مجاهدین خلق

همیشه در حال فرار

همیشه در حال فرارسابقه فراری بودن مسعود در رویای قدرت به دو سال و اندی قبل؛‌یعنی ،‌پس از حمله امریکا به عراق و سرنگونی صدام و در واقع پایان و مرگ تدریجی فرقه بر نمی گردد و ید طولایی دارد و همین سابقون بودن او در فرار است که فرقه اش را نیز در همه زشتی ها پیشتاز و سابق کرده. آن هنگام که رهبران اولیه در سال های حکومت ستم شاهی شکنجه می دیدند،‌ او خود را به مریضی می زد و پنهانی کروکی خانه های امن اعضا رابه ساواک تحویل می داد و از شکنجه دیدن فرار می کرد.
آن هنگام که بنیان گذاران یکی پس از دیگری به اعدام محکوم می شدند و مورد غضب ساواک، او با خودفروشی از اعدام فراری بود.
لحظه ای که با شعارهای فریبنده و بازی با احساسات هواداران به واسطه جملات و کلمات احساسی صدها نفر را جلو جوخه اعدام و راهی زندان کرد و با اعلام موضع مسلحانه آشوب و بلوا بپا کرد ‌تا شاید بتواند به آرزوی نشستن بر یک کرسی صدارت برسد، آرزو را با لباس زنانه پوشاند و فراری شد. در حالی که همراهان او مثل اشرف و موسی، ماندن و کشته شدن را ترجیح دادند،‌ او باز معرکه را ترک و پا به فرار گذاشت و حتی حاضر نشد خانواده را با خود همراه کند تا بعدها آن گونه به تلاشی خانواده اقدام کند و باز خود از بی خانواده بودن فراری! و بقیه موظف به تحویل کلید اتاق خوابشان به او.
به وقت عملیات های خودخواهانه و بدون هدف، نیروها را دم تیر فرستادن و خود از صحنه فراری! و باز تکرار فرار او پس از حمله امریکا به عراق در حالی که محصورشدگان درزندان اشرف هاج و واج مانده از دستور رهبرخودکامه و هژمون طلب مبنی بر تحویل سلاح و تسلیم اعضا این بار با لباس مدل عربی مانند بزغاله ای سرگردان از مرز اردن به سوئیس فراری!
در تمامی این موارد همراهان او سئوال می کنند ،‌ کجایی؟ فراری! هیچگاه در لحظات بحران کنار اعضای فرقه نبوده و نخواهد بود.از چه رو همیشه فراری است؟ جوابش را باید در فراری بودن او از حقایق موجود دانست،‌ آنچه مسلم است ،‌رمی از حقیقت برای صاحبش جز گریز و فرار همیشگی باقی نمی گذارد. بنابراین او همیشه در حال رم و گریختن بوده و خواهد ماند ولیکن از سرنوشت نکبت باری که در انتظار اوست و محاکمه در نزد تاریخ همچون همه مستبدان و خودکامگان فراری نخواهد بود. قدرت او از صدام بیشتر نیست که ماه هاست در انتظار محاکمه جنایات خود بسر می برد و هر لحظه آرزوی مرگ می کند و حتماً او جای مسعود فراری در کنار خود را خالی می داند. ولی او نیز فراری از محاکمه در پیش رو ندارد.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا