ماشین تبلیغاتی مجاهدین

داستان اعترافات ساختگی

در سالگرد عملیات معروف به دروغ جاویدان سیمای اختناق فرقه؛ اعضاء را به صحنه اورده بود تا بقول معروف از مقاومت وحماسه انها زیر شکنجه مصاحبه کنند. دو نفر از این زندانیان سابق خانم ها اعظم حیدری و هنگامه استاد حسن بودند. جالب اینجاست این خانم هایی که باساعت ها نشست های توجیهی والقاء مطالب دلخواه فرقه به تلویزیون امده بودند درنشست های موسوم به طعمه درستاد سررشته داری برای اینکه در ذهن اعضا کاملا شخصیت انها وبقول رجوی سنگری که پشت ان مخفی شده بودند شکسته شود وانها برای رجوی لغز مقاومت درزیرشکنجه نخوانند درجمع های بزرگ مجبور شدند از بریدگی وخیانت خود در زندان بگویند بعنوان مثال همین خانم هنگامه حسن زده که دریک مقطع درانبار تدارکات قرارگاه اشرف برای مسولین به اعتبار سابقه زندانش شاخی شده بود تحت اجبار گفت من بعداز اعدام چند مجاهد ترسیدم وبریدم و بامماشات با زندانبانان بدنبال حفظ جانم برامدم ودیگر درزندان فقط بفکر ازاد شدن بودم.
خانم اعظم حیدری هم گفت همه ما که اعدام نشدیم بریده بودیم واز این بابت هم خیلی خوشحال بودیم.

اما داستان این اعترافات ساختگی درجمع صدها نفر از اعضا چه بود؟

رجوی از انجا که تشنه قدرت و بدنبال رهبری بلامنازع بود وهیچ کس را تحمل نمی کرد بعد از خارج کردن رقبا و مسئولین سابق وانحلال دفتر سیاسی وجایگزین نمودن هیات اجرایی که کارشان چاکرمنشی بود به جان زندانیان سابق افتاد چون انها سابقه زندان را بقول رجوی چکشی برعلیه رهبری کرده بودند واحساس می کردند درتشکیلات کسی هستند. تعداد زیادی از انها با پشتوانه سابقه زندان زیر بار تشکیلات نمی رفتند وخواهان رده ومنصب های بالاتری بودند پس باید هیبت انها درجمع اعضا درهم می شکست وخوار وذلیل وخائن وبریده معرفی می شدند. نشست های موسوم به طعمه یکی از اهدافش خرد کردن حماسه مقاومت اعضای زندانی وکوله بار شکنجه شدن انها بود وبدین ترتیب رجوی که درسالهای قبل از این اعضا در جریان مصاحبه با خبرنگاران ونهادهای حقوق بشری و ضمن فرستادن انها به کشورهای اروپایی بیشترین سود تبلیغاتی را برده بود اکنون می خواست بااین شیوه انها را از سر راه بردارد. حسین دادخواه وسیدرحیم موسوی معروف به اکبر از این دسته از زندانیان بودند که سالهای بعد تحت برخورد قرار گرفتند ورده و مسئولیت های تشکیلاتی انها گرفته شد. رجوی تمامی اعضایی که سابقه زندان داشتند را خلع رده کرد ودر کارهای بقول خودش سیاه بکار گرفت تا شخصیت انها خرد و بقول خودش اسطوره مقاومت انها در زیرشکنجه در ذهن دیگر اعضا شکسته شود حال بعد از سالیان یکبار دیگر بفکر استفاده ابزاری از این زندانیان افتاده است تا درتبلیغات بیرونی انها را همچنان سمبل مقاومت زیرشکنجه قلمداد نماید ولی چهره های شکسته وچشمان مملو از تناقض ولکنت زبان هایشان درجریان مصاحبه تمامی این ترفند های رجوی را نقش براب کرد واثبات کرد که اب رفته را به جوی نمی توان برگرداند.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا