اعزام جداشدگان از تيف مقدمه خروج باقي مانده افراد فرقه از اشرف

اعزام جداشدگان از تيف مقدمه خروج باقي مانده افراد فرقه از اشرف

صمد نظري
بدنبال خبر قطع ارتباط تلفني تيف از طرف فرماندهي نيروهاي آمريكائي و شا يع پذيرش اعزام جداشدگان به كشور ثا لث ، ضمن ابراز شادماني از تعين تكليفشان از مقر تيف در عراق ، مقاومت آنان را در طول چند سال گذشته در مقابل انواع دسيسه و فريبهاي مسئولين فرقه براي ناكامي اعزام آنان ، مورد ستا يش قرار ميدهيم.
رجوي در طول اين چند سال تلاش داشته است تا جهت جلوگيري ريزش افراد سر خورده خود در اشرف انواع تهمتها ي ناروا را به اين دست افراد به ستوه آمده و جداشده خود بزند او با انواع نيرنگ و دروغ سعي در بريده بودن و تخريب آنان در مناسبات اشرف داشت.
بنا به اظهارات رهاشدگان ، مسئولين با فرستادن رابطين خود به نزد آمريكائيان در كمپ ، آنان را عوامل نفوذي جمهوري اسلامي وانمود كرده كه مورد شناسائي قرار گرفته و اخراج شده اند ، تا فرماند هان كمپ را متقاعد كنند تا پي گير كاراعزام آنان به خارج نشوند.
آنان تلاش داشتند كه اين افراد در وضعيت نا مناسب و در زير چادر سالها بلاتكليف در شن زار كمپ اشرف بمانند تا شايد مجبور شوند مجددا به نزدشان در اشرف برگردند. ويا حداقل چند سالي ديرتر به خارج برسند تا شايد چند صباحي ماهيت فرقه ايشان دير تر افشا شود.
آنها با مسموم جلوه دادن فضاي كمپ از جمله طرح مسئله اخلاقي ويا برخورد غير اخلاقي نيروهاي آمريكائي با جداشدگان بخصوص با زنان جدا شده و نبودن امكانات كافي و حتي با ترساندن افراد از نبود امنيت جاني از طرف جدا شدها و…سعي داشتند مانع ريزش بيشتر نيروهاي سرخورده و بريده خود از قرارگاه اشرف شوند
شاهدان عيني ميگويند ؛ مهدي برائي در سال 1382 براي ترساندن نفرات در نشست عمومي قرارگاه اشرف اعلام كرد كه افراد در كمپ تبف براي چند عدد سيگار همديگر را ميكشندو…. و آنچنان فضائي از كمپ ايجاد كردند كه غا لب نفرات بريده بويژه زنان اسير در فرقه جرات اعلام جدائي و وارد شدن به كمپ آمريكائي نداشتند.
ولي اين عزيزان كه هر كدام با پروسه چندين ساله در سازمان كه بعضا از زندانيان نيز ميباشند با تحمل انواع افترا و مصا ئب در كمپ موفق به خروج از عراق شدند آنان كه با تهمت جاسوس و نفوذي به كمپ آمريكائي رفتند عليرغم چند سال زندگي در زير چادردر بيابانهاي عراق ماندند تا شايد امروزبا افشا گري ماهيت پليد رجوي در خارج رو سياهي را براي ذغالي نگهدارند. آنان با استقامت در مقابل دسيه هاي رجوي يكبار ديگر اميد آزادي ورهائي را براي ساير افراد قرارگاه به ارمغان آوردند.
و امروز خروج و اعزام جداشدگان فرقه در تيف به كشور ثا لث به منزله خروج باقي مانده افراد اسير از اشرف خواهد بود.
حقيقت انكار ناپذير درون مناسبات اشرف اين است كه از سالها قبل ماهيت فرقه اي رجوي براي تمامي اعضاء و مسئولين زن و مرد روشن شده است و لي بدليل حصار هاي ذهني و فيزيكي كشيده شده وقطع هر گونه ارتباط با دنياي بيرون و خانواده و خراب كردن پلهاي پشت سر افراد توسط سازمان، آنان توان ، فرصت و جرات آن را نداشته تا خود را از اين زندان فرقه اي خارج كنند.
برخورد تحقير آميز و همراه با ضرب و شتم در ميان جمع همرزم وزنداني كردن و حتي سربه نيست كردن افراد مسئله دار در اشرف خود عاملي مهم در ماندن افراد و بخصوص اعضا ي قديمي شده است.
آنان كه خود شاهدان ويا مجريان اجباري ضرب و شتم مسئولين و يا تحت مسئولين خود در نشستهاي فرقه اي تحت عناوين ديگ ، طعمه و عمليات جاري و… بودند ، هرگز نمي خواهند خود يكي از قربا نيان شوندو سرنوشت خود را بدست زمان سپردند.
عدم اعزام چندين ساله جداشدگان از كمپ نيز مزيد بر علت شده و نفرات را در دنياي بلاتكليفي و پاسيوي مطلق نگه داشته تا در گذشت زمان منتظر يك فرصت مناسب براي رهائي از اين اسارت فرقه شوند.
كه با اعزام واستقرارآنان در خارج از عراق و بخصوص كشورهاي غربي ، از اين پس بايد شاهد اعلام بريدگي گروهي وبا فرار جمعي زن و مرد از اشرف به نزد آمريكائها دركمپ باشيم.
آنان كه سالها منتظر چنين فرصت و روزي بودند مطمئنا فرصت را غنيمت شمرده وخود را از بند و اسارت فرقه رجوي رها خواهند كرد.
از ديگر نكات قابل توجه در اين رابطه ، دشواريهاي ماندگاري ارتش آمريكا در عراق ودر خواست مذاكرات مرحله دوم امنيتي ‍‌‌‍وزارت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌خارجه آمريكا از ايران در روزهاي اخير است با توجه به سر تيتر مذاكرات مرحله اول كه بنا به گفته خبرگزاريها خروج باقي مانده نيروهاي سازمان از عراق بوده است ، پس اينبار نيزبطور جدي تري دنبال خواهد شد و چه بسا تعين تكليف همه جداشدگان در اين مقطع در راستاي تعين تكليف واخراج سازمان ازعراق براي نتيجه گيري سريع تر مذاكرات دوم باشد.
از طرف ديگر تحليگران آمريكائي هوشيار ترآنند كه توان تشخيص رنگ حناي رجوي وزمان استفاده آن براي مرهم كف پا ي چاك چاك شده سربازان خود را نداشته باشند. مطمئنا تا دير نشده از آنان بعنوان يك پوئن و كارت در اين مذاكرات استفاده خواهند كرد كه محترمانه ترين شق ممكنه پائين كشيدن بيرق فرقه و گل گرفتن درب قرارگاه اشرف و اخراجشان از عراق خواهد كرد ،كه در هرحا ل تحولات اخير در عراق بي تاثير با باقي مانده نيروها در اشرف نيست كه باعث خوشحالي و مسرت همه جدا شدگان و خانواده داغديده اين عزيزان در بند فرقه مي باشد كه سالها بدون كمترين ارتبا ط مشتاق ديدارشان بودند.
ما اميدواريم كه اين اقدام ويا هر تحول ديگر در عراق باعث آزادي جسم و روح اين به حصار كشيدهاي رجوي شود ودرفرصت بدست آمده انتخابي درست و فرداي بهتري را براي خود رقم زنند.
به اميد آن روز

انجمن نجات – استان مازندران

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا