اعتصاب رانندگان و بازاریان از ادعای رجوی ها ، تا واقعیت ها

از روز اول مهرماه جاری ، فرقه رجوی در یک تلاش مذبوحانه و یک توطئه از پیش برنامه ریزی شده ، شروع به گزارش از یک اعتصاب ساختگی نمود :
– روز اول مهرماه : 112 شهر کشورمان شاهد شروع اعتصابات رانندگان زحمتکش شد!
– روز دوم مهرماه : 156 شهر کشورمان شاهد ادامه اعتصابات رانندگان زحمتکش شد !
– روز چهارم مهرماه : 169 شهر کشورمان شاهد ادامه اعتصابات رانندگان زحمتکش شد! ( در سومین روز ! به ادعای فرقه رجوی !- باید اعلام می شد : چهارمین روز که در سایت های رجوی قید شده : سومین روز !)
.
.
.
– روز 16 مهرماه : 320 شهر کشورمان شاهد ادامه اعتصابات رانندگان زحمتکش بود !
سئوال اول این است که چرا سوم مهر اعتصابات رانندگان به قول رجویها ، ” زحمتکش ” تعطیل اعلام شده بود ؟! چرا اعتصاب را تعطیل کردید ؟
سئوال بعدی این است که با چه حساب و کتابی به آمار شهرها افزوده می شود ؟
– روز اول 44 شهر اضافه شد !
– روز دوم 13 شهر اضافه شد !
.
.
.
– روز شانزدهم به 320 شهر رسید !
یعنی بطور متوسط هرروز 13 شهر را فرقه رجوی به آمار اعتصابی “رانندگان زحمتکش ” اضافه کرده است .
ما در ایران 1148 شهر داریم . اگر فرقه رجوی هر روز 13 شهر به آمار اعتصاب کنندگان راننده اضافه کند. ما 88 روز دیگر شهرهایمان تمام خواهد شد .
به آمارسازان زحمتکش ! فرقه رجوی پیشنهاد می کنم ، بعد از 88 روز که دستشان خالی شد، از کشورهای همسایه ” شهر ” وارد کنیم.
به کجا چنین شتابان ؟!
به کجا چنین فراوان ؟!
اما درادامه …
از روز 16 مهرماه مجددا یک آمار سازی جدید ، از طرف فرقه رجوی ، اما این بار از یک جبهه دیگر با عنوان ! اولین روز اعتصاب ” بازاریان و کسبه شجاع ” استارت خورد .
– روز 16 مهرماه ، 37 شهرکشورمان ، شاهد شروع ” اعتصابات بازاریان و کسبه شجاع “! بود .
– روز 17 مهرماه ، 50 شهر کشورمان ، شاهد ادامه ” اعتصابات بازاریان و کسبه شجاع ” ! بود.
اگر دقت کنید ، 13 شهر در یک روز دوباره به آمار اضافه شده است .
عجب تصادفی !!! دوباره عدد 13 تکرار شد.
یعنی برحسب تصادف ! در اعتصابات رانندگان و اعتصابات بازاریان ، هر روز 13 شهر به آمار اضافه باید بشود !
این بار یک دم خروس دیگرهم بیرون زد ، توجه فرمائید:
” خانم رجوی با درود به بازاریان اعتصابی گفت :
” … از صبح امروز بنا به فراخوان قبلی ، … ”
با چه سرعتی اخبار از شهرها به پاریس می رسد ؟ هنوز بازاری ها خواب هستند ، یا صبحانه می خورند ، اما در فرانسه اعلام اعتصاب می شود !
در آمار اعلامی 50 شهر، اسم تبریز هم بود! دقیقا دروغ بود که بازاریان تبریز هم به اعتصاب پیوستند .
بازار شهر تبریز ، ساعت 10 صبح باز بود ! این خبر را تلفنی از تعدادی آشنایان در بازار تبریز گرفتم. که در صحت آن شکی نیست و بعد هم خودم شاهد بودم که بازار باز بود .
این بار سازماندهی فرقه رجوی ، بهتر از قبل بود. چرا که قبل از بیدارشدن بازاریان ، مریم اطلاعیه هم داد! مریم قبل از اقدام بازاریان به میدان آمده بود. حتی در بازارهای ایران خبری نبود ! اما مریم عضدانلو ، شتابان و دست پاچه به میدان آمده بود.
راستی چرا ، تا بوی کباب به مشام ” مریم ” ، می رسد، رانندگان می شوند ، ” رانندگان زحمتکش ” ! بازاریان می شوند ، ” بازاریان و کسبه شجاع “!
ما از این القاب در فرقه رجوی زیاد راجع به خودمان هم شنیده بودیم ! تا اخبار ریزش و فرار زیاد می شد.مریم و مسعود ، خطاب به ما می گفتند : گوهران بی بدیل ! زمردهای درخشان ! پیشتازان خلق قهرمان ! و …
اما یک ثانیه بعد از اعلام جدائی ، شدیم خائن ، مزدور ، مامور وزارت اطلاعات و …
سران این سازمان ، نان به نرخ روز خور واقعی هستند و نباید خام حیله های مکارانه سازمان شد .
مریم عضدانلودر قسمتی دیگر از پیام آشوب طلبانه اش گفته :
” اعتصاب بازاریان در ادامه اعتصاب رانندگان زحمتکش از خواست عموم مردم برای تغییر خبر می‌دهد. ”
واقعیت این است که تمامی اقشار جامعه بدلیل زنده بودن ، همیشه مطالبات و خواست های برحقی دارند و خواهند داشت. این جریان حیات و تلاش برای زندگی بهتر که حق همه انسان هاست همیشه ادامه خواهد داشت .
از آنجا که سران فرقه رجوی هرگز حقوق انسان ها را محترم نشمردند ! وقتی اعتراضی در یک جای جهان می بینند ، تعجب می کنند و شاخ در می آورند . مخصوصا در ایران ، این تعجب آنها ضریب می خورد ! چون در طمع قدرت در ایران هستند و فکر می کنند این اعتراضات ، مقدمه به قدرت رسیدن آنها در ایران خواهد بود ! که شتر درخواب بیند ، پنبه دانه …
ما اگر در تشکیلات شما ، اعتراض نمی کردیم ، دلیل براین بود که ما در فرقه شما حق حیات نداشتیم . اجازه زندگی کردن و نفس کشیدن نداشتیم . اعضای معمولی مثل ما در فرقه شما ، مرده به حساب می آمدند . حق اظهار نظر در هیچ مورد جدی را نداشتیم . فقط باید دستورات را مثل یک ربات اجرا می کردیم .
اما ، رهبران باند رجوی ، فکر می کنند که مردم ایران ، سربازان آنها هستند و باید دستوراتشان را اجرا کنند .
خطاب به خائنان ایران و ایرانی ، خطاب به سران جنایتکار باند رجوی ، اعلام می کنم که برابر تحقیقات میدانی ، مردم ایران علیرغم تمامی سختی ها و مشقت ها ، در برابر دشمن ، در برابر دست نشاندگان دول خارجی ، در برابر باند رجوی ، می گویند:
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم ،
از آن به که کشور به دشمن دهیم …
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.