خرافات در انديشه سياسي

خرافات در انديشه سياسي

ايران ديدبان
حكايتهاي شب، سخنان پريشان و نامربوط، سخنان بيهوده و پريشان كه خوش آيند باشد، سخنان خوش پريشان و ترُهات!
اينها تعاريفي است كه در لغتنامه دهخدا براي خرافات آمده است.
با نگاهي اجمالي به تعاريفي كه از خرافات آورده شده است ميتوان فهميد كه ريشه خرافات در تخيلات و اوهام خلسه آوري است كه افراد به آن گرفتار ميشوند. ضمناً آنچه خرافات را براي معتقدين به آن قابل باور ميسازد، همين جنبه خوش آيند بودن و مطابق اوهام سكرآور بودن آن است.
فرد خرافاتي از اين سخنان پريشان و غيرواقعي كه بهره اي از دنياي حقيقي و اصيل نبرده است براي خود پناهگاهي ميسازد تا به خیال خود حقانيت! خود را اثبات كند و حتي گاهي دلش براي سايرين كه از درك اعتقادات و باورهاي او عاجز هستند ميسوزد و توقع دارد تا سايرين مطالب عجيب و خلاف واقع وي را بپذيرند!!
روز گذشته ارگان ماهواره اي مجاهدين با پخش تصاويري از شب نشينيهاي اعضاي اين گروه در پاريس و به بهانه آن، مصاحبه هاي كوتاهي با اعضاي مجاهدين و شوراي آن از جمله رضا اولياء، محمدرضا روحاني و… داشت.
ترجيع بند سخنان آنان (كه به طرز فاحشي بيانگر خط جديد مجاهدين براي روحيه دادن به نيروهاي خلع سلاح شده در عراق و نااميد در اروپا است) اين بود كه شواهدي را ميبينند كه در سال 84 ديگر كار رژيم تمام است! ، امسال ديگر با تمام سالها فرق دارد ، همانطور كه خواهر مريم گفت و قس عليهذا.
حالا اين شواهد چيست و چرا آنها موفق به ديدار شواهدي ميشوند كه ديگران آن را نميبينند سؤالي است كه خود اين آقايان بايد به آن پاسخ بدهند!
اما آنچه را قاطعانه ميتوان بيان كرد اين است كه چنين سخناني ريشه در ذهن خرافي و اعتقاد تمام عيار مجاهدين به خرافات دارد كه به طور اخص ناشي از عقب ماندگي ذهني و اجتماعي آنان ميباشد.
در طول 24 سال گذشته تا به حال چند بار همين اشخاص، همين حرفها (دقيقاً همين حرفها) را زده باشند؟ از حد احصاء خارج است و فقط از وابستگان به مجاهدين بر مي آيد كه با چنين سماجتي انديشه هاي خرافي خود را تكرار كنند. اما در پس اين اظهارات يك نكته به روشني نمايان است و آن اينكه خرافات، بزرگترين ابزار تحميق و عقب نگه داشتن نيروها و به خصوص افراد محصور در اردوگاه اشرف است كه فرقه رجوي نهايت بهره برداري از آن را ميكند و در اين دوره خاص براي جلوگيري از ريزش نيرو و جدا شدن تعداد زيادي از نيروها است كه تا 30 خرداد 84 از آنها براي ماندن در جهنم عراق تعهد گرفته شده است.
دهخدا اين بیت شعر از ناصر خسرو را در ذيل تعاريف خرافات آورده است:
از او نشنو سخنهاي خرافات / كز آن آيد ترا در آخر آفات
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا