مطالب

ميز گرد فروغ با عنوان چرا جنگ؟

ميز گردي با حضور حسين نصوري و اصغر فرزين در انجمن نجات مرکز بوشهر
با سلام خدمت دوستان گرامي چون در آستانه سالگرد عمليات فروغ هستيم بهتر ديديم حال كه آزادانه ميتوانيم به بحث در باره اين موضوع بپردازيم.
اگر چه كه ما با تاسف بسيار از خون بيگناهاني كه در اين واقعه بر زمين ريخته شد كاري به جز افشاي مسئولين اين جنايت كه به نام هاي مختلف در امده نميتوانيم كنيم البته پر واضح است كه در گذشته در سازمان ما مجبور به تائید تمامي اشتباهات بوديم اما بايستي واقعيتها را بازگو كرد حال درست و غلط ان به عهده خوانندگان است ما بايستي در اين باره صحبت كنيم زيرا حدود 20 سال از زندگي خود را صرف اين كار كرده ايم.
به هر حال ما تنها بايستي چون ماشين كار ميكرديم و چون گوسفند دنباله رو بوديم و بايستي مرتبا تائید ميكرديم.
سال 67 از تمام كشورها نيروهاي هوادار جمع آوري شدند كه به قتلگاه بروند تازه از عمليات چهل چراغ فارغ شده بوديم و اكثرا زخمي و مجروح داشتيم اما به ناگهان به من كه در تركيه بودم گفته شد كه بياييد و ما با هواپيما عازم شديم از كشورهاي ديگر هم همه داشتند مي امدند مي گفتند عمليات اخر است.
در نشست توجيهي رجوي نقشه ايران را نشان داد و گفت اين هم طرح عمليات و چنان شرايط را تفسير كرد كه ما بدون هيچ مقاومت جدي به تهران خواهيم رسيد.
و گفت كه به هر قيمت بايد برويم نظر شما در ان هنگام چه بود؟
-آقاي نصوري: من واقعا در ان نقطه نمي دانستم چرا بايد برويم رجوي چنين ميگفت كه اتش بس شده و اگر الان نرويم ديگر نمي توانيم برويم.
به نظر شما چرا بايستي ريسك آنرا مي پذيرفتيم؟
رجوي در آن تاريخ راي اعتماد از ما ميخواست نيرو ها نيز براي همين جمع كرده بود اما به لحاظ منطقي دليلي براي عمليات نداشت سعي ميكرد با بازي كردن با احساسات بچه ها با اين عبارات كه خلق منتظر است و… بايد برويم و جو را تهيج ميكرد كه اين آخرين عمليات است و ما به هدف ميرسيم و شما ها بر ايران ار ان پس حكومت خواهيد كرد و حد اقل كشته را ميدهيم در حالي كه ما نه سلاح درست و حسابي داشتيم نه اموزش كامل ديده بوديم و بسياري كه از خارج امده بودند كلاش هم نداشتند.
من 15 دقيقه اموزش تانك كاسكاول را ديدم ما حتي مسير تا كرمانشاه را هم نمي دانستيم.
اگر نميرفتيم چه ميشد؟
هيچ اتفاقي نمي افتاد 1500 نفر مفت كشته نمي شدند رجوي ميخواست به هر قيمت به هدفش برسد كه حاكميت بود و برايش مهم نبود كه چند نفر تلف شوند.
بله ما حتي اذوقه و آماد كافي براي دو روز نداشتيم.
من در اينجا اضافه كنم كه رجوي ميگفت ما ميخواهيم خلق را ازاد كنيم و الان مردم منتظر ما هستند در صورتي كه ما د ر ورود به ايران با چنين استقبالي روبرو نبوديم.
در انزمان ما اصلا با چنين پايگاه اجتماعي روبرو نبوديم يا به رجوي گزارش غلط ميدادند و يا خودش مثل هميشه غلو ميكرد.
س – شما با گذشت اين همه سا ل چه احساسي داريد؟
ج – به نظرم افراد بيگناهي كه دراين واقعه از بين رفتند همه ايراني بودند واقعا چرا؟ چون هيچ نتيجه اي حاصل نشد.
بله واقعا چرا جنگ خدا به انسانها زبان داده كاش همه از ان استفاده ميكردند.
س – رجوي ميگفت كه اين واقعه مثل 30 تير و 28 مرداد است و ما ميز امپرياليستي و ارتجاعي استعماري را بر هم زديم اين به چه معني است؟
ج – باور كنيد سئوال من هم هست هر چه بيشتر ميگذرد بر بي اهميت بودن اين مسئله بيشتر مي افزايد اصلا اين طور نبوده و نيست ميزي وجود نداشت.
جنگ ايران و عراق با قبول اتش بس تمام شده بود هر دو طرف از جنگ خسته شده بودند همين.
در سال 30 مردم براي نجات دولت در برابر بيگانه ار مصدق حمايت كردند اما در اينجا عراق به كشور ما تجاوز كرده بود و سازمان با عراق در يك جبهه بود.
س- تصميم گيري فروغ يك تصميم گيري غير عقلاني و عاري از مسئوليت سياسي اجتماعي و عرفي بود مثل 30 خرداد مثل صدها تصميم گيري رجوي كه هيچكدام به نتيجه نرسيد حالا اگر كه به نتيجه رسيده بود ما امروز چه ميگفتيم/؟
ج- نگاه كنيد دنيا قانونمند است نمي شود كه با اين كارها به حكومت رسيد تازه اگر ما از كرمانشاه هم ميگذشتيم ايا حريف بقيه ميشديم در كرند و اسلام اباد چند درصد مردم به ما پيوستند
صدام قول پشتيباني داده بود چرا نتوانست بالا تر از تنگه برود ؟چون ديد اين انرژي گذاري به نفعش نيست اينها دارند شكست ميخورند
رجوي پس از برگشت گفت كه من همه چيز را در طبق اخلاس گذاشتم و يا ربنا تقبل منا….و سعي داشت به لحاظ احساسي اين شكست را براي بازماندگان توجيه كند
س- راستي به نظر شما پس از ان چه بايد ميكرد؟
ج – اگر رجوي درست فكر ميكرد و انعطاف داشت بايد امروز را ميديد و از ان به بعد نيروها را براي كار سياسي به اروپا ميفرستاد نه اينكه همه را به انتظار واهي فروغ 2 در عراق تلف ميكرد
شايد داشت انتقام اينكه چرا ما در فروغ شكست خورديم را از ما ميكشيد.
شايد از رجوي كينه جو بعيد نبود.
راستي اينهمه كشته از هر دو طرف مگر ايراني نبودند ؟به نفع كي تمام شد براستي رهبري ناصادق و ناسالم تمامي انسانها را به خطا و نابودي ميكشد.
با تشكر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا