آسمان و ریسمان بافتن فرقه رجوی در مورد قطع درخت تنگه چارزبر

دستگاه تبلیغاتی فرقه تروریستی رجوی در مورد زدن درختی در تنگه چار زبر زمین و زمان را به هم بافته و اینکه این محل برای سازمان مقدس بوده و یکی از نیروهای سازمان در آنجا کشته شده است و حتی آن قدر آش شور شد که سخنگوی سازمان در اسلو (رجوی) به سوز و گداز پرداخته است که این کار یعنی قطع کردن درخت به منزله کار ددمنشانه و شقاوت بار است و تهدید نمود که کانونهای خرگوشی مانند گرز بر سر دشمنان فرود خواهند آمد!!!. حال دریاب پرتقال فروش را!!.
اگر به عمق این مسئله نگاه کنیم این درخت دکانی بوده که دستگاه تبلیغاتی رجوی سعی می کرد از آن استفاده نماید و اگر اکنون این درخت زده شده چقدر برای سازمان سنگین بوده که صدای سخنگوی سازمان (رجوی) در اسلو را در آورده است. مگر طاهره طلوع کی بود او هم مانند صدها زن سازمان بود که اسیر مغزشویی و فریبکاری رجوی قرار گرفته و در این راستا جانش را در عملیات شکست خورده فروغ جاویدان از دست داد. سئوال اصلی این است که قطع درخت برای رجوی خیلی مهم است چرا برای جان انسانها ارزشی قائل نیست؟ چرا وقتی کودکان ایرانی زیر موشک باران صدام در شهرهای مختلف کشته می شدند خبری از حمایت از کودکان نبود؟ چرا وقتی کودکان و زنان سوریه به دست داعش خرید و فروش شده و مورد آزار جنسی قرار می گرفتند خبری از شقاوت و ددمنشی تروریست ها نبود؟ چرا وقتی کودکان و مردم بی گناه یمنی زیر محاصره طاقت فرسای شیوخ مرتجع عربستانی و دوستان آمریکایی شان کشته می شوند و صدای همه دنیا در آمده است چرا از جانب شما خبری از شقاوت و سبعیت دد منشانه عربستان و … نیست؟
البته با این موضعگیری سخنگوی سازمان در اسلو می توان به این نتیجه رسید که یکی از اهرم های تبلیغاتی از آن گرفته شده است و از طرف دیگر نشان از این دارد که دست سازمان در کار تهیه خبر بسیار خالی است و مجبور است خودش را به هر نوع خبری که محتوا ندارد آویزان کرده و اطلاعیه بدهد. اینکه قطع این درخت چقدر مهم است فقط خود رجوی و دار و دسته کثیف او می دانند.
دستگاه تبلیغاتی رجوی برای اینکه کفه سازمان را سنگین تر کند عنوان می کند این درخت کذایی به محل زیارتگاه نیروهای سازمان درداخل کشور تبدیل شده بود!!!. اگر کسی در داخل کشور به خیانت ها و جنایت های رجوی اشراف نداشت فکر می کرد که از این درخت آبی برای رجوی گرم خواهد شد در حالی که خود رجوی شیاد بهتر می داند که در داخل کشور هواداری نداشته و فقط برای عوامفریبی این گونه کلمات را کنار هم می گذارد.
بهتر است رجوی زن باره زیاد درباره این گونه مسائل خودش را خراب نکند چون این درخت مانند بقیه درخت های دیگر ایران بوده که اکنون تشخیص داده شده باید قطع شود و اکنون مریم قجر باید به همین خاطر در آلبانی مراسم سوم و هفتم و چهلم این درخت نگون بخت را بگیرد و در این رابطه برای آش این درخت را شور تر کند تعدادی هم مهمانان خارجی همیشه حاضر در آلبانی را گرد هم آورده تا در کنار درخت عکس یادگاری گرفته تا در سینه تاریخ ثبت شود و به لاشخوری از جنازه طاهره طلوع بپردازد و به نیروهای پیر و پاتال خود بگوید که دیگر کار حکومت ایران تمام است چون درخت ما را در چارزبر قطع کرده این از نشانه های سرنگونی است!!!.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا