هم سویی با اسراییل که این همه آب ریزش از لب و لوچه ندارد!

هم سویی با اسراییل که این همه آب ریزش از لب و لوچه ندارد!
چند روز پیش شارون صهیونیست درمصاحبه ای پیرامون سخنان رئیس جمهور ایران گفت که سخنان وی مبنی بر آرزوی نابودی اسراییل ،آرزو و سخن همه ی کشور های منطقه است، ولی آن کشورها علنی نمی گویند و رئیس جمهور ایران علنی گفت و ما می دانیم کشورهای منطقه همگی وجود اسراییل را در منطقه نمی خواهند.
بابا، باز هم شارون که فهمش از رجوی ویارانش بیش تر است و بیچاره می داند همه خواهان نابودی صهیونیسم در منطقه اند ؛ اما، سران نادان و احمق فرقه ی رجوی که به واسطه ی حلیم خواهی به دیگ افتادند و آن قدر هژمونی طلبی را مد نظر دارند که هیچ ندایی را نمی شنوند و هیچ به واقعیات موجود توجهی ندارند.
سایت ایران لیبرتی و بهتر بگوییم سایت دروغ و افترا و لجن پراکنی رجوی، آن چنان خبر پی گیری اسراییل برای اخراج ایران از سازمان ملل را با آب و تاب درج کرده و هم سو با اسراییل خواستار لغو سفر کوفی عنان به تهران می شود ، انگار نه انگار که روزی افتخار می کرد که نیروهای زبده اش در فلسطین آموزش دیده اند و روزگاری خود را پیشکسوت مبارزه برای آزادی مردم ستم دیده ی فلسطین و نابودی اسراییل می دانست. البته از کوزه همان تراود که در اوست. و این شعارها در آن زمان ها برای جذب احساسات و عاطفه هایی بود که طی دو دهه پرپر شدند و به اضمحلال کشیده شدند. این گونه نبوده که شعارهای داده شده از سوی فرقه ، واقعی باشد ، و دست خوش تحولات عصر و دوران شده، بلکه از اساس همانند ادعاهای دیگرشان بنیانی نداشته وگرنه اسراییل که ماهیت اشغال گری و صهیونیستی و به کشتن دادن مردم بی گناه فلسطین را از دست نداده. به دیگر سخن صورت مسئله تغییر نکرده که موضع و راه حل به تبع آن عوض شود.
بنابراین ،آویزان شدن آب از لب و لوچه ی مجریان لجن پراکن رجوی از خبر درخواست اسراییل و مخالفت عده ای از تظاهرات روز قدس در شهر برلین از قول خبرگزاری آلمان، عجیب نیست ، به خصوص که فرقه ثابت کرده برای تحقق آرزوی حکومت داری، رهبری اش ( که البته این آرزو را در همان سوراخ موشی که پنهان شده به گور خواهد برد) از اسراییل که هیچ ، از پدر جد شارون هم حمایت خواهد کرد و ستم دیدگی مردم فلسطین هم به ارزنی برایش نمی ارزد!! پس باید خانم قجر از درخواست اشغال گران قبله گاه مسلمین ، حمایت نماید و اگر او نکند، پس چه کسی باید این کار را انجام دهد؟؟!! این فرقه و رهبری اش که در همه ی جنایات تاریخی از جاسوسی وطن برای دشمن وطن؛ یعنی صدام گرفته تا به حصرکشاندن اعضای خود و متلاشی کردن خانواده هایشان و قربانی کردن کودکان و هر معترض به پروسه های غلط آنان را به تهمت و افترا بستن و تسلیم برابر آمریکا یی که روزی می خواست، ویتنام دومی برایش برپا کند و بمب اتم بر کاخ سفید بزند و در امریکا انجمن مشترک با لابی صهیونیست ها تشکیل دهد، پیشرو است باید هم در جلودیدگان همه وقیحانه بر مواضع اسراییل صحه گذارد و بعد وقیحانه تر این که بگویند این خدمتم!! که هم صدا با دشمن مردم مظلوم فلسطینم!!!
وااسفا! که هر چه برای این فرقه شعارهایش را متذکر می شوی و او را به بیداری بعد انسانی اش فرا می خوانی، گویی درگوش خر یاسین می خوانی و این ره گم کردگان وادی جاه و مقام را گریزی جز مرگ ننگین و رسوایی و بدنامی که گریبان گیرشان شد را راه نجاتی نیست، و صدالبته که برای چنین غرق شدگانی در سودای قدرت و ریاست، جز مرگ و نابودی کامل درخواست دیگری ،نمی توان کرد که سراسیمه به آن سو روانند.

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن