد داشت.
از آنجا که سران فرقه رجوی هرگز حقوق انسان ها را محترم نشمردند! وقتی اعتراضی در یک جای جهان می بینند، تعجب می کنند و شاخ در می آورند. مخصوصا در ایران، این تعجب آنها ضریب می خورد! چون در طمع قدرت در ایران هستند و فکر می کنند این اعتراضات، مقدمه به قدرت رسیدن آنها در ایران خواهد بود! که شتر درخواب بیند، پنبه دانه…
ما اگر در تشکیلات شما، اعتراض نمی کردیم، دلیل براین بود که ما در فرقه شما حق حیات نداشتیم. اجازه زندگی کردن و نفس کشیدن نداشتیم. اعضای معمولی مثل ما در فرقه شما، مرده به حساب می آمدند. حق اظهار نظر در هیچ مورد جدی را نداشتیم. فقط باید دستورات را مثل یک ربات اجرا می کردیم.
اما، رهبران باند رجوی، فکر می کنند که مردم ایران، سربازان آنها هستند و باید دستوراتشان را اجرا کنند.
خطاب به خائنان ایران و ایرانی، خطاب به سران جنایتکار باند رجوی، اعلام می کنم که برابر تحقیقات میدانی، مردم ایران علیرغم تمامی سختی ها و مشقت ها، در برابر دشمن، در برابر دست نشاندگان دول خارجی، در برابر باند رجوی، می گویند:
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم،
از آن به که کشور به دشمن دهیم…
فرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا