فرقه چیست؟ و( علائم مشخصه فرقه گرائی)

فرقه چیست؟ و( علائم مشخصه فرقه گرائی)

قابل توجه آقای دکتر هزارخانی

نویسنده: پرفسور فرمیرسخ
مترجم: رضا اسدی

با توجه به گسترش دگماتیسم در فرقه ها و گروه های ایدئوژیکی بهتر است که به چند نکته زیرین توجه شود که باعث تفکیک کننده اعمال فردی از عملکردهای فرقه ای میشوند.
علائم مشخصه فرقه گرائی
1 ــ جذب شدن: به هر میزانی که یک فرد اجازه بدهد تا قسمتی از زندگی او، اعم از نحوه فکر کردن و اعمال دیگرش توسط گروه یا فرد دیگری کنترل و برایش تکلیف مشخص شود.
2 ــ زندگی گروهی(جمعی): به هر میزانی که افراد در یک جمع قادر به کنترل رفتار یکدیگر باشند. مثلا در یک خانه و یا محیطی بسته باشند.
3 ــ سلسله مراتب: به هر میزان قدرتی که یک رهبر و یا رهبران گروه میتوانند در امور اعضاء اعمال کنند. این حالت شامل میزان داشتن قدرت برای تنبیه یک عضو نیز میشود.
4 ــ خصوصیات یک رهبر( توان تاثیر گذاری رهبر روی افراد): تمامی قدرت در دست یک فردی قرار میگیرد که توسط همه افراد به عنوان آرامبخش و یا ناجی در نظر گرفته میشود.
5 ــ کناره گیری از جامعه: به هر میزانی که یک فرد از جامعه و استفاده از امکانات موجود کناره گیری کند و یا منع شود مثل: استفاده از غذا، پوشاک ، کار… و یا فرد از گذشته خودش دوری کند که شامل دوری از فامیل، دوستان، همکاران و غیره میشود.
6 ــ خود بزرگ بینی( استثناء قائل شدن): اعضای گروه بر این عقیده هستند که آن ها از دیگران مستثنی هستند. آن ها فکر میکنند که اطلاعات و توانائی های برای انجام کارهائی دارند که دیگران ندارند و یا دیگران توانائی داشتن آن را ندارند.
7 ــ ارتباطات بسته: ارتباط با رسانه های خبری و هر نوع ارتباط با منتقدین و دیگر اندیشان قطع خواهد شد.
8 ــ غیر واقع گرائی: به هر میزانی که اعضای گروه عقاید خاص خودشان را داشته باشند که مخالف با عقاید عموم مردم میباشد و یا برخلاف نظرات علمی است که به اثبات رسیده است. از آن جمله اعتقاد به موجودات نامرئی و بی اثر بودن داروها.
9 ــ تاثیر گرائی: به هر میزانی که اعضاء قدیمی سعی در تاثیر گذاری روی عضو جدید بنمایند.
بطور عام میتوان با در نظر گرفتن تاثیر و میزان موارد فوق فهمید که یک گروه فرقه نامیده میشود و تا چه میزان در دگماتیسم کردن اعضایش اثر دارد. در حالت های شدید بسیار مشکل خواهد بود تا بشود نظر فرد و یا عضو را تغیر داد. نه تنها دیگر فرد با رویاهای خودش زنده است بلکه یک مهر باطل به تمامی آزادی ها و واقعیت ها میزند.
در رابطه با فرقه ها صحبت از مغز شوئی هم میشود. بدون شک روش هائی از جمله: مصرف مواد مخدر، کم غذائی، بی خوابی ، تحرکات نا موزون بخصوص حرکت سر در بوجود آوردن عدم تعادل در فرد بی تاثیر نیست. در مجموع میزان بکار گیری نکات 1تا 9هستند که درآلودگی یک فرد به روابط فرقه ای تعین کننده میباشند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا