مطالب

به بهانه 350 حرکت اعتراضی در مرداد ماه!؟

گاهی با خود می اندیشم که این چه حکومت فلان و بهمانی است که هنوز سرپا است.
فرقه ی مخرب و تروریستی رجوی در سایت رسمی خود اعلام کرده :… در مرداد ماه سال جاری 350 عمل اعتراضی در ایران صورت گرفته که از قضا کارگران با 80 حرکت اعتراضی بیشترین سهم را داشتند.
البته غیرقابل انکار است که در هر جامعه اعتراضات وجود داشته باشد اما سئوال اینجاست که : رژیمی که توانایی تحمل 350 حرکت اعتراضی را دارد. آن هم در شرایطی که به زعم فرقه رجوی از یک سو در محاصره کامل نیروهای امریکایی ، از زمین و دریا است و از سوی دیگر در محاصره اقتصادی است و چند قطعنامه شورای امنیت را در کیسه دارد و بعدی را هم انتظار می کشد. رژیمی که به حریم ابرقدرت ها در بالای جو سرک می کشد. موشک ماهواره بر به فضا می فرستد ،اقدام به آزمایش در هوا و فضا می کند ، انواع موشک ها ، را می سازد و از آزمایش علنی آن ابایی ندارد. در انرژی هسته ای پیشرفت های شگرفی کرده و همه ی دشمنانش و به ویژه فرقه ی تروریستی رجوی را به وحشت انداخته و آن ها را مجبور کرده با طرح اتمام ساخت بمب هسته ای جلو پیشرفت او را بگیرند.
شما که داعیه عقل کلی و هژمونی جهانی دارید و گوش فلک را با این ا دعاها کر نموده اید فکر نمی کنید که با این شرایط این رژیم ثابت کرده که هست و باقی خواهد ماند. آیا این بیلان بیان کننده قدرت رژیم در مدیریت اوضاع نیست و آیا این مدیریت بدون ریشه های اجتماعی و حمایت های مردمی و مشروعیت سیاسی امکان پذیر است. در مقابل شما چه جایگاهی دارید که همواره خط و نشان می کشید مهلت های مکرر سرنگونی که دیگر به مضحکه تبدیل شده را تمدید می کنید.
هیچ فکر کرده اید چند ماه به پایان سال 2008 آخرین مهلت شما و سال تعیین تکلیف تان باقی مانده!؟
تردیدی نیست که این بار هم روسیاهی برای ذغال دماغ های سوخته فرقه رجوی باقی می ماند.
عمرتان به همین شکل سپری گشت : هر روز بیشتر و بیشتر در ضلالت و گمراهی فرو می روید و مسیر خسر الدنیا و الاخره را می پیمایید.
آیا زمان آن نرسیده که با نگاهی به گذشته نکبت بار و خیانت بار خود و برخورد منطقی و واقعی با آرمان های مردم ایران دست از کوته بینی های خود برداشته و بیش از این آلت دست قدرت ها و ستمگران ، این دشمنان قسم خورده و واقعی مردم ایران بردارید و به آغوش گرم آن ها بازگردید ؟ باشد که شما را ببخشند و مسیری برای نجات شما یافت شود.
گیرم که چند سال دیگر بدین منوال سپری شد آخرش چی؟!!
انجمن نجات مرکز شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا