مجاهدین خلق

بازتاب انعکاسات گسترده اعتراضات قربانیان رجوی

 بازتاب انعکاسات گسترده اعتراضات قربانیان رجوی
از زبان مریم رجوی

ایران اینترلینک
دوم آوریل دوهزار و پنج

دادخواهی قربانیان رجوی و خانواده های گروگانهای وی در قرارگاه اشرف در دو سه روز گذشته در خبرگزاری ها در هر پنج قاره جهان انعکاسی گستره داشت که در روزهای آینده باطلاع خواهد رسید.
مریم رجوی که هنوز پس از دو سال نتوانسته است به سقوط صدام ولینعمتش در طی دو دهه گذشته باور بیاورد در واکنش های اخیرش از مقامات کشور های آمریکا، انگلستان، فرانسه ، آلمان… و خبرگزاری های بی بی سی و صدای آمریکا… و مراکز حقوق بشری بخصوص عفو بین الملل و… الا آخر نیز نگذشته است. البته ایشان تا بحال به دفعات بقیه جهان را نیز به مستخدمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متهم نموده اند که طبعا و به گواهی اکثریت افراد دست اندرکار، به عنوان حربه ای شناخته شده، چیزی جز بزرگ نمایی قدرت جمهوری اسلامی، خدمت به راست ترین جناح های حاکم بر کشور و در راستای بدر بردن گردن خود از تیغ قانون به هر قیمت نمی باشد. اگر چه خوشبختانه این مزخرفات خانم رجوی دیگر خریداری ندارد و نیروهای آپوزیسیون دموکراتیک ایران چنین قدرتی را برای جمهوری اسلامی متصور نیستند ولی نباید نا گفته گذاشت که هر گونه بزرگ نمایی غیر منطقی و در نتیجه طرفداری ضمنی خانم رجوی از راست ترین جناح های جمهوری اسلامی که بارها همکاری شان در ترورها و قتل های داخل و خارج از کشور افشا شده است، در هر زمانی محکوم است.
توصیه ما به شما خانم رجوی کما فی السابق این است که به جای نان قرض دادن به جناح های سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی، به سقوط ولی نعمتتان صدام حسین و عدم امکان جایگزینی آن در مقطع کنونی ایمان بیاورید و قبول کنید که در کشور های دموکراتیک توقعاتی که به آن تحت سایه سید الرئیس عادت کرده بودید عملی نیست.
خانم رجوی. به حافظه خود ( یا افراد دیگر البته غیر از خل و چل هایی مثل محدثین و ابریشمچی ) مراجعه کرده و بفرمایید شما در کدام کشور و یا نظامی (غیر از رژیم ساقط شده صدام) خواهید توانست تحت قوانین وضع شده کشوری به حیات خود ادامه بدهید؟ و در کدام کشور و نظامی تا بحال بوده اید ( غیر از رژیم ساقط شده صدام) که بعد از چندی به چنگ و دندان نشان دادن و عربده کشیدن و جیغ جیغ کردن نیفتاده و به همین غلط های زیادی اخیرتان گرفتار نشده باشید؟
البته و با تمام این احوال موجودتان و به شهادت همین سوت های در تاریکی و گفتار خودتان که پایان کارتان را نزدیک و ختم کار فرقه را جلوی چشمشان می بینند ، از آنجایی که هیچ گاه بدنبال انتقام نبوده و نیستم و تنها خواسته مان در رابطه با مسئله شما آزادی گروگانهایی است که مخالف میل خود اسیرتان شده اند، ما کماکان و کما فی السابق بر دعوت خود برای مناظره ای علنی هر زمان و هر مکان، در جای خود باقی هستیم.
خانم رجوی. گروگانهایتان چه از طریق مذاکره و گفتگو باشد و یا از طرق قانونی و فشارهای بین المللی آزاد خواهند شد. آخرین شانس خود را از دست ندهید
ایران اینترلینک
دوم آوریل دوهزار و پنچ
مطالب زیر بدون دخل و تصرف، بطور کامل از سایت های خانم رجوی برداشته شده اند:
واکنش رجوی تحت نام سخنگوی شهر!! اشرف
اظهارات یک سخنگوی مجاهدین در شهر اشرف درباره همکاری د‌ اس ت فرانسه با اطلاعات آخوندی
یک سخنگوی مجاهدین از شهر اشرف درباره همکاری های اطلاعات فرانسه بااطلاعات فاشیزم مذهبی حاکم برایران علیه مقاومت ایران گفت : «فاشیست‌های عمامه داروطنی و فاشسیت‌های معلوم الحال فرنگی که محبوبیت روزافزون داخلی و بین المللی رئیس جمهوربرگزیده مقاومت ایران را برنمی‌تابند, همزمان با سفرآخر آخوند خاتمی به فرانسه و انعکاس جهانی افشاگری های مقاومت ایران درباره برنامه های اتمی رژیم , به سنت های سفله ی خمینی ضد بشر, روی آورده اند.»
سیمای آزادی- 12 فرودین 84- وزارت اطلاعات رژیم آخوندی دروحشت ازسرنگونی و اعتلای مقاومت , با سریال شکایت بافی های زنجیره ای و پوشالی علیه رئیس جمهوربرگزیده مقاومت ایران درفرانسه که درهماهنگی کامل با اطلاعات فرانسه صورت می گیرد, سرخود را دراین ایام به سنگ می کوبد.
شب گذشته بی بی سی فارسی زبان , دریک خبرسرهم بندی شده درکارگاههای نمد مالی قم به نقل از یکی ازماموران وزارت اطلاعات که آیت الله بی بی سی به او رده عضوارشد جداشده ازمجاهدین اعطا کرده است خبر داد : دادگستری فرانسه با بررسی شکایت خصوصی افراد شاکی از مریم رجوی موافقت کرده و اعلام کرده که به شکایت آنها رسیدگی می کند.
مزدورمزبور که عباس صادقی نام دارد و سه سال پیش با عکس و تفصیلات و خط و امضای خودش درنشریه مجاهد افشا شده است درمحضر آیت الله بی بی سی به شکایت پرداخت وابلهانه ادعا کرد « در دورانی که خانم رجوی در فرانسه حضور داشتن, فرمان زندانی کردن من و محروم کردن من ازدیدار خانواده ام به مدت 13سال» صادرشد و « شکایت بعدی ام مربوط به نفراتی بوده که درخاک اروپا بودن و طلاقهای اجباری. ».
ازطرف دیگر , یک مامور اطلاعات آخوندها به نام مسعود خدابنده شب گذشته درپاریس « حرف اصلی و اول و آخر» آخوند یونسی را به یک خبرنگار صدای آمریکا لوداد و گفت « آزادی گروگانهای رجوی درقرارگاه اشرف, خواست اصلی اول و آخرماست »!
یک سخنگوی مجاهدین ازشهر اشرف, دریک تماس تلفنی با تلویزیون ملی ایران – سیمای آزادی , دراین باره گفت : ازآنجاکه خزعبلاتی ازقبیل نداشتن دیدار خانوادگی یا طلاق اجباری, تنها مایه ی تفرّج خاطرآیت الله بی بی سی و اطلاعات فرانسه برای سرکیسه کردن آخوندهای هسته یی است , و ازآنجا که آقای جک استرا شخصا ً مبتکرمعامله بمباران و کشتار مجاهدین درعراق بودند, و بعید است که ایشان و آیت الله بی بی سی, درعین کشتارو بمباران , آنقدر نازک دل باشند که دلشان برای محرومیت های خانوادگی مجاهدین درقرارگاه اشرف , بسوزد , سربازان بدنام اطلاعات, دست آخر مجبورمی شوند که به زبان اشهد اعتراف کنند « خواست اصلی اول و آخر » نظام , همانا برچیدن دژ شرف و مقاومت ملت ایران یعنی قرارگاه اشرف است باشد ,آرزویی که البته آن را به گور خواهند برد.
سخنگوی مجاهدین درشهر اشرف , درباره همکاری های شرم آوراطلاعات فرانسه بااطلاعات فاشیزم مذهبی حاکم برایران علیه مجاهدین و مقاومت ایران که به گفته مردم وشخصیت های فرانسوی , لکه ننگی درتاریخ فرانسه است افزود : فاشیستهای عمامه داروطنی و فاشسیتهای معلوم الحال فرنگی که محبوبیت روزافزون داخلی و بین المللی رئیس جمهوربرگزیده مقاومت ایران را برنمی تابند , همزمان با سفرآخر آخوند خاتمی به فرانسه و انعکاس جهانی افشاگری های مقاومت ایران درباره برنامه های اتمی رژیم , به سنت های سفله ی خمینی ضد بشر, روی آورده اند,غافل ازاینکه مجاهدین و مقاومت ایران بیدی نیستند که با این بادها بلرزند و تا برکندن آخرین خشت بنای حکومت دجالان درایران , ازپا نمی نشینند.
سخنگوی مجاهدین ازشهراشرف یادآوری کرد : اطلاعات فرانسه پس ازلغو تظاهرات ایرانیان درپاریس وبرگزاری بلادرنگ آن دربرلین و همچنین پس ازحکم دادگاه برلین درتایید تظاهرات هموطنانمان, به شدت بور و مفتضح  شده و درصدد تلافی از طریق سفله ماموران اطلاعات آخوندی است. اما نمی داند که امام این سفلگان (خمینی ) نیز حتی با قتل عام 30 هزارمجاهد خلق نتوانست این سازمان را ازبین ببرد. پس, مقلدین فرانسوی خمینی و خامنه ایی باید عبرت بگیرند و درروش های ماکیاولی خود تجدید نظرکنند. ملت ایران هم , به تاراج دادن 5 میلیارددلار دارایی خود را درسال 2004 مابازای رنج و شکنجه ی پرچم داران و فرزندان رشیدش درفرانسه , ازیاد نخواهد برد و درروز سرنگونی رژیم پلید آخوندی, روسیاهی برزباله ها و زغالها باقی می ماند.

واکنش رجوی تحت نام حزب!! سبزها؟

اطلاعیه حزب سبزهای ایران
اول آوریل دوهزار و پنج
توطئه وزارت اطلاعات بر علیه اپوزیسون ایران محکوم است
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی توطئه ای علیه اپوزسیون ایران در روز 9فروردین آکسیونی باصطلاح افشاگرانه بر علیه مجاهدین خلق در شهر پاریس ترتیب داد. در این نمایش شماری از افراد مرتبط با وزارت اطلاعات که از کشورهای اروپایی به پاریس آورده شده بودند، نزد رهگذران نسبت به اعمال مجاهدین خلق اعتراض کردند. ظاهرا قرار است افراد مذکور طی روزهای آینده با نمایشهای مشابه اذهان مردم فرانسه را بر ضد حضور مجاهدین خلق و خانم رجوی در این کشور مخدوش کنند.
حزب سبزهای ایران باز گذاردن دست وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در فرانسه را محکوم می کند و از همه نیروهای اپوزسیون ایران میِ‌خواهد که همصدا این توطئه وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کنند. نیاز رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران برای منحرف کردن افکار عمومی جهانیان در مورد برنامه‌های تسلیحات اتمی و حمایت از تروریسم و بنیادگرایی اسلامی ایجاب می‌کند ‌انگشت اتهام را از روی خود بطرف اپوزسیون بگرداند و از این طریق با قفل کردن فعالیتهای مجاهدین خلق در فرانسه با یک تیر دو نشان بزند
واکنش رجوی تحت نام شورای مجاهدین
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
سی ام مارس دوهزار و پنج
وزارت اطلاعات پس از چندین هفته تلاش گسترده, برای به‌راه انداختن یک جنگ روانی کثیف علیه مقاومت ایران, با یک فقره شکست مفتضحانه و یک رسوایی جدید روبه‌رو شد. به‌رغم اینکه مافیای ترور و جاسوسی رژیم آخوندی همه امکانات خود را برای ترتیب دادن یک صحنه‌سازی بزرگ علیه مقاومت ایران در پاریس به‌کار گرفته بود و از همکاری و همراهی یک سرویس فرانسوی نیز برخوردار بود, تنها توانست بعد از ظهر سه‌شنبه 9فروردین تعداد معدودی از مزدوران و عوامل خود را از داخل ایران و از کشورهایی مانند هلند, آلمان, سوئد, نروژ, سوییس و انگلستان, در میدان تروکادروی پاریس جمع کند تا به لجن‌پراکنی علیه مقاومت ایران بپردازند.
این مزدوران که عمدتا همان مزدوران لورفته و مکررأ‌مصرف شده اطلاعات آخوندی در این قبیل تشبثات رسوا بودند, به پاریس آمده بودند تا به‌قول خودشان «اسناد جنایات مجاهدین علیه اعضای ناراضی و علیه مردم عراق» را به اطلاع افکار عمومی فرانسه برسانند!! آخوند یونسی وزیر اطلاعات رژیم آخوندی دو هفته پیش اعلام کرده بود که « من امروز به معاونم دستور دادم جنایتهای منافقین را سریع به‌عرض مجامع بین‌المللی برساند و ثبت شود»(تلویزیون رژیم 25اسفند83). اما این اقدام مزدوران اعزامی یونسی به پاریس تنها نفرت و انرجار مضاعف شهروندان شریف فرانسوی و رهگذرانی که از میدان تروکادرو عبور میکردند را نسبت به رژیم آخوندی و توطئه‌‌‌هایش برانگیخت.
بدنبال خیزش جوانان تهران در 25اسفند و 5فروردین, استقبال گسترده از «راه‌حل سوم» ارائه‌شده از سوی خانم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران در پارلمان اروپا و اجماع هزاران پارلمانتر بر ضرورت حذف نام مجاهدین از لیستهای تروریستی, رژیم آخوندی بیش از هر زمان دیگری به چنین صحنه‌سازیهایی نیازمند است.
اسامی شماری از مزدورانی که به پاریس اعزام شده اند عبارتند از:کریم حقی, مسعود جابانی, مسعود خدابنده, محمد حسین سبحانی, اردشیر پرهیزکاری, مهدی خوشحال, فرهاد جواهری یار, ادوارد ترمادویان, عباس صادقی‌نژاد, علی‌اکبر راستگو, خسرو جان‌نثار, ایوب رستمی, ربابه شاهرخی, میترا یوسفی و جعفر بقال‌نژاد.
اسناد مزدوری این افراد که مورد نفرت و انزجار عموم ایرانیان مقیم خارج کشور هستند در سالهای گذشته از سوی مقاومت ایران افشا و منتشر شده است. مصرف چند‌باره آنان تنها افلاس و استیصال وزارت اطلاعات را در رویارویی با مقاومت ایران نشان میدهد. اطلاعات آخوندی چند سال پیش از طریق همین مزدوران تلاش کرد تا در هماهنگی با یک سرویس فرانسوی, به پرونده‌سازی علیه مقاومت ایران در فرانسه بپردازد و تهاجم 17ژوئن 2003 را زمینه‌سازی کند. بعد از 17ژوئن نیز همین افراد بارها نزد دادستانی و پلیس فرانسه فرستاده شدند تا با شهادت دروغ علیه مقاومت ایران این پرونده را که به یک بی‌آبرویی سیاسی برای سازندگانش تبدیل شده است را، سر پا نگهدارند.
فراهم کردن تسهیلات برای عوامل وزارت اطلاعات در فرانسه در حالیست که مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا در 29 آوریل 1997 بر «همکاری میان دولتهای اروپایی برای تضمین این که به ایرانیانی که دارای ماموریتهای اطلاعاتی و امنیتی هستند ویزا داده نشود» تاکید میکند و همه دولتهای عضو را به «اقدام هماهنگ برای اخراج و ممانعت از ورود پرسنل اطلاعاتی ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا» فرامیخواند.
گزارشهای سالانه اداره حراست از قانون اساسی آلمان BFVازجمله در سال2002 و گزارشهای سالانه سرویس امنیت هلند (BVD تصریح میکنند که هدف اصلی وزارت اطلاعات در خارج از کشور شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران است و این وزارتخانه تلاش میکند با استخدام اعضای سابق از این سازمانها اطلاعات جمع‌آوری نموده و با پخش اطلاعات دروغ علیه مجاهدین آنها را تضعیف و بی‌اعتبار کنند.
شماری از همین مزدوران که برای صحنه‌سازی جدید وزارت اطلاعات به پاریس اعزام شده‌اند, در فوریه‌2000 از سوی سرویسهای هلندی, آلمانی, انگلیسی و نروژی بخاطر وابستگی به وزارت اطلاعات و دریافت پول از این وزارتخانه مورد بازجویی قرار گرفتند. بسیاری از آنان در دهه 70در کشورهایی مانند ترکیه و سنگاپور و مالزی و تایلند توسط سرکردگان وزارت اطلاعات از‌جمله سردژخیم سعید امامی توجیه میشدند و مواجب خود را دریافت میکردند. از آن پس این افراد مستمرا به ایران سفر میکنند و ماموران وزارت اطلاعات در تهران آنها را توجیه میکنند.
شکست نمایش رسوای مأموران اعزامی آخوند یونسی در میدان تروکادروی پاریس یاد‌آور آخرین تلاشهای اعضای ساواک در داخل و خارج ایران است. که مایوسانه تلاش میکردند, ولی نعمت خود را نجات دهند.
رژیم آخوندی و دژخیمانش هیچ گریزی از سرنگونی محتوم نحواهند داشت و سرنوشت این مزدوران بهتر از سرنوشت ایادی ساواک در خارج کشور نخواهد بود. دولت فرانسه هم از معامله و زد‌و‌بند با رژیم روبه سقوط ملایان و از پذیرش آخوند خاتمی در پاریس طرفی نخواهد بست و همکاری با گشتاپوهای ایرانی برای هیچکس جز ننگ و خسران به‌بار نخواهد آورد
الباقی را هم که حجمشان در مجال وقت ما نیست در سایت های مربوطه خانم رجوی ملاحظه فرمایید

 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا