سمپوزيوم حقارت و پيام ذلت

سمپوزيوم حقارت و پيام ذلت

ايران ديدبان
حاميان انگليسي مجاهدين در يك جلسه بي اهميت كه مطلقاً در هيچ رسانه اي خبر آن انعكاس نيافت گرد هم آمدند و بار ديگر حقارت گروه تروريستي مجاهدين در عدم پايگاه اجتماعي و پيوند خوردن سرنوشت سياسي خود با يك گروه بي ريشه و خيالباف را به نمايش گذاشتند.
ماجرا از اين قرار است كه مدتها است حاميان استعماري – انگليسي مجاهدين از آنها ميخواهند كه اگر توان تأثيرگذاري در اوضاع داخلي ايران را داريد و اگر در داخل ايران نيرو داريد با يك حركت وجود آنها را نشان دهید تا ما نيز بتوانيم براي حمايت از شما بهانه داشته باشيم.
مجاهدين كه مطلقاً در داخل ايران هيچ نيرو و پايگاهي ندارند هر از گاهي با آويختن به اوهام و خيالات و نسبت دادن برخي تجمعهاي اجتماعي و صنفي به خود، به طرز ناشيانه اي مبادرت به موج سواري ميكنند و البته تنها كسي هم كه اينگونه دعاوي بيهوده را باور ميكند، ساكنان از همه جا بي خبر اردوگاه اشرفند.
به هر روي مجاهدين كه به دنبال موقعيت مناسب براي موج سواري و فريب دادن حاميان انگليسي خود بودند، نمايشي را براي بهره برداري از چهارشنبه سوري تدارك ديدند و با يك فراخوان براي شركت در مراسم چهارشنبه سوري كه هر ساله جوانان در آن شركت ميكنند و مطمئناً این سال هم آن را بر پا ميكردند اين نمايش آغاز گرديد.
واضح بود كه مجاهدين نه ميتوانند با اين فراخوان آتشي برپا كنند و نه توان تأثيرگذاري بر روي آن را داشتند و نه كسي با توجه به اين فراخوان در آن شركت ميكرد، بلكه نقش مجاهدين در اين قضيه مطلقاً هيچ اندر هيچ بود. و تنها مورد مصرف، زماني نمودار شد كه مريم رجوي گزارش مراسم چهارشنبه سوري جوانان ايران را البته با دخل و تصرف و مصادره به نفع خود به اربابان انگليس اش داد و مدعي شد كه مردم ايران يكپارچه به فراخوان مجاهدين در اين مراسم شركت كرده اند!!!
اينگونه مراسم و شعبده بازيهاي مجاهدين كه در ضيافتهاي شبانه و در سرسراهاي بسته لژهاي انگليسي – امریکايي برگزار ميشود، قبل از هر چيز مضحك بودن ادعاهاي مجاهدين را بيش از پيش به نمايش ميگذارد تا آنجا كه هيچ رسانه مستقل و واقع بين، وقعي به خيالبافيهاي بي ارزش مجاهدين نميگذارد و بي اعتباري آنان را همچنان افزايش ميدهد.
البته تحريف و وارونه نمايي دستگاه منگول تبليغاتي مجاهدين، امري عجيب و غيرقابل درك نيست. چرا كه در حال حاضراساساً اين دستگاه فقط براي روحيه دادن به نيروهاي وارفته و در حال ريزش اين گروه در اردوگاه اشرف دست اندركار دروغ سازي و به آب و آتش زدن است، تا آنجا كه ابلهانه مدعي ميشود كه پس از پيروزي تيم ملي ايران بر ژاپن، جوانان ایران، عكسهاي مريم و مسعود را حمل ميكردند!!
بديهي است كه محل خرج اينگونه اخبارجعلي و اكاذيب، جايي جز درون هزارتوي پيچ در پيچ فرقه نيست و مجاهدين مدتها است كه از خير واقعي بودن و باور كردن اخبارشان از سوي رسانه ها و مطبوعات مستقل گذشته اند، اما آنچه همواره و در پس هر كدام از اين نمايشات مضحك بقاياي رجوي، قاطعانه به اثبات ميرسد اين است كه به شدت از حقارت عدم پايگاه اجتماعي رنج ميبرند و تمام اين هذيان گویيها و خيالبافيها از اين واقعيت عريان سرچشمه ميگيرد و پيام آشكار گزارش مريم رجوي به حاميان انگليسي اش جز مذلت و ناتواني در تغيير شرايط نيست.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا