چرا رجوي پا از دايره سرخش بيرون ميگذارد؟

چرا رجوي پا از دايره سرخش بيرون ميگذارد؟

انجمن نجات – دفتر استان مازندران 16/7/86
بالاخره پيام رجوي پس از مدتي قائم باشك بازي بچه گانه بعد از حدود يكماه تاخير بر روي سايتها و رسانه هاي فرقه منعكس شد.
اگر به صحت گفته رجوي شك نكنيم و قبول داشته باشيم كه اين پيام در تاريخ ذكر شده بمناسبت ماه روزه براي اعضا و كانديدا هاي عضويت در اشرف ارسال شده است ؛ بايد از مسئولين فرقه پرسيد:
– چرا اين پيام با يكماه تاخير بدست افراد در اشرف ميرسد ؟
– چرا هفت روز ما نده به ماه مبارك رمضان [ 15 شهريور 86 ] رجوي اميد واري ميكند كه اين پيام تا شروع ماه روزه بدست نفرات اشرف برسد ؟
– مگر رجوي در كجاي اين كره زمين قرار دارد كه اينچنين اظهار اميد واري ميكند تا اين پيام در تاريخ 15 شهريور بدست اشرفيان برسدولي پس از حدود يكماه در اختيار افرادش قرار ميگيرد.؟
– چرا رجوي خود پا از دايره سرخ كشيده اش بيرون ميگذارد وتمايل به نشان مكان خود دارد.؟
– مگر سئوال «رجوي كجاست» ؛ در اشرف شكستن مرز سرخ نبود؟
– آيا پيام حاضر نشاگر به پايان رسيدن غيبت كبري او نمي باشد.؟
– چه عاملي باعث ظهور او از غيبت چند ساله اش شده است.؟
– چه تحولي باعث اين شده كه او از حقانيت خيالي مواضع استراتژيكي فرقه اش در جهان صحبت كند.؟
– چرا او بر تحليلي هاي صدبار تكرار و شكست خورده اش در سالهاي گذشته اصرار ميكند.؟
– چرا بعد از اين همه سال سكوت و خموشي از حضور خيانت بارخود در عراق در زمان صدام دفاع ميكند؟
– چرا در زماني كه 150 نفر از مسئولين فرقه به جرم جنايت در عراق تحت پيگرد دادگاه عالي آن كشور قرار ميگرند او دم از حمايت ميليوني ملت عراق از فرقه خود ميزند ؟
– در صحنه سياسي و بين المللي چه اتفاقي افتاده است كه رجوي يك شبه دموكرات شده و ذوق زده صحبت از راه حل مريم و تغير دموكراتيك رژيم در ايران مي كند و پيش بيني ميكند كه بزودي صحنه بين المللي [ منظور چند كشور استعماري غربي و آمريكا ست] از آنها معذرت خواهي خواهند كرد و حتما آنها را از ليست تروريستي خارج خواهند نمود!!؟
– راستي چرا اصلا رجوي در سر لوحه پيام به اصطلاح رمضان خود عجولانه سعي در دادن هر چه سريعتر خط و خطوط آتي به فرقه دارد و سپس به رو ضه ايدئولوژيكي خود مي پر دازد.؟
-چرا رجوي درطول چهار سال و اندي غيبت كه حتي پرسش اعضا از رجوي كجاست ؟ در تشكيلات اشرف گناه كبيره محسوب شده و بعنوان جاسوس رژيم مورد برخورد امنيتي مسئولين قرار مي گرفتند ، به فكر لپرهاي ايدئولوژيكي افراد بريده و استواري در مرزبندي سرخ و گرفتن بهاي بيشتر از افراد ميباشد؟
و…..
* تاملي كوتاه به پيام رمضان رجوي و فعاليعتهاي مريم و شركاي شورائي در اروپا وآمريكا در ماهاي اخير بيانگر اين حقيقت است كه رهبري فرقه براي غنيمت شمردن فرصت اندك باقي مانده حضور نئو محافظه كاران در عرصه سياسي آمريكا و خروج احتمالي نيروهاي ائتلاف از عراق و براي آزمايش آخرين شانس خود به تكاپو افتاده ودر يك فعاليت هماهنگ با محافل سياسي معلوم الحال غربي دريك زد و بند هاي پشت پرده در صدد شكل دهي يك سناريو ي ديگري از خيانت و جنگ عليه ملت شريف ايران ميباشد.
او كه در آخرين تعهد گرفته از افرادش در اشرف قول سرنگوني دو ساله را داده است به نظر ميرسد از يك طرف عجولانه در صدد ايجاد يك فتنه اي است و به همين دليل هم درحال زمينه سازي روحي و رواني و تجديد قواي ايد ئولوژيكي نيروهاي وارفته خودش ميباشد ؛ از طرف ديگر سيگنال روشني از اعلام آمادگي و همكاري همه جانبه به نيرو هاي ائتلاف بويژه نيروهاي آمريكائي در جهت تهاجم به خاك ايران را ميدهد.
او كه سابقه و يد طولائي درهمكاري با دشمنان خلق ايران در طول چند دهه گذشته بويژه تخصص خيانت در جبهه و جنگ 8ساله را دارد ا ينبار نيز به اميد به قدرت رسيدن از طريق نيروهاي آمريكائي قصد تكرار تجربه ديگري را در سر مي پروراند.
-البته رجوي در قسمتهاي ديگري از پيام خود با دجاليت خاص و هميشگي خود با قرائت آيات از قرآن مجيد و تفسير به راي سعي در لا پو شاني خيانتها و وطن فروشی هايش كرده و با زدن سس ايدئولوژيكي به انقلاب مريمش حق به جانب تر از هميشه در صدد تخمير بيشتر افكار افراد فرقه در جهت نگهداري بيشتر آنان در اشرف است.
او كه در هر سرفصل بها و فدا ؛و بزنگاهاي سرنوشت ساز تا به حال به سوراخهاي نامعلوم خزيده و همرديفان را نيز معمولا به كنار رودخانه سن در فرانسه به خوش نشيني مي فرستد ؛ وقيحانه به افراد اسير خود كه در قرارگاه اشرف محصور ذهني و فيزيكي اند هشدار ميدهد كه مبادا چند صباحي خوش نشين ميدان مبارزه باشيد. [ زهي بي شرمي به اين رهبري!]
– از ديگر نكات قابل توجه اين پيام از رو بستن شمشير قطع پيوند هاي عاطفي و خانوادگي افراد از پدر و مادر و بستگان در مناسبات فرقه اي است.
رجوي در قسمتي از پيام خود مي گويد :
…..آيا به نسبتهاي موروثي و خانوادگي خودتان…. متكي هستيد ويا به آنجا رسيديد كه از اين قبيل ارث و ميراث ها، بالكل قيچي كنيد ؟ پدر و مادر يا خويشاوندان هركه باشند مبادا وارد دستگاه محاسبه مجاهد خلق كنيد ، در همان نشست….. گفتم قيچي كنيد و دور بريزيد!!!
او كه تا به حال مدعي حمايتهاي مردمي و خانوادها بود اين بار دم خروس تناقضات او بيرون زده حساب آنان را از فرزندان اسيرشان در اشرف جدا ميكند و دستور ميدهد تا مبادا آنان را در دستگاه محاسبه مجاهد خلق آورند ، شايد كه پدران و مادران پير آنان از مزدورا ن رژيم باشند.
او كه تا به حال رژيم ايران را مانع ارتباطات و پيوند افراد ش با خانواده اعلام ميكرد؛ به سيم آخر زده حقايق موجود در اشرف را در يك روضه فرقه اي آشكارا اعلام ميكند.
-البته جاي جاي اين پيام مملو از تناقض و دروغ و دجاليت است كه غالبا تكرار مكرارت ترهات هميشگي است كه بيشتر براي فريفتن افراد در اشرف مورد مصرف است وگرنه خود ميداند كه در خارج از مناسبات فرقه صد من آنرا به يك غاز هم نمي خرند.
توحه فرمائيد :
– او وشركاي شورائي اش كه سالها در كاسه ليسي از مجامع اروپائي گوي سبقت را از همه ربوده اند و هميشه دست در دست سناتورهاي آمريكائي و اروپائي دارند ؛ مدعي است اقدامات 10 دولت غربي براي انهدام مجاهدبن اثري نداشته است و… و باعث سربلندي و سرافرازي فرقه شده است.
ظاهرا فراموش كرده است خود به صحراي اشرف برون شده و درآسمان پراز ستاره آن دستور بالا بردن پرچم سفيد را به نيرو هاي آماده جنگ داده ايد وتسليم اربابان شده به چاكري رفتيد وگر نه…….!!
– او در ديگر سطور مدعي است صحنه سياسي بين المللي به نفع مجاهدين در حال چرخش است و عن قريب براي در ليست تروريسست قرار گرفتن فرقه از آنان معذرت خواهي خواهد شد.
بايد متذكر شد اگر تغير صنحه سياسي بين المللي همان چند كشور استعماري دول غربي و آمريكاست كه جولانگاه وطن فروشي و خيانت شماست ، بايد گفت حق با رجوي است وبايد هم منتظر بود كه نه تنها از شما عذر خواهي كنند بلكه شما را بعنوان نمايندگان استعماري در تهران ابقا كنند!!
ولي مطمئن باش افعي كبوتر نمي زايد و كشورهاي استعماري چون آمريكا و انگليس بنا با ماهيت ايدئولو ژيك استثماري و استعماري هرگزاز خلقها معذرت خواهي نخواهند كرد.
تجربيات دهه هاي گذشته كشورهاي مظلوم چون ويتنام ؛ بوسني ؛افغانستان و عراق و….. ثابت كرده است كه استعمار گران وپشتيبانان فعلي شما جز به منابع نفت و گاز و ذخاير كاني ملتها افكار ديگري در سر ندارند.
استعمارگران براي بقاي خود و بر پا داشتن كارتلها و تراسها يشان حاضر به انجام هر جنايتي هستند ؛ آنها ممكن است براي بلعيدن راحت تر يك كشور مظلوم منطقه عناصر مزدوري چون شما و احمد چلبي بسازند….. و از آنان عذر خواهي كنند ولي هر گز از خلقي عذر نخواهند خواست.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا