مجاهدین خلق

بررسي انعكاس تحركات فرقه ي رجوي در نشريات جهان

گزارشات يا سفارشات
بررسي انعكاس تحركات فرقه ي رجوي در نشريات جهان
روزنامه كانادايي اوتاوا سيتي زن باعنوان دموكراسي براي ايران تظاهرات ايرانيان هوادار مقاومت در برابر پارلمان اين كشور را منعكس كرد.
فرانت پيج مگزين نوشت: رسانه‌هاي دولتي ايران بيانات تند خود به‌خاطرمحكوميت احمدي‌نژاد را با عصبانيت متوجه مريم رجوي نموده و به آن ادامه مي‌دهند يك تحليلگر سياسي گفت: «اين ظهور مهمي از جانب اپوزيسيون ايران است.
نمونه هايي از سفارشات فرقه ي رجوي به مطبوعات نيازمند!

باند تروريست رجوي براي ادامه ي حيات سياسي و در قلمرو فعاليت براي مطرح شدن به شدت محتاج انتشار اخبار، گزارشات و مقالات مختلف در جرايد كشور هاي محل اختفاي خود بوده و ضمن نياز روزمره به اين امر، در مقاطعي نيز با توجه به شرايط، ناگزير به شدت دادن اين امر پرداخته است.
نا گفته پيداست كه هدف از مطرح شدن، بزرگنمايي، مستحكم و داراي پايگاه مردمي و توده اي و با ثبات جلوه دادن فرقه و نقش آن در تحولات ايران و منطقه است. البته اين ها بخشي از اهداف كوتاه مدت و بلند مدت نظريه ي فوق مي باشد و بررسي جداگانه ي اهداف تروريستها از گنجايش اين مقاله خارج است.
مطرح شدن ابعاد ديگري نيز دارد كه مختصرا بدينگونه مورد اشاره قرار مي گيرد: تاثيرگذاري بر سياسيون، مقامات، سازمانهاي اطلاعاتي و ساير ارگانهاي دولتي غربي. همچنين استفاده از مقالات و گزارشات پرداخته شده توسط خود گروه، بعنوان اسناد و مدارك مستند! جهت پيشبرد اهداف فرقه.
براي توضيح بيشتر بد نيست به برخي شيوه هاي رايج در تشكيلات براي درج اخبار و مقالات در نشريات معتبر بين المللي اشاره نموده و اين روش ها را بگونه ي زير دسته بندي نماييم.

1- گزارشاتي كه از طريق تحت تاثير قرار دادن خبرنگاران به چاپ مي رسند


نمايندگان گروه تروريستي رجوي در غرب با نزديك شدن به برخي خبر نگاران ( به خصوص زنان) و سوء استفاده از ناآگاهي و عدم احاطه ي اطلاعاتي آنان بر فرقه، ضمن برخورد هاي ديپلماتيك، ايجاد جاذبه ها كاذب و همچنين سوءاستفاده از واژه هاي فيمينيسم، آزادي، دموكراسي و مبارزه، خبرنگار را وادار به نوشتن بر له خود مي نمايند.
اين مقوله البته در ساليان اخير به دليل افشاگري هاي مستمر و بي امان جداشدگان از فرقه در كشور هاي مختلف به شدت محدود شده است و بنا بر سنت مطبوعاتي هر خبرنگاري خود را ملزم مي داند هر دو سوي يك معادله يعني مخالف و موافق را مورد ارزيابي قرار دهد. خبرنگاران غربي هم كه بر خلاف اعضاي واخورده و روباتيك فرقه، قادر به تميز دادن واقعيات از جعليات و دروغ بافي ها هستند، اينك بصورت مستقل كمتر علاقه اي به نگارش در حمايت از گروه تروريستي رجوي و بانو نشان مي دهند.

2- سفارش خبر و گزارش به خبرنگاران و مطبوعات

مطبوعات مختلف جهان براي كسب درآمد از انتشار هر نوع خبر، مقاله، تبليغ و… بصورت آگهي خودداري نمي ورزند. ناگفته پيداست كه درج اين مطلب با عنوان آگهي صورت نمي گيرد بلكه به شكل كاملا عادي و در ميان اخبار و مقالات سياسي صورت مي پذيرد.
بخشهاي دست اندركار فرقه ي تروريستي عموما دو روش براي درج مقالات خود در نشريات دارند:
الف) از طريق سفارش مقاله و خبر به نويسندگان غربي كه در قبال دريافت دستمزد مقاله را نوشته و در نشريه ي مطبوع خود به چاپ مي رسانند.( البته ممكن است كه علاوه بر دستمزد، مبلغي نيز براي درج خبر در نشريه از فرقه اخذ شود و يا نوشته ي مورد بحث تنها با استفاده از ارتباطات نويسنده در نشريات بچاپ برسد.)
ب) چاپ گزارش ( از قبيل گزارش تظاهرات و تحركات فرقه)، خبر ( مثل اخبار حمايت گروهي از سياسيون و شخصيت هاي كم اطلاع غربي از باند تروريستي رجوي) و مقولاتي از اين دست كه توسط تروريست – نويسندگان عضو مجاهدين نگارش شده و به جهت بهره برداري هاي آتي با پرداخت مبالغ كلاني پول در نشريات مختلف ( و اخيرا حتا سايت هاي خبري اينترنتي ) منتشر مي شوند.
يكي از راه هاي استفاده از اين سفارشات، استناد به آنها (سند سازي) در جهت دهي به افكار عمومي و اشخاص طرف مذاكره است. تروريستها از اين طريق اخبار و اطلاعات غير واقعي را به چاپ مي رسانند و از سوي ديگر در ملاقاتها مدعي مي شوند كه يك نشريه يا بنگاه معتبر مطبوعاتي اقدام به نشر اين اطلاعات نموده است.
يك نمونه از اين واگويه هاي مجاهدين و اذناب تروريست پرورشان اخيرا در سايت هاي تابعه ي فرقه مورد استفاده قرار گرفت كه ذيلا به آن اشاره مي كنم:
در پي كنفرانس مطبوعاتي افشاگرانه ي آقاي كريم حقي و ساير جداشدگان از مجاهدين كه قلب امن تروريستها در واشنگتن را نشانه رفتند، احساس خطر شديدي گلوي بازماندگان رجوي را فشرد. به نحوي كه بناچار سريعا به ميدان آمدند و در مورد مطالبي كه در بالا ذكر شده است اصطلاحا دست خود را رو كردند. آنچه در زير آمده تيتر و عنوان يك مقاله ي سفارشي مجاهدين است كه با همان ادبيات تروريستي حاكم بر فرقه نگارش شده است.

يونايتدپرس: مأموران اطلاعاتى رژيم ايران در آمريكا چه مي كنند؟
چهارشنبه، ۴ آبان، ۱۳۸۴ – ۱۱:۳۲
نويسنده: كلود سالهاني Cluade Salhani

بد نيست توجه خواننده ي محترم را به نمونه اي ديگر از اين دروغبافي هاي باند جنايتكار رجوي جلب نمايم. اظهارات فوق به شهادت فردي كه از نزديك و در ارتباط كاري تنگاتنگ با تشكيلات آمريكا بوده است بيان مي شود: در جريان تظاهرات نيويورك در سال 1998 خانم سونا صمصامي (نماينده شوراي عالي تروريسم موسوم به ملي مقاومت كه با حفظ سمت عضو عالي رتبه ي شوراي رهبري مجاهدين نيز مي باشند) به اتفاق يكي از فرزندان اعضا به دفتر يكي از نشريات معتبر نيويورك مراجعه و با پرداخت مبلغ چهل هزار دلار، گزارش همراه با عكس تظاهرات نيويورك را براي صفحه ي اول سفارش مي دهند!
اما از آنجا كه از قديم گفته اند خداوند جاي حق نشسته است، روز تظاهرات و انتشار اين مقاله درست مصادف شد با انتشار اعترافات رياست جمهور وقت آمريكا بیل كلينتون در مورد رابطه با مونيكا لوئينسكي. كه خبر فوق اخبار مربوط به فرقه را تحت الشعاع خود قرار داد.
شاهد نوجواني كه در اين جريان سونا صمصامي را همراهي مي نمود ضمن ابراز تمسخر از پرداخت اين مبلغ سنگين براي موضوعي كه راه به جايي نبرد، آماده است تا توضيحات بيشتر را براي روشنگري در اختيار افكار عمومي قرار دهد.
نه تنها مقاله مورد بحث در يونايتد پرس، همه ي تاليفات در حمايت فرقه ي تروريستي رجوي از طريق پرداخت مبالغ كلان منتشر مي شوند و علي رغم آه و فغان هاي شيادانه ي سركردگان فرقه، آنان هيچگاه در خصوص خرج مبالغ هنگفت تر از اين براي رسيدن به اهداف خود دريغ نورزيده اند.
بايد دانست كه سفارش آگهي را مي توان به ساير انواع حمايت هايي كه از باند ضد ايراني ترور و جنايت به عمل مي آيد تعميم داد كه مطلب فوق در آينده مورد بررسي بيشتر قرار خواهد گرفت. تنها به ذكر اين نكته بسنده مي كنم كه با قرار داشتن اين گروه در ليست تروريستها، هيچ نماينده ي پارلمان، شخصيت سياسي و گروهي بخاطر عشق به چشم و ابروي مريم عضدانلو دست به اعلام حمايت از اين گروه نمي زند و بلكه بايد موضوع را از زاويه منافع فردي مادي مورد ارزيابي قرار داد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا