ديروز ، اشرف پايدار!…امروز؟

انجمن نجات – دفتر استان مازندران – شهريور 87
رجوي ؛
ديروز ، اشرف پايدار!!
امروز ، اشرف پا ي دار!!!

رجوي كه اشرف را به مظهر شرف و پايداري فرقه خود مي دانست و تاكيدات خاص الخاصي در برقراري و پابرجايي آن به منزله بازوي نظامي داشت و با پيامهاي دجالگونه اش سعي در القاء و فريب بيشتر افراد قرارگاه اشرف داشت تا به آنان به قبولاند ،كه بايستي تا ابد در لم يزرع بيابانهاي خالص براي شرف نا داشته اش ، سنگر خالي كرده او را نگه دارند و در همانجا بمانند و بميرند.!
او كه تا به حال در شكار موقعيت و مناسبت ها جهت پيام دادن ايدئولوژيكي و سياسي و…. براي رزمندگان به جا مانده در اشرف بود تا يادآور درس پايداري به آنان باشد ، بار ديگر خفه خون گرفته و همانند تمامي سرفصلهايي كه بايستي جوابي مشخص داشته باشد به سكوتي مرگبار تن داده است.
او كه تجربه خوبي د ر فرار از پاسخگويي به تشكيلات و اعضا و خلق دارد اين بار با وارونه دوزي تحولات اخير در عراق يعني خروج نيروهاي آمريكايي از قرارگاه و تحويل حفاظت و كنترل آن به دولت عراق ، سعي دارد در مجامع بين المللي كشورهاي اروپايي آن را يك فاجعه انساني جلوه دهد تا شايد مانع اين گشايش براي رزمندگان اسير خود شود.
رجوي كه تاكنون در زير چتر نيروهاي ائتلاف توانسته است با انواع حيله و شگردهاي فرقه اي و حتي با زندان و ضرب و شتم و تهديد و…. نفرات خود را در اشرف اسير نگه دارد و هرگونه دست اندازي و دخالت و شيطنتي را در برهم زدن اوضاع امنيتي و سياسي و تفرقه به بين گروه ها ي سياسي عراق را انجام دهد ، تاب تحولات اخير و پيشرفت دولت عراق و بويژه كنترل قرارگاه توسط نيروهاي نظامي عراق را ندارد.
آنان ابتدا با به ميدان كشيدن عناصر معلوم الحال شورايي خود از قبيل روحاني و….. در صدد تهديد و رجز خواني تو خالي و تحصن انگشت شمار افراد در ژنو سو ئيس كردند ولي اين بار بدليل عدم حمايت اربابان آمريكائيش حناي چند بار مصرف شده رهبري فرقه كم رنگ شده و هيچ كدام از سناتورهاي اروپايي و آمريكايي براي آنان تره خورد نمي كنند.
گردانندگان فرقه كه خوب متوجه جا خالي دادن غربي ها در اين مقطع سرنوشت ساز شده اند، با پخش خبر آمريكائي ها ما را فروختند و…. در صدد توجيه بر چيده شدن اشرف و خط بطلان كشيده شدن بازوي نظامي رجوي اند ، ولي دستگاه منگول تبليغاتي آنان قادر به جمع و جور كردن قضيه نيستند و اندك اندك تن به رضاي اجبار ي داده و فقط به پخش اطلاعيه ها و توصيه هاي بعضي از ارگانهاي حقوق بشري ،كه بعضا خود آنها نيز بدليل داشتن تشكيلات فرقه اي و نقص حقوق بشر در اشرف ، آنان را محكوم كردند ، اكتفا مي كنند.
البته بايد به گردانندگان اين دستگاه ياد آور شد به تجربه تاريخ ، نتيجه عمل هر خيانت پيشه اي جز اين نخواهد بود و اين تبعات وطن فروشي هاي دو سره رجوي به صدام و غرب مي باشد كه امروز ارتش به اصطلاح آزادي بخش در زيرچرخ بازي هاي سياسي متحدان غربي شان اين چنين خرد و له مي شود.!!
هرچند كه تا به حال بها دهندگان اصلي خيانت هاي رجوي اعضا و ملت مظلوم ايران بودند ، ولي اين بار به نظر ميرسد مسئوولين و فرماندهان تروريستي بجا مانده در عراق ،كه جنايات زيادي را درحق دو ملت ايران و عراق كرده اند ،بايستي در دادگاه خلق پاسخگو باشند.
در هر حال ، ما جدا شدگان فرقه از اشرف اين قضيه را به فال نيك و خير مي گيريم و آن را پيامي براي آزادي و رهايي ساير اسراي در بند رجوي مي دانيم تا شايد فرصتي باشد تا آنان يكبار ديگر در محيطي آزاد و خارج از حصار تشكيلات ، تصميمي مختارانه براي باقي مانده عمر خود گيرند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا