هم سویی با اسراییل که این همه آب ریزش از لب و لوچه ندارد!

هم سویی با اسراییل که این همه آب ریزش از لب و لوچه ندارد!
چند روز پیش شارون صهیونیست درمصاحبه ای پیرامون سخنان رئیس جمهور ایران گفت که سخنان وی مبنی بر آرزوی نابودی اسراییل ،آرزو و سخن همه ی کشور های منطقه است، ولی آن کشورها علنی نمی گویند و رئیس جمهور ایران علنی گفت و ما می دانیم کشورهای منطقه همگی وجود اسراییل را در منطقه نمی خواهند.
بابا، باز هم شارون که فهمش از رجوی ویارانش بیش تر است و بیچاره می داند همه خواهان نابودی صهیونیسم در منطقه اند ؛ اما، سران نادان و احمق فرقه ی رجوی که به واسطه ی حلیم خواهی به دیگ افتادند و آن قدر هژمونی طلبی را مد نظر دارند که هیچ ندایی را نمی شنوند و هیچ به واقعیات موجود توجهی ندارند.
سایت ایران لیبرتی و بهتر بگوییم سایت دروغ و افترا و لجن پراکنی رجوی، آن چنان خبر پی گیری اسراییل برای اخراج ایران از سازمان ملل را با آب و تاب درج کرده و هم سو با اسراییل خواستار لغو سفر کوفی عنان به تهران می شود ، انگار نه انگار که روزی افتخار می کرد که نیروهای زبده اش در فلسطین آموزش دیده اند و روزگاری خود را پیشکسوت مبارزه برای آزادی مردم ستم دیده ی فلسطین و نابودی اسراییل می دانست. البته از کوزه همان تراود که در اوست. و این شعارها در آن زمان ها برای جذب احساسات و عاطفه هایی بود که طی دو دهه پرپر شدند و به اضمحلال کشیده شدند. این گونه نبوده که شعارهای داده شده از سوی فرقه ، واقعی باشد ، و دست خوش تحولات عصر و دوران شده، بلکه از اساس همانند ادعاهای دیگرشان بنیانی نداشته وگرنه اسراییل که ماهیت اشغال گری و صهیونیستی و به کشتن دادن مردم بی گناه فلسطین را از دست نداده. به دیگر سخن صورت مسئله تغییر نکرده که موضع و راه حل به تبع آن عوض شود.
بنابراین ،آویزان شدن آب از لب و لوچه ی مجریان لجن پراکن رجوی از خبر درخواست اسراییل و مخالفت عده ای از تظاهرات روز قدس در شهر برلین از قول خبرگزاری آلمان، عجیب نیست ، به خصوص که فرقه ثابت کرده برای تحقق آرزوی حکومت داری، رهبری اش ( که البته این آرزو را در همان سوراخ موشی که پنهان شده به گور خواهد برد) از اسراییل که هیچ ، از پدر جد شارون هم حمایت خواهد کرد و ستم دیدگی مردم فلسطین هم به ارزنی برایش نمی ارزد!! پس باید خانم قجر از درخواست اشغال گران قبله گاه مسلمین ، حمایت نماید و اگر او نکند، پس چه کسی باید این کار را انجام دهد؟؟!! این فرقه و رهبری اش که در همه ی جنایات تاریخی از جاسوسی وطن برای دشمن وطن؛ یعنی صدام گرفته تا به حصرکشاندن اعضای خود و متلاشی کردن خانواده هایشان و قربانی کردن کودکان و هر معترض به پروسه های غلط آنان را به تهمت و افترا بستن و تسلیم برابر آمریکا یی که روزی می خواست، ویتنام دومی برایش برپا کند و بمب اتم بر کاخ سفید بزند و در امریکا انجمن مشترک با لابی صهیونیست ها تشکیل دهد، پیشرو است باید هم در جلودیدگان همه وقیحانه بر مواضع اسراییل صحه گذارد و بعد وقیحانه تر این که بگویند این خدمتم!! که هم صدا با دشمن مردم مظلوم فلسطینم!!!
وااسفا! که هر چه برای این فرقه شعارهایش را متذکر می شوی و او را به بیداری بعد انسانی اش فرا می خوانی، گویی درگوش خر یاسین می خوانی و این ره گم کردگان وادی جاه و مقام را گریزی جز مرگ ننگین و رسوایی و بدنامی که گریبان گیرشان شد را راه نجاتی نیست، و صدالبته که برای چنین غرق شدگانی در سودای قدرت و ریاست، جز مرگ و نابودی کامل درخواست دیگری ،نمی توان کرد که سراسیمه به آن سو روانند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا