مجاهدین خلق

خرافات در اندیشه سیاسی

خرافات در اندیشه سیاسی

ایران دیدبان
حکایتهای شب، سخنان پریشان و نامربوط، سخنان بیهوده و پریشان که خوش آیند باشد، سخنان خوش پریشان و ترُهات!
اینها تعاریفی است که در لغتنامه دهخدا برای خرافات آمده است.
با نگاهی اجمالی به تعاریفی که از خرافات آورده شده است میتوان فهمید که ریشه خرافات در تخیلات و اوهام خلسه آوری است که افراد به آن گرفتار میشوند. ضمناً آنچه خرافات را برای معتقدین به آن قابل باور میسازد، همین جنبه خوش آیند بودن و مطابق اوهام سکرآور بودن آن است.
فرد خرافاتی از این سخنان پریشان و غیرواقعی که بهره ای از دنیای حقیقی و اصیل نبرده است برای خود پناهگاهی میسازد تا به خیال خود حقانیت! خود را اثبات کند و حتی گاهی دلش برای سایرین که از درک اعتقادات و باورهای او عاجز هستند میسوزد و توقع دارد تا سایرین مطالب عجیب و خلاف واقع وی را بپذیرند!!
روز گذشته ارگان ماهواره ای مجاهدین با پخش تصاویری از شب نشینیهای اعضای این گروه در پاریس و به بهانه آن، مصاحبه های کوتاهی با اعضای مجاهدین و شورای آن از جمله رضا اولیاء، محمدرضا روحانی و… داشت.
ترجیع بند سخنان آنان (که به طرز فاحشی بیانگر خط جدید مجاهدین برای روحیه دادن به نیروهای خلع سلاح شده در عراق و ناامید در اروپا است) این بود که شواهدی را میبینند که در سال 84 دیگر کار رژیم تمام است! ، امسال دیگر با تمام سالها فرق دارد ، همانطور که خواهر مریم گفت و قس علیهذا.
حالا این شواهد چیست و چرا آنها موفق به دیدار شواهدی میشوند که دیگران آن را نمیبینند سؤالی است که خود این آقایان باید به آن پاسخ بدهند!
اما آنچه را قاطعانه میتوان بیان کرد این است که چنین سخنانی ریشه در ذهن خرافی و اعتقاد تمام عیار مجاهدین به خرافات دارد که به طور اخص ناشی از عقب ماندگی ذهنی و اجتماعی آنان میباشد.
در طول 24 سال گذشته تا به حال چند بار همین اشخاص، همین حرفها (دقیقاً همین حرفها) را زده باشند؟ از حد احصاء خارج است و فقط از وابستگان به مجاهدین بر می آید که با چنین سماجتی اندیشه های خرافی خود را تکرار کنند. اما در پس این اظهارات یک نکته به روشنی نمایان است و آن اینکه خرافات، بزرگترین ابزار تحمیق و عقب نگه داشتن نیروها و به خصوص افراد محصور در اردوگاه اشرف است که فرقه رجوی نهایت بهره برداری از آن را میکند و در این دوره خاص برای جلوگیری از ریزش نیرو و جدا شدن تعداد زیادی از نیروها است که تا 30 خرداد 84 از آنها برای ماندن در جهنم عراق تعهد گرفته شده است.
دهخدا این بیت شعر از ناصر خسرو را در ذیل تعاریف خرافات آورده است:
از او نشنو سخنهای خرافات / کز آن آید ترا در آخر آفات
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا