لاف و گزاف رجویها درخصوص سرنگونی موهوم

سایت رسوا و دروغ پرداز رجوی کاشف به عمل آورد و با نشخوار لاطائلات و چرندیات تکراری خویش مدعی شد:
“چندی پیش یکی از سران نظام به صحنه آمد و حرفهای عجیبی زد که می‌توان گفت کاملا بی‌سابقه بود. طبق معمول شیرازه‌ٔ اصلی حرف‌هایش بود که البته چیز جدیدی نبود. اما موضوعی را مطرح کرد که برای اولین بار به زبان می‌راند.”
سایت رسوای مجاهدین در ادامه به دروغ میگوید:” او به‌نحو بی‌سابقه‌ای برای سرنگونی زمان تعیین‌ کرد.!؟”
کسی که در حال غرق شدن است ضمن تشبث به هر خس و خاشاکی از برای نجات خویش، بزدلانه و نابخردانه بانگ بر میدارد” دنیا را دارد آب می برد”!
این یعنی موهوم و وهم و خیال. بعبارتی چیزی که مطلقا وجود خارجی نداشته باشد و ادعایی که پایه و اساس نداشته باشد و خیال باطل و پنداری بیش نیست.
سراب سرنگونی نخ نما شده ی مورد ادعایی فرقه تروریستی رجوی نیز از این جنس است. یعنی وهم و خیال دارد و سالیان است که پنداشته است که سرنگونی عن قریب در راه است و میتوان در پناه قدرت اجنبی خاصه امریکا و آل سعود و صهیونیسم، برتخت ریاست خودبافته و خیالی و سراب گونه جلوس کرد.
رجویها از سالیان پیشتر حتی از چهار دهه پیشتر ادعای تثبیت خود و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را خام خیالانه در سر می پروراندند ولیکن مابعد فراز و فرودها ایامی را سپری کردند که تماما خیانت به وطن و مردمانش بود و بس. جنایت علیه مردمانش و حتی علیه اعضای ناراضی خود بودند و بس. واینگونه حال درباتلاق فروبرنده آلبانی از برای حفظ حیات خفیف و خائنانه خویش درآویختن به اجنبی دست و پا می زنند وبس.
رجویها در قهقرای انزجار و انزوای برآمده از خشم خلق، از دل آشفتگی های روحی و روانی و حیات سیاسی و اجتماعی ضد مردمی خویش، با به بند کشیدن اسرای خود درزندان مانز آلبانی که اشرف 3 نامیده اند، کماکان با یک فقره عقب نشینی مفتضحانه، امر موهوم سرنگونی را از بهمن 1397 به بهمن 1398 موکول کردند تا بدین صورت در راستای استمرار اسارت اعضای خود، کلاه گشادی بر سر اعضای نگون بخت اشرف 3 خاصه اعضای ناراضی گذاشته و بر مبنای مثل قدیمی ازاین ستون به آن ستون فرج است، خود را تنها گزینه روی میز از برای سراب سرنگونی بپندارند.
عقب نشینی مفتضحانه مریم رجوی از سراب سرنگونی
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا