ادبيات تروريستي

ادبيات تروريستي


علیرضا میرعسگری، بيست و هفتم سپتامبر
عفريته ،جاسوسه پير،نشخوار فضولات، پيرعفريته و….تنها مشتي خروار از فرهنگ عقب مانده مجاهدين است كه در رابطه با خانم آن سينگلتون به كار گرفته شده است.
اين كه نويسنده مقاله چه كسي است مهم نيست حال ميخواهد ساسان محمودي باشد يا محمد علي جابرزاده،مهم اين است كه دستگاهي كه در تماميت خود ماهيتي تروريستي دارد عملكردش در تمامي صحنه ها(نظامي- سياسي- فرهنگي و..) همين است،آنگاه كه در كشور عراق تبديل به ارتش خصوصي صدام ميشوند با سلاح خود به ترور فيزيكي افراد ميپردازند و در درون قرارگاه هاي خود با دادگاههاي قرون وسطائي دهان مخالفان خود را ميبندند و آنگاه كه خلع سلاح ميشوند و پدر خوانده شان (صدام حسين) دستگير و به زندان افكنده و رهبرشان فراري و مفقود ميشود با استفاده از ادبيات شناخته شده تروريستي خود به ترور شخصيتي افراد ميپردازند.
در تمامي سايت هاي مربوط به سازمان مجاهدين با انواع و اقسام اسامي دهان پركن يك نكته به خوبي به چشم ميخورد،به كار بردن واژه هايي كه در پائين ترين سطح جامعه كمتر به چشم ميخورد و ادبيات لمپني خاص كه تمامي قلم زنان اين سايت ها از رهبري اين سازمان به ارث برده اند.
پرداختن به مقاله مزبور وپاسخگويي به آن بيهوده است چرا كه براي بنده حقير كه 14سال از نزديك در درون اين سازمان بودم بخوبي واضح است كه نويسندگان مقالات و حتي مسئوليني كه در سازمان مجاهدين يا شورا!قلم ميزنند فقط و فقط در سايه وجود يك رهبري و سازمان تروريستي ميتوانند اينگونه به ترور شخصيتي افراد بپردازند حال آنكه اينان فراموش كرده اند كه اينجا خاك اروپا است نه عراق و از طرفي انسانهاي آرمانگرايي مانند خانم آن سينگلتون كه مبارزه با اين سازمان تروريستي را سر لوحه كار خود قرار داده اند كساني نيستند كه با اين شانتاژها از ميدان خارج شوند.
نكته ديگر اينكه بهتر است خانم مريم عضدانلو و همسر مفقود شده ايشان به جاي روآوردن به چنين شيوه هايي پاسخگوي جنايات ساليان خود باشند.
كلام آخر بايد به خانم آن سينگلتون دست مريزاد گفت كه با افشاگري و روكردن دست مزدوران سابق صدام حسين و مزدوران اجاره ايي فعلي باعث سراسيمگي و هجوم دست جمعي آنان شده گويي كه آب درون لانه مورچه ريخته اند.
در پايان جا دارد بگويم كه تا به حال كتاب ارتش خصوصي صدام را مطالعه نكرده بودم ولي عصبانيت بيش از حد شمايان باعث شد كه كنجكاو شوم كه در اين كتاب چه نوشته شده كه شما را تا اين حد عصباني كرده و….
البته بابت اين به همگي شما يك تشكر بدهكارم!!!!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا