مطالب

خطردر کمين

خطردر کمين

ويژه نامه کانون آوا منتشرشد
مقدمه:
در 17 ژوئن 2003 بعد ازدستگيری مريم رجوی رهبر مجاهدين توسط پليس فرانسه بجرم تروريسم و نقشه کشي برای ترور منتقدان سازمان، ده نفر از اعضاء و هواداران در اروپا و کانادا خودشان را به آتش کشيدند تا آزادی مريم رجوی را به دولت فرانسه تحميل کنند. در اين حوادث تاسف برانگيز دو نفر از هواداران کشته شده و بقيه دچار سوختگي های عميق گرديدند.
امروزسه سال بعد اين حادثه تاسف انگيز موضوع خودکشي و خودسوزی دوباره دردستور کارسازمان مجاهدين قراردارد. درحال حاضر اين سازمان از نظر سياسي و نظامي در بن بست کامل قراردارد. امکان عراق از بين رفته وامکان ديگری هم تا بحال جايگزين آن نشده است. سازمان خوب ميداند که به لحاظ اجتماعي نيز ديگر وجهه ای در داخل کشورنداشته وآخرين قطرات مشروعيت توده ای ايش نيز از بين رفته است. بنابراين مسئله خودسوزی در سازمان و حتي خودسوزی به صورت جمعي و به اصطلاح پايان آبرومندانه سازمان تا جايي که به رهبری سازمان مربوط مي شود، در صورتي که اخراج از قرارگاه اشرف و عراق جدی شود کاملا متصور است و بروز يک فاجعه انساني دور از انتظار نيست.
اين بروشور در48 صفحه با استناد به اسناد و مدارک به مسئله خودکشي و عمليات انتحاری در سازمان مجاهدين مي پردازد و به دولتمندان غربي هشدارمي دهد.
اعضا و هواداران مجاهدين که هم اکنون در سراسر اروپا و آمريکا پخش هستند، بمانند بمب های ساعت شمار منتظر اشاره از جانب رهبری مي باشند تا تمام جوامع غربي را به آتش و خون بکشند. کسي که به جان خود رحم نمي کند، بجان ديگران نيز رحم نخواهد کرد. دولتمندان غربي که اين خطر را ناديده ميگيرند موقعي متوجه خواهند شد که ديگر خيلي دير است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا