وارونه نمایی

این مرید پیر و پاتال رجوی، سر عقل آمدن ندارد

بازهم صحبت از رحمان کریمی بعنوان دیرسال ترین مرید سینه چاک رجوی وازنوادگان اصیل ماکیاول است که درنوشته ای با نام” ایران تغییر رژیم می خواهد نه ترمیم موقت و غیرقابل اعتماد آن” آورده است:
“امروز به عنوان یک ایرانی که سی و پنج سال است که در غربت تبعید چشم براه آزادی ایران است، به صراحت می گویم که آقای ترامپ دست مریزاد. ما هواداران مقاومت پایا و پوینده ایران ؛ خون دل ها خوردیم تا بدین روز خوش و میمون رسیده ایم. در بعضی از نوشتارهای پیشین به مثل گفته ام که از شیطان هم استقبال می کنم اگر به شاگردان بی معرفت حاکم بر ایران خود یک گوشمالی جدی و جانانه بدهد”.
نوشته هایت بدون استثناء نشان میدهد که این 35 سال ازعمرت را که میتوانست گرانقدر باشد، مفت ومجانی ازدست داده ای رحمان جان ومن بعنوان یک همنوع وهموطن به این ایام تلف کرده ات متاسفم!
شما نمیدانید که بین وعده های انتخاباتی ترامپ وکارهایی که از سر زبونی وترس ازدولت سایه انجام داد، از زمین تا آسمان فاصله دارد و در اصل او به موکلان خود دروغ گفته ودررابطه با آنها عهد شکنی کرده است.
گرچه شما طبعا با مردم ایران که نگذاشتند رجوی کشور را قبضه کند، دشمن هستید، اما دشمنی تان با مردم آمریکا را که با گفتن” دست مریزاد” بر ترامپ که بمردم آمریکا ازپشت خنجر زد،، اقلا طبق ادعاهایی که درگذشته داشته ای، قابل هضم نیست!
ضمنا زیادی خوشحال نباشید وبدانید که امکان وقوع جنگ بین ایران وآمریکا بدین سادگی نیست!
فعلا مسئله تحریم سپاه است که دوجنبه دارد:
1- قسمتی ازدارایی هایی که میخواهند بلوکه کنند، متعلق به سپاه بعنوان اصلی ترین نیروی نظامی ایران است که قاعدتا از بودجه ی عمومی کشور تهیه میشود ودر اصل، سرقت پول مردم ایران است.
2- ممکن است که تعدادی از این حساب ها، حساب های شخصی افراد انگشت شماری ازاین نهاد نظامی باشد که ازبات ارث یا فعایت های اقتصادی دوران بازنشستگی ویا هرطریق دیگر پولی بدست آورده و درحساب خود گذاشته اند.
دراین صورت آمریکا بدون حکم یک دادگاه ذیصلاح بین المللی حق دخل وتصرف دراین اموال را ندارد واگر تصرف میکند اقدامی برخلاف قوانین بین المللی انجام داده ومرتکب جرم میشود.
ضمنا ازاین بابت که گفته اید، هرگاه نفع فرقه ایت اجازه دهد، شما از شیطان هم استقبال میکنید، ازشما بخاطر این صداقت بنمایش گذاشته شده، کمال تشکر را میکنم.
درادامه:
” این اظهار نظر من نه تنها با میهن پرستی مغایرت ندارد بلکه بنا به مجموعه شرایط حاکم بر ایران و جهان، عین وطن دوستی ست. این خائنان از خرده مزدوران حقیر گرفته تا کلان مزدوران اعیانی رژیم هستند که نعل را وارونه می زنند و هر اقدام علیه رژیم را بنام علیه ایران و مردم ایران غالب و تبلیغ می کنند”.
با میهن پرستی که هیچ، با انسانیت هم مغایرت دارد با این تفاوت که رسما کمال وفاداری خود به ماکیاولیزم- که رجویزم شاخه ای از آنست – را اعلام کنی وبگویی من طبق عقیده ام عمل میکنم وهیتلرهم حق داشت طبق طرز تفکر خود، جهانی را به آتش بکشد!
ضمنا، برخلاف گفته ی شما، تاکنون اقدامات ضد بشری سران آمریکا، لطمه ای به اشراف نزده و هرخسارتی بوده، متوجه 90درصد مردم ایران (اقشار متسوط وزحمتکشان) بوده است!!
بازهم:
” بعد از چهل سال مردم حق دارند به آقای ترامپ و دولت ایشان بگویند که تنها فشار برای اهلی کردن و سر میز مذاکره آوردن رژیم فاشیستی حاکم کافی نیست زیرا به فرض محال زیر تراکم فشارها تسلیم شود امری ست کاملا موقتی”.
نه عزیز!
این چراغ سبز دادن ها برای مذاکره با ایران، ازاین روست که طرف آمریکائی تحلیل کرده که با این فشارها ولطمات بزرگ سیل و …، دولت ایران رمقی برای مقاومت ندارد و نتیجه ی میز مذاکره، تسلیم بلا قید وشرط ایران است ویا اقلا با این ترفند میخواهند بدانند که آیا ظلم های رواداشته شده برای این تسلیم مورد نظر آنها کافی است یا لازم است که با شدت بیشتری ادامه یابد؟!
سپس:
” باید به صراحت گفت که ایرانیان بیش از این ها نیاز به حمایت نه صرفا لفظی بل عملی جهانی دارند. ما از هر موی که از هرسوی از تن این خرس وحشی کنده شود با قدردانی غنیمت می شماریم. اما امروز دیگر زمان تعیین تکلیف است برای سرنگونی این رژیم متجاوز و توسعه گر که نام آن را « انقلاب »!! می گذارد”.
غیر ازحمایت لفظی چه کاری از کسی ساخته است؟
دولتها، به دولت های دیگر دوست و تحت فشار قرار گرفته کمک عملی میکنند و این امر کاری غیر قانونی شمرده نمیشود وچه بسا که حمایت قسمت قابل توجه افکار عمومی جهان را درپی داشته باشد.
با این حساب چه دولتی برای چه کسی باید درایران کمک عملی کند وکارش قانونی هم باشد؟!
چنین وضعیتی درایران نیست وهرحرکت دلخواه شما ازطرف آمریکا و …، غیر قانونی شناخته خواهد شد وخالی ازتبعات نمیباشد.
دیگر اینکه آمریکا مظهر” ضدانقلاب جهانی” است وبه قد وقواره اش نمیخورد که به انقلابی مردمی در ایران کمک کند.
سرانجام:
“بجاست که فرصت مناسب جهانی را از دست ندهیم. برخیزیم برای کسب آزادی و تنها نگذاشتن سیاست های موافق بین المللی”.
این فرصتی است که توسط حامیان منافع نیم درصدی های متنعم و آروق زن جهان بوجود آمده و ماهیتی بین المللی ندارد ومعلوم است که ثروتمندان یا نمایندگانشان درهیئت حاکمه ی آمریکا، کاری بنفع 90 درصدی های ایران نخواهند کرد!!
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا