مجاهدین خلق

به رنگ طنز اما کاملاً‌ واقعی!

به رنگ طنز اما کاملاً‌ واقعی!
اخباری پراکنده از تشکیلات مجاهدین


– برخی اعضای رها شده از تشکیلات مجاهدین روایت کرده اند که؛ ‌سازمان مجاهدین به عنوان یکی از آخرین راهکارهای واکسینه کردن خود در برابر افشاگری های جداشدگان،به تازگی ‌اقدام به ریختن ‌داروهای اعصاب ‌در غذای ‌خواستاران جدایی و به ویژه کادرهای مسئله دار نموده است. البته زمانی که صدام سقوط نکرده بود پروسه ی روانی کردن مخالفین و جداشدگان سازمان توسط رژیم صدام و در زندان های ابوغریب و دیگر جاها و با شیوه هایی دیگر انجام می پذیرفت حتی بعضی اعضای جدا شده ی مجاهدین گفته اند که سازمان در زمان صدام،‌ به وسیله ی آمپول هایی که به برخی کادرهایش تزریق می کرد،‌آن ها را اخته می نمود!… اما،‌اکنون که مجاهدین صدام را ندارند خودشان این جنایات را انجام می دهند!!!
– می گویند؛‌در یکی از نشست های تشکیلات مجاهدین،‌هنگامی که یکی از اعضای معترض و خواستار جدایی توسط افراد حاضر در جلسه، زیر انواع فشارهای روحی واقع شده بود،‌ناگهان مهدی ابریشمچی – شوهر سابق مریم! – مثل دیوانه یی که زنجیر بریده باشد، ‌به طرف فرد خواهان جدایی حمله برده و او را زیر مشت و لگد گرفت، وقتی که آن فرد زیر مشت و لگد ابریشمچی مدام می پرسید؛‌چرا مرا می زنی؟‌ ،‌ ناگهان ابریشمچی فریاد زد : اگر الان تو را نزنم فردا در برابر خدا و امام زمان چه پاسخی بدهم!؟.
البته مجاهدین ( و به ویژه افراد سرسپرده یی چون مهدی ابریشمچی) ‌امام زمان را مسعود رجوی می دانند ولی این امر نه از سر ‌اعتقاد و ایمان بلکه تنها ناشی از فشار و مناسبات تملق پروری است که خود رجوی آن را ساخته و پرداخته است!….
– برخی اعضای رها شده ی مجاهدین می گویند؛‌ در یکی از نشست ها که ‌مریم بدون رجوی حضور یافته بود ( در زمان صدام) در هنگام صحبت،‌با دست به سوی عکس مسعود رجوی در بالای جایگاه ( سن) اشاره نمود و گفت: خدای زمینی این جاست!…
همین تابو به خیلی از کادرهای رده بالا القا شده بود و زمانی که یکی از اعضای معترض درجمعی با حضور ‌نادر رفیعی نژاد ( از شکنجه گران سازمان) با اشاره به موضوع بت کردن رجوی از مسئولین پاسخ می خواست ،‌نادر رفیعی نژاد بر سر او فریاد زد گفت : بله که ما رجوی را می پرستیم. چرا نپرستیم و به او ننازیم؟ مانند او در تاریخ ایران وجودندارد!…
جمله ای که رفیعی نژاد گفته است مورد تأیید ما نیز می باشد و ما هم به واقع می گوییم؛‌در تمام تاریخ ایران تاکنون کسی مثل رجوی پیدا نشده است و کافی است کارنامه ی اعمال رجوی نگریسته شود:‌ کلکسیونی از انواع جنایت و خیانت!… ‌
– شنیده ایم که ؛‌ سازمان مجاهدین و شخص رجوی،‌ چنان از فعالیت ها و افشاگری های ‌انجمن نجات عصبانی و درمانده شده است که در نشست های اخیر درون تشکیلاتی شان از قول رجوی به نیروهای خود اعلام کرده اند ؛‌‌ تضاد اصلی مجاهدین در حال حاضر فقط انجمن نجات و اعضای جدا شده می باشند.
مجاهدین که همیشه تضاد اصلی سازمان را جمهوری اسلامی معرفی می کردند ‌،حال چنان در برابر فعالیت های روشنگرانه ی جداشدگان – در قالب انجمن نجات و یا گروه های چند نفره جداشدگان در کشورهای اروپایی یا امریکا – به پیسی و بوری افتاده اند و چنان از افشاگری های این افرادخشمگین و هراسان شده اند که تمام شعارها و اهداف بیست و چهارسال اخیر شان را زیر پا نهاده و چند عضو جدا شده و ‌ انجمن نجات را که با دست خالی و تنها با سلاح حقیقت (‌و از طریق قلم و زبان خویش ) پرده حقایق بر می دارند را دشمن اصلی سازمان مجاهدین معرفی کرده اند!. آیا این اوج درماندگی و عجز مجاهدین نمی باشد!؟‌…
– برخی اعضای رها شده از تشکیلات مجاهدین نقل کرده اند؛‌ در یکی از نشست های آخر که رجوی هنوز غیبش نزده بود،‌ وقتی برخی اعضای سازمان از رجوی سئوال کردند؛‌اگر صدام سقوط کرد و دولت بعدی بخواهد ما را از عراق اخراج کند‌،چه می کنیم ؟‌ ، رجوی در پاسخ به آن ها گفت:‌من همین الان،‌همین جا به تک تک شما مجاهدین دستور می دهم ‌،‌اگر روزی از عراق اخراج شدید ،‌هر عضو تشکیلات موظف است به هر طریق ممکن خود را به اروپا و امریکا برساند ،‌و در آن جا اقدام به ‌ اعدام انقلابی ‌اعضای خائن و بریده ی مزدوران جدا شده و نیز تمام ‌اضداد‌ بنماید، و باید آن ها را قتل عام کنید! ( اضداد از نظر مجاهدین شامل افراد و گروه هایی می شود که مجاهدین را قبول نداشته و به جای مشی مسلحانه و تروریستی اعتقاد دارند باید از طریق کار سیاسی حکومت ایران را ساقط نمود و مجاهدین بارها در نشریات و رسانه های خود رسمی وآشکار تهدید کرده اند که پس از پیروزی و به قدرت رسیدن،‌همان طور که پاسداران و افراد حکومت ایران را می کشند این اضداد و دگراندیشان مخالف مجاهدین را نیز اعدام خواهند نمود!…
به قول شاعر
گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا