به گمان رجویست ها، شدت عمل دشمنان ایران، باعث تقویت باند رجوی شده

” زمان درو رسیده است” ، عنوانی است که به یک نوشته ی حواریون رجوی داده شده وضمن این نوشته، آمده است :
“… از طرف دیگر شاهد مقاومتی هستیم که هم‌چنان بر علیه این دیکتاتوری سیاه که در طول تاریخ ایران بی‌نظیر بوده ایستاده و سعی در استقرار یک جمهوری دموکراتیک بر مبنای جدایی دین از دولت دارد. طی این ۴۰سال چه خونها که از پیکر این مقاومت بر زمین ریخت و چه رنج و مرارتهایی که تحمل کرد؛ اما هرگز ذره‌ای از حقوق ملت و حق حاکمیت ملی کوتاه نیآمد و حاضر است قیمت آن را هر قدر که لازم باشد، بدهد”.
از این بابت که فرقه ی رجوی بعنوان سفیه ترین وغدارترین دشمن مردم ایران است ، حق با شماست!
اگر حکومت دموکراتیک خوب است ، چرا آنرا دردایره ی تنگ و راحت تشکیلات خودتان پیاده نمیکنید؟!
شما که با اعضای دربندتان بدتر از حاکمان مستبد برخورد میکنید ، لباس متحدالشکل وحجاب اجباری برقرار ساخته و رهبر مفقود الاثر خود رانماینده ی خدا در روی زمین میدانید، چگونه میتوانید به حکومتی که سوء استفاده از دین برای مقاصد پلید شخصی وسیاسی درآن ممنوع است، گردن خواهید گذاشت؟!
مطمئن باشید که هزاران بار که ازاین ادعاها بکنید ، صفتی جز دروغگویی دریافت نخواهید داشت!
شاید که رعایت تمام حقوق تمام وکمال گروگان های رجوی واعضای خانواده ی آنها ، نظر آگاهان را درمورد شما کمی تغییر داده وبنفع تان باشد که بنظر قرار نیست که تن به این انسانیت بدهید!
سپس :
” بعد از هجرت بزرگ از زندان لیبرتی به آلبانی که بدنه‌ٔ سازمان در یک حرکت معجزه‌آسا سالم به منطقه امن رسید و همزمان با به حاشیه رفتن سیاست مماشات با رژیم، شاهد اوجگیری و اعتلای مقاومت از یک‌سو و ضعیف شدن نظام ولایت‌فقیه در تمامیت آن هستیم”.
این بسلامت بیرون رفتن اعضای نگون بخت سازمان ، خواست خانواده ها بود و این خواسته ها با شدید ترین مخالفت مسعود و مریم مواجه بود!
حال که دربرابر اراده ی محکم اعضای خانواده های گرفتار که دهه ها در چنبره ی فراق وهجران زیسته، تسلیم شدید، نمیتوانید که آنرا بحساب پیروزی بگذارید!
بااین حال ، باکی نیست که مانند تمامی فرقه ی های مخرب وانحصار طلب ، این شکست خود را بحساب پیروزی بگذارید!
ضمنا اگر فکر میکنید که با افزایش میزان دشمنی سلطه گران با مردم ایران ، خود را قدرتمند تر حس میکنید ، کمی درباره ی رابطه ی علت ومعلولی این مسئله فکر کنید تا خود را بهتر بشناسید!
دوباره
” اکنون که به یمن سال‌ها رزم و ایستادگی و دادن سنگین‌ترین قیمتها، شرایط رژیم به این نقطه از ضعف و ورشکستگی رسیده، شایسته این است که فرصتها را از دست ندهیم و آنچه خودمان کاشته‌ایم را درو کنیم”.
شما این قیمت های سنگین رابخاطر ارضای تمایلات مسعود رجوی پرداخته اید و طبیعی تر آنست که ما به ازایش را از خود او مطالبه کنید ویا منتظر باشید که در سرای آن جهان ، در درب بهشت که وعده اش را بشما داده اند ، با استقبال او روبرو شوید!
اما اصل قضیه این است که باند رجوی بادهای خطرناکی کاشته و بیم درو کردن طوفان های هستی شکن قوی تر از حالت اول است!!
همینطور :
“بر ماست که با حضور پرشور و گسترده خود و با نشان‌دادن قدرت این مقاومت چشم جهانیان و مخصوصاً کسانی که هنوز به‌دنبال مماشات با این رژیم هستند را به واقعیت تنها آلترناتیو این رژیم باز کرده و حقانیت مقاومت مردم ایران را به آنها بشناسانیم”.
منظورتان تجمعات پراکنده در فرنگستان است؟!
این کار البته که درآنجا آزاد است واین شما بودید که بخاطر کم تعداد بودن اعضاء و مزدورانتان ، نتوانستید بیش از چند صد نفری را به خیابان ها ریخته واز فواید دمکراسی صوری وفرمال آنجا استفاده کنید!
با این تعداد تظاهرات چی ، یک تیر چراغ برق را هم نمیتوان ازجا کند چه برسد به سرنگونی حکومتی!!
ضمنا بارها بشما تذکر داده شده که دست ازاینهمه خود فریبی برداشته و روی زمین زندگی کنید وبدانید که دوست تان جان بولتن هم چنین نظری درمورد آلترناتیوی شما ندارد!!
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا