گزارشی از تظاهرات مجاهدین در وین

گزارشی از تظاهرات مجاهدین در وینفوروم خبری آزاد
یکی ونصف اتوبوس نفرات از آلمان آمده بودند و حدود ده تا پانزده نفر از اتریش بودند. مجاهدین در اتریش دارای هوادار بسیار کمی هستند که به انگشتان دست هم نمیرسد واغلب اوقات برای تظاهرات خود از آلمان نفر به آنجا میبرند واین بار هم به همین شکل بود و اکثر به قریب این افراد از آلمان بودند که در حدود هشتاد نفر میشدند که البته اعضای شورا و مجاهد هم حساب شده اند. واین خبر خبرگزاری آ پی را نباید جدی گرفت چرا که بر اساس منافع خود درمقابل رژیم گزارش داده است. پناهنده ای که از آلمان به این تظاهرات رفته بود گفت که بسختی توانستند از آلمان نفر جمع کنند وبه اکثر هواداران که در آلمان تماس گرفته میشد موفقیتی نداشتند. در عین حال باید گفت که مجاهدین یکبار دیگر در خط جنگ وگرسنگی مردم ایران حرکت میکنند. مجاهدین خود به عواقب یک بایکوت علیه ایرا ن ومردم کوچه بازار باخبر است ولی مجاهدین در زمان صدام خواستار لغو تحریم بودند هرچند که به زبان نمیاوردند و هرروز درروزنامه مجاهد خبر از مرگ کودکان عراقی در اثر تحریم اشاره داشتند واز لغو تحریم بطور خبری پشتیبانی میکردند که البته قابل فهم است چرا که سهمیه شانزده میلیون دلاری نفت داشتند واین درحالی بودکه کودکان عراقی در مرگ دست وپا میزدند وامروز نیز خواستار تحریم مردم خود هستند چرا که رژیم همانطور که در باره صدام دیده شد حتی از این مساله سودمیبرد و باعث بدبین شدن هرچه بیشتر مردم به کل اپوزیسیون میشود. مجاهد دشمن مردم ایران است چرا که بخاطر قدرت حاضر به ضرب زدن به مردم عادی و سفت کردن زنجیر سرکوب بر سر مردم ایران است. مجاهد تنها در خط سناریوی آمریکا حرکت میکند.
حدود هشتاد نفر از اعضا وهواداران مجاهدین بنا به گفته یک شاهد عینی در این تظاهرات شرکت کردند. اکثر این افراد از آلمان به اتریش سفر کرده بودند. در این تظاهرات اعضای مجاهدین وشورا در سخنرانی های خود خواستار ارجاع سریع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت سازمان ملل شدند. آنچه که در این تظاهرات قابل رویت بود تعداد بسیار کم تظاهرکنندگان بود که البته با شعارهای ایران رجوی و مسعود رهبر ماست و شعارهای پشتیبانی از مجاهدین همراه بود و در عین حال در قطعنامه و سخنرانان خواستار بیرون آوردن اسم مجاهدین از لیست تروریستی بودند. این سخنرانان شکوائیه میکردند که دستهای آنها بسته میباشد وگرنه ایران را آزاد میکردند ولی نمیگفتند که در سالهائی که اسمشان در لیست تروریستی خاصی نبود و از طرف عراق وحتی کشورهای اروپائی موردپشتیبانی قرار میگرفتند وهربار از قول رجوی نوید سرنگونی رژیم را میدادند چرا ایران را از شر آخوندها آزاد نکردند. یک شایعه ای که در آنجا بین بعضی از هواداران در موردش صحبت میشد نبود منوچهر هزار خانی در بسیاری از برنامه های مجاهدین وجدائی الهه خواننده بود که میگفتند که الهه برای پول این کارها را کرده است ولی نگفتند که آیا مجاهدین قبلا نیز او را خریده بودند؟ وابراز میشد که منوچهر هزار خانی احتمالا جدا شده است ولی صدایش را در نمی اورند
مجاهدین و خبرگزاریهای امپریالیستی
مجاهدین برای اینکه بعد از هر تظاهراتی مطرح شوند از قبل وبعد ودرحین تظاهرات با تلفن وتماسها وبا لابه به اکثر خبرگزاریها در جهت انعکاس گرفتن هستند که به شکلی مطرح باشند وباصطلاح خود را صدای مردم ایران معرفی کنند وخبرگزاریهای امپریالیستی نیز بنا به مقتضی که رژیم را بخواهند تحت فشار قرار دهند ویا از او امتیاز بگیرند ویا امتیاز بدهند با تعداد ونوع گزارش خود برخورد متفاوت با مجاهدین برخورد میکنند.اگر بخواهند مثلا رژیم را تحت فشار قرار دهند اگر ده تا آدم هم آنجا رفته باشد آنرا صدها ویا هزارها جلوه میدهند واگر برعکس بخواهند به رژیم امتیاز بدهند ویا وضعیت خود را با رژیم خراب نکنند اصلا در مورد تظاهرات مجاهدین خبر نمیدهند. در عرصه خبری هم میبینیم که مجاهدین بصورت اهرم استفاده میشوند وبی جهت نیست که تظاهرات امروز مجاهدین را خبرگزاری آسوشیتد پرس بجای دهها نفر صد ها نفر گزارش میدهد چون میخواهند که رژیم را بخاطر مساله هسته ای تحت فشار قرار دهند وچون مقداری بین آنها ورژیم شکر آب شده است.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا