هميشه در حال فرار

هميشه در حال فرارسابقه فراري بودن مسعود در روياي قدرت به دو سال و اندي قبل؛‌يعني ،‌پس از حمله امريكا به عراق و سرنگوني صدام و در واقع پايان و مرگ تدريجي فرقه بر نمي گردد و يد طولايي دارد و همين سابقون بودن او در فرار است كه فرقه اش را نيز در همه زشتي ها پيشتاز و سابق كرده. آن هنگام كه رهبران اوليه در سال هاي حكومت ستم شاهي شكنجه مي ديدند،‌ او خود را به مريضي مي زد و پنهاني كروكي خانه هاي امن اعضا رابه ساواك تحويل مي داد و از شكنجه ديدن فرار مي كرد.
آن هنگام كه بنيان گذاران يكي پس از ديگري به اعدام محكوم مي شدند و مورد غضب ساواك، او با خودفروشي از اعدام فراري بود.
لحظه اي كه با شعارهاي فريبنده و بازي با احساسات هواداران به واسطه جملات و كلمات احساسي صدها نفر را جلو جوخه اعدام و راهي زندان كرد و با اعلام موضع مسلحانه آشوب و بلوا بپا كرد ‌تا شايد بتواند به آرزوی نشستن بر يك كرسي صدارت برسد، آرزو را با لباس زنانه پوشاند و فراري شد. در حالي كه همراهان او مثل اشرف و موسي، ماندن و كشته شدن را ترجيح دادند،‌ او باز معركه را ترك و پا به فرار گذاشت و حتي حاضر نشد خانواده را با خود همراه كند تا بعدها آن گونه به تلاشي خانواده اقدام كند و باز خود از بي خانواده بودن فراري! و بقيه موظف به تحويل كليد اتاق خوابشان به او.
به وقت عمليات هاي خودخواهانه و بدون هدف، نيروها را دم تير فرستادن و خود از صحنه فراري! و باز تكرار فرار او پس از حمله امريكا به عراق در حالي كه محصورشدگان درزندان اشرف هاج و واج مانده از دستور رهبرخودكامه و هژمون طلب مبني بر تحويل سلاح و تسليم اعضا اين بار با لباس مدل عربي مانند بزغاله اي سرگردان از مرز اردن به سوئيس فراري!
در تمامي اين موارد همراهان او سئوال مي كنند ،‌ كجايي؟ فراري! هيچگاه در لحظات بحران كنار اعضاي فرقه نبوده و نخواهد بود.از چه رو هميشه فراري است؟ جوابش را بايد در فراري بودن او از حقايق موجود دانست،‌ آنچه مسلم است ،‌رمي از حقيقت براي صاحبش جز گريز و فرار هميشگي باقي نمي گذارد. بنابراين او هميشه در حال رم و گريختن بوده و خواهد ماند وليكن از سرنوشت نكبت باري كه در انتظار اوست و محاكمه در نزد تاريخ همچون همه مستبدان و خودكامگان فراري نخواهد بود. قدرت او از صدام بيشتر نيست كه ماه هاست در انتظار محاكمه جنايات خود بسر مي برد و هر لحظه آرزوی مرگ مي كند و حتماً او جاي مسعود فراري در كنار خود را خالي مي داند. ولي او نيز فراري از محاكمه در پيش رو ندارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا